Zmeny a novinky Money S3 verzie 12.001

Solitea, a.s. | 10. 11. 2011

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 12.000 (v distribúcii od 02.11.2011) a verziou 12.001 (v distribúcii od 15.11.2011)[toc]

Účtovníctvo

 • V hlavičke editovaného dokladu s rozúčtovacími položkami sa nezobrazuje pole pre zadanie predkontácie.

Sklady

 • V agendách, v ktorých je vedený Intrastat, je možné na všetkých skladových dokladoch meniť hmotnosť zásoby.
 • Horná časť karty Sklady/Tlačové zostavy/Prehľadové zostavy sa zobrazuje tak, aby ju bolo možné presúvať myšou.

Objednávky

 • Na všetkých objednávkových dokladoch sa dá z výberového zoznamu vybrať typ dopravy (resp. vyskladnenie).
 • V type objednávkového dokladu je možné po výbere cudzej meny nastaviť pole Ceny v 0 sadzbe DPH. Ak sa takto nakonfigurovaný typ použije pri tvorbe nového dokladu, všetky zásoby vkladané do dokladu sa nastavia v nulovej sadzbe DPH.
 • V prípade absencie prístupových práv je povolená funkcia ručného vybavovania objednávok.

Ostatné

 • V module Kniha jázd a cestovné náhrady a rovnako aj v module Jazdy je teraz možné korektne editovať a pridávať karty zamestnancov.
 • Po exporte zoznamov do Excelu sa vyexportovaný súbor teraz automaticky otvorí.
 • Pri exporte tlačových zostáv do Excelu sa jednotlivé bunky po novom formátujú podľa typu hodnôt (dátum, text, číslo) vrátane zachovania formátu, v ktorom sa tlačia v Money S3 (napr. s oddeľovačmi tisícov).
 • V niektorých situáciách nedochádzalo k načítaniu výpisu z účtu pre elektronický platobný styk Tatra Banka Slovensko.
 • Príkaz na úhradu Fio banky má teraz definíciu bez medzery vo vete skupiny na konci riadku a banka už príkaz korektne spracováva.
 • Súbor príkazov na úhradu Fio banky sa vygeneruje aj v prípade, že v inštalácii programu neexistuje adresár HOMEBANK.
 • Výmena dát cez FTP server pri e-shop konektore v niektorých prípadoch zlyhávala, prenos dát pomocou FTP sme optimalizovali.
 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články