Dane / Daň z príjmov fyzickej osoby/7 najčastejších chýb pri podávaní daňových priznaní (PO)
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

7 najčastejších chýb pri podávaní daňových priznaní (PO)

7 najčastejších chýb pri podávaní daňových priznaní (PO)
Seyfor Slovensko, a.s.
24. 03. 2017
Doba čtení3 minúty čítania
Líbilo se2
7 najčastejších chýb pri podávaní daňových priznaní (PO)

Na čo si dať pozor pri podávaní daňových priznaní? (II. diel: Právnické osoby)

Správne vyplniť a na prvýkrát podať daňové priznanie dá niekedy poriadne zabrať. Pre niekoho je to priam nedosiahnuteľný cieľ. Poučte sa preto z chýb druhých. Pripravili sme pre vás 7 najväčších chýb, ktoré robia právnické osoby pri podávaní daňových priznaní. V predchádzajúcom článku sme sa venovali najväčším chybám, ktoré robia pri podávaní daňových priznaní fyzické osoby

1. Nesprávne uvedený druh daňového priznania

Pri odovzdávaní daňového priznania k dani z príjmu právnickej osoby sa stáva, že po jeho odovzdaní sa zistia skutočnosti, pre ktoré je nutné podané daňové priznanie opraviť. Pričom netreba zabúdať na to, že riadne daňové priznanie už bolo odovzdané a preto druhé v poradí, ktoré podávame je opravné. Ak je však už po termíne na odovzdanie riadneho daňového priznania, podávame daňové priznanie dodatočné.

2. Neuvedený údaj SK NACE

Číselný údaj SK NACE predstavuje štatistickú klasifikáciu činností. Tento číselný kód sa prideľuje vždy na základe identifikačného čísla organizácie (IČO). TIP pre Vás: pridelené SK NACE je možné vyhľadať aj na stránkach štatistického úradu SR podľa IČO.

3. Nezaškrtnuté skutočnosti uvedené na prvej strane

Na prvej strane daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb je potrebné vyznačiť niektoré skutočnosti v závislosti na činnosti a povahe účtovnej jednotky. Najčastejšou chybou je neoznačenie riadka o neplatení daňovej licencie podľa § 46b ods. 7 zákona o dani z príjmu. Tento riadok musia zaškrtnúť napríklad účtovné jednotky, ktoré podávajú daňové priznanie prvýkrát a teda nepodliehajú plateniu daňovej licencie.

4. Neuvedené položky zvyšujúce alebo znižujúce základ dane

V praxi sa najčastejšie stretávame s položkami, ktoré zvyšujú základ dane, ktoré je potrebné dodatočne zdaniť. Sú to napríklad náklady prekračujúce limit, reklamné predmety nespĺňajúce limit ocenenia na uznanie za daňový výdavok, a iné. Takéto náklady sa účtujú väčšinou oddelene na príslušný analytický nákladový účet. Preto si pri kontrole daňového priznania dajte pozor na to, či sú pripočítané prípadne odpočítané všetky položky zvyšujúce/znižujúce základ dane.

5. Nevyplnené hodnoty na určenie výšky preddavkov v nasledujúcom zdaňovacom období

Povinnosť platiť preddavky na daň má každá právnická osoba, ktorej daňová povinnosť je vyššia ako 2 500 eur. Pri výpočte preddavkov na daň na nasledujúce zdaňovacie obdobie sa vychádza z poslednej známej daňovej povinnosti a teda z tej, ktorú aktuálne uvádzame v daňovom priznaní.

6. Nevyplnený oddiel s evidenciou a zápočtom daňovej licencie

V prípade, že právnickej osobe v daňovom priznaní nevyšla daňová povinnosť vyššia ako suma daňovej licencie, je povinná zaplatiť výšku daňovej licencie. Tú je však potrebné evidovať v tabuľke K daňového priznania. V tejto tabuľke sa evidujú všetky zdaňovacie obdobia, za ktoré bola právnická osoba povinná platiť daňovú licenciu, prípadne si jej časť započítala v niektorom z nasledujúcich zdaňovacích období.

7. Nesprávne uvedený počet príloh

Súčasťou tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb sú 2 prílohy. Takže aj keď k daňovému priznaniu nič neprikladáte, počet príloh je 2. Častou chybou je tiež to, ak účtovná jednotka do počtu príloh počíta aj účtovnú závierku. Účtovná závierka je samostatné podanie pre finančnú správu a preto ju nie je možné počítať do príloh daňového priznania. Účtovnú závierku dokonca nie je nutné ani odovzdávať spolu z daňovým priznaním, musí sa však odovzdať najneskôr do skončenia lehoty na podanie daňového priznania. Nezabudnite tiež na povinnú súčasť účtovnej závierky, ktorou sú Poznámky k účtovnej závierke. V Money S3 ich jednoducho načítate priamo z účtovníctva. Ako na to?

Vy ešte nemáte Money S3?

Uľahčite si prácu a získajte Money S3

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.