Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.094

Solitea, a.s. | 14. 04. 2011

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.092 (v distribúcii od 22.2.2011) a verziou 11.094 (v distribúcii od 14.4.2011).

[toc]

Mzdy

  • Bola pridaná možnosť definovať nepravidelné príjmy na Karte mzdy aj  u zamestnancov, s dlhodobou neprítomnosťou, pri ktorej dochádza k prerušeniu platenia poistného (napr. pri neprítomnostiach typu neplatené voľno, rodičovská dovolenka). Záložka Nepravidelné príjmy sa na Karte mzdy zobrazí v prípade, ak mal zamestnanec počas celého obdobia spracovávanej mzdy nastavenú neprítomnosť takéhoto typu.
  • Na Karte mzdy v záložke Nepravidelné príjmy je po novom možné zadať obdobie, na ktoré sa majú príjmy rozpočítať, prekračujúce rozsah jedného kalendárneho roka.
  • Do sumy celkového príjmu (v prílohe podľa zamestnancov, aj v rekapitulácii za celú firmu ) v tlačovej zostave Vyúčtovanie zdravotného poistenia sa teraz správne preberá aj suma uvedená na karte mzdy v poli nepeňažných príjmov.
  • Boli aktualizované exporty ročného zúčtovania zdravotného poistenia (dávky 541,542) podľa nového dátového rozhrania. Rovnako bol aktualizovaný export ročného hlásenia (export tretích strán) pre odovzdanie na médiách.

Analýzy

V hlavnom menu vznikla nová položka Analýzy, ktorú nájdete medzi modulmi ObjednávkyMzdy. Do menu Analýzy sa združili dva moduly:

  • Účtovné analýzyÚčtovné zostavy – ide o doteraz používaný modul Aktívne saldo a jeho tlačový výstup Všeobecné zostavy. Pre zachovanie kompatibility so staršími verziami je možné aj naďalej spúšťať Účtovné analýzy (predtým Aktívne saldo) z menu Účtovníctvo/Aktívne saldo/Účtovné analýzy a tlačovú zostavu Účtovné zostavy (predtým Všeobecné zostavy) spúšťať z menu Účtovníctvo/Tlačové zostavy/Všeobecné účtovné zostavy. Rozhodne, ale odporúčame využiť prehľadnejšie usporiadanie a od verzie 11.094 obidva moduly spúšťať z menu Analýzy.
  • Skladové analýzy – úplne nový platený modul Money S3, ktorého funkčnosť je podmienená licenčným číslom, ktoré ho povoľuje. Ide o aparát poskytujúci analýzy (rezy) nad dátovou analýzou premenných skladových pohybov. Primárne slúži ako základný analytický nástroj skladových pohybov. Je funkčný tak v podvojnom, ako aj v jednoduchom účtovníctve, podmienkou je ale existencia modulu Sklady v licenčnom čísle. Ak tento modul nemáte zakúpený, môžete si jeho funkčnosť vyskúšať v ostrej verzii 10-krát. V skúšobnej verzii ŠTART, kde je použitie modulu obmedzené iba štandardnými obmedzeniami tejto verzie, je potrebné si Skladové analýzy zvoliť ako voliteľný komplet.

Ostatné

  • Bol prepracovaný algoritmus fiskálnych úhrad faktúr v hotovosti v súlade s novým riešením evidencie úhrad v rámci jednotlivých fiskálnych modulov  (platí pre fiskálne tlačiarne Varos FT 4000, Elcom EFox, Upos FPT88)
  • Bola zabezpečená podpora nových fiskálnych pokladníc Euro – modelov F, ktoré vyhovujú zákonu č. 289/2008 Z. z. o používaní registračnej pokladnice. Ide o pokladnice: 100T,  200TE,  200TX,  500T Handy,  500TE Handy,  500TX Handy,  2000T Alpha, 2000TE Alpha, 2100TE a Elcom 500FP.  Komunikácia je riešená prostredníctvom licencovaného ovládača pokladničných komponentov „Fiskálna tlačiareň“ (AFO.dll) a externej aplikácie FCU, podobne ako v prípade ostatných nových typov fiskálnych zariadení.
  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články