Skryť menu
Skryť formulár

Ďakujeme za potvrdenie

Najnovší článok

Stanovenie základu dane z príjmu u fyzických osôb

23. 01. 2021

V súčasnej dobe sa veľa poplatníkov zaoberá alebo sa bude zaoberať problematikou zdanenia svojich príjmov, ktoré dosiahli v roku 2020. Jednou z prvých otázok, ktoré musí riešiť je to, aké druhy príjmov v roku 2020 dosiahol a akým spôsobom si stanoví jednotlivé čiastkové základy dane.

Štítky: Daň z príjmov fyzických osôb, Oslobodené plnenie od DPH

0