Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.073

Solitea, a.s. | 21. 07. 2010

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.072 (v distribúcii od 13.7.2010) a verziou 11.073 (v distribúcii od 21.7.2010).

[toc]

Sklady

  • V prípade, že na dodacom liste bola položka, ktorá mala uvedené množstvo s presnosťou na desatinné miesta, potom  bolo množstvo za desatinnou čiarkou automaticky vybavené. Toto sa prejavilo napr. pri prevzatí dodacieho listu do faktúry hláškou: Na prijatom dodacom liste... existujú položky, ktoré už boli čiastočne vybavené bez väzby na súvisiaci doklad. Z dôvodu zachovania funkčnosti nebude vytvorená väzba na nový doklad." Takto čiastočne vybavené položky dodacích listov vystavených v starších verziách je možné opraviť manuálnou zmenou stavu položky pomocou tlačidla Vyb./Nevyb. voľbou Označiť za nevybavené.
  • Ak bola sada alebo komplet s uvedeným množstvom s presnosťou na desatinné miesta vložená do dodacieho listu pomocou voľby OK a rozpad, položky dodacieho listu boli vždy automaticky vybavené tak, že zostávala na vybavenie 1 m.j. Toto sa prejavilo napr. pri prevzatí dodacieho listu do faktúry hláškou: Na prijatom dodacom liste ... existujú položky, ktoré už boli čiastočne vybavené bez väzby na súvisiaci doklad. Z dôvodu zachovania funkčnosti nebude vytvorená väzba na nový doklad." Takto čiastočne vybavené položky dodacích listov vystavených v starších verziách je možné opraviť manuálnou zmenou stavu položky pomocou tlačidla Vyb./Nevyb. voľbou Označiť za nevybavené.
  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články