Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.035

Solitea, a.s. | 08. 04. 2009

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.034 (v distribúcii od 13.3.2009) a verziou 11.035 (v distribúcii od 8.4.2009).[toc]

Účtovníctvo

  • V sprievodcovi tlačou Dane z pridanej hodnoty je možné nastaviť splnenie podmienky na vrátenie nadmerného odpočtu, ktoré sa definuje v novom  výkaze Daňového priznania k DPH. Nové tlačivo, ktoré sa bude používať pre zdaniteľné obdobie od 1.4.2009 je k dispozícii vo výbere formulárov pod názvom DPH2009b.frm.
  • Bol aktualizovaný formulár Súhrnného výkazu podľa nového vzoru.

Mzdy

  • Bol aktualizovaný formulár Prehľadu o zrazených preddavkoch a zrážkovej dani podľa nového vzoru platného od prvého štvrťroka 2009.

  • V prípade, ak v predchádzajúcom štvrťroku boli spracované mzdy a zároveň nebola zamestnancovi vyplatená žiadna odmena, pri výpočte priemernej náhrady Money dosadilo do mzdy nasledujúceho štvrťroka nulovú priemernú náhradu.

Ostatné

  • V prípade, ak bol na karte majetku definovaný  pohyb zníženia, zvýšenia ceny, resp. technického zhodnotenia dochádzalo pri denominácii takejto karty k nesprávnemu výpočtu sumy jednotlivých odpisov. Tento problém bol odstránený. Ak už bola uskutočnená denominácia takýchto kariet majetku, je možné ju zopakovať.
  • V niektorých prípadoch dochádzalo k nepresnostiam v zaokrúhlení, tento problém bol odstránený.
  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články