Dane / Daň z príjmov fyzickej osoby/6 najčastejších chýb pri podávaní daňových priznaní (FO)
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

6 najčastejších chýb pri podávaní daňových priznaní (FO)

6 najčastejších chýb pri podávaní daňových priznaní (FO)
Seyfor Slovensko, a.s.
01. 03. 2017
Doba čtení3 minúty čítania
Líbilo se5
6 najčastejších chýb pri podávaní daňových priznaní (FO)

Na čo si dať pozor pri podávaní daňových priznaní? (I. diel: Fyzické osoby)

Každoročne podnikateľské subjekty a fyzické osoby zápasia s podávaním daňových priznaní. Dodržať termíny a zabezpečiť všetko potrebné, dá zabrať. Aby ste sa včas poučili z chýb druhých, zoskupili sme pre vás 6 najčastejších chýb, ktoré robia fyzické osoby pri podávaní daňových priznaní. (V druhom článku sa venujeme chybám, ktoré najčastejšie robia pri podávaní daňových priznaní právnické osoby.) 

1. Správnosť tlačiva pre daňové priznanie

Aj tento rok MF SR vydalo nové vzory tlačív daňových priznaní. Ako zistíte ich správnosť? Označenie tlačiva nájdete na spodnej časti každej strany daňového priznania v ľavom rohu, tlačivá pre daňové priznania za rok 2016 majú označenie:

  • typ A: MF/015779/2016-721
  • typ B: MF/015696/2016-721

2. Nesprávne krátenie alebo nekrátenie nezdaniteľnej časti na daňovníka

Pri posudzovaní nároku na nezdaniteľnú časť daňovníka si dajte pozor, či daňovník nie je k 1.1.2016 uznaný za starobného dôchodcu. V tomto prípade sa musí jeho nezdaniteľná časť na daňovníka skrátiť o výšku dôchodku! Ak je jeho ročný dôchodok vyšší ako suma nezdaniteľnej časti na daňovníka (3803,33 €), nemá nárok na nezdaniteľnú časť. V prípade, že bol takýto daňovník evidovaný v evidencii uchádzačov o prácu na ÚPSVAR, má nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka v plnej výške, rovnako je to aj u invalidných dôchodcov či študentov.

3. Nekrátenie nezdaniteľnej časti na manželku/manžela

Pre uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku či manžela je potrebné splniť aspoň jednu z podmienok, ktoré sú stanovené v zákone o dani z príjmov (595/2003 Z. z.). Ak však manžel alebo manželka spĺňa túto podmienku len časť roka, musí sa nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku krátiť. Pomôžme si príkladom z praxe: Manželka sa stará o maloleté dieťa, ktoré počas roka dosiahne vek 3 roky, čím zaniká možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti na manželku. Manžel si teda môže uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku len za obdobie do kedy ich dieťa nedosiahlo spomínaný vek a to aj napriek tomu, že manželka po dosiahnutí tohto veku zostala s dieťaťom doma a poberala rodičovský príspevok.

4. Nesprávne uvedený počet príloh

Počet príloh je jeden z prvých údajov, ktoré daňový úrad pri prevzatí daňových priznaní kontroluje. Pri počte príloh je dôležité pripočítať všetky prílohy, ktoré sú súčasťou daňového priznania. Napríklad pri daňovom priznaní typu B, má už len samotné tlačivo 2 prílohy, tzn. minimálny počet príloh tohto tlačiva sú 2.

5. Nepodanie žiadosti o vyplatenie daňového preplatku

V prípade, že vám ako daňovníkovi vznikne na daniach preplatok je dôležité aby ste oň aj požiadali, tzn. musíte zaškrtnúť v tlačive, že žiadate o vyplatenie daňového preplatku a o jeho zaslanie buď na adresu alebo na uvedené číslo účtu v banke.

6. Chýbajúce podpisy v daňovom priznaní

Daňové priznanie je v niektorých prípadoch, v závislosti od tlačiva,  potrebné podpísať viackrát. Napríklad typ A sa podpisuje na poslednej strane 2 krát, ak vznikol daňový preplatok či žiadosť o daňový bonus. Ak chce daňovník darovať 2 % niektorej z organizácií na to určených, musí podpísať aj túto stranu, typ A strana 5. V daňovom priznaní typu B je potrebné podpísať okrem strany 12 kde môžu byť opäť dva podpisy, ak vznikol nárok na daňový bonus či preplatok na dani, aj poslednú stranu s údajmi o zaplatených odvodoch na sociálne a zdravotné poistenie (príloha č. 2), v prípade darovania 2 % aj miesto na to určené na strane 11.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.