Dane / Daň z pridanej hodnoty/Posielate tovar spotrebiteľom v EU? Od 1. júla 2021 sa vás týka OSS
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Posielate tovar spotrebiteľom v EU? Od 1. júla 2021 sa vás týka OSS

Posielate tovar spotrebiteľom v EU? Od 1. júla 2021 sa vás týka OSS
Seyfor Slovensko, a.s.
11. 06. 2021
Doba čtení5 minút čítania
Líbilo se43
Posielate tovar spotrebiteľom v EU? Od 1. júla 2021 sa vás týka OSS

Obsah

  Zbystriť svoju pozornosť by mali všetci „e-shopári“ a ďalší podnikatelia, ktorí dodávajú tovar a služby koncovým spotrebiteľom v EÚ. Od 1. júla 2021 sa totiž zjednodušuje spôsob odvodu DPH.

  Predstavme si slovenský e-shop, ktorý predáva tričká. Je platiteľom DPH a väčšina jeho klientov je zo Slovenska. Občas ale nakúpi aj niekto z Česka. E-shop si musí sledovať, koľko toho v Česku predal.

  Ak prekročí limit 1 140 000 Kč za kalendárny rok, musí sa v Česku zaregistrovať k DPH. Potom odovzdáva priznanie k DPH na Slovensku aj v Česku.

  Situácia je náročná hlavne pre obchodníkov,  ktorí dodávajú tovar do viacerých štátov zároveň. Po prekročení limitu (líši sa to štát od štátu) sa musí v danej krajine zaregistrovať a podávať tam priznanie k DPH, čo zaberie množstvo času.

  Toto všetko sa práve teraz mení. Limit pre povinnú registráciu sa zjednotí, bude sledovať spoločne za všetky štáty EÚ  a výrazne sa zníži.  Obchodník si, ale povinnú registráciu k DPH môže zjednodušiť.

  Čo je to OSS

  OSS (One Stop Shop) – jednotné kontaktné miesto – je osobitná úprava dane. Je určená pre podnikateľov, ktorí predávajú tovar alebo služby koncovým spotrebiteľnom v iných štátoch EÚ, typicky sú to napríklad e-shopy.

  Po zapojení do OSS sa podnikateľ nemusí registrovať k DPH v cudzine v každom štáte, kde dodáva svoj tovar alebo poskytuje služby.  Podnikateľ rieši predaje do všetkých členských štátov (mimo SR) ako jeden celok.

  Všetku DPH v nich splatnú odvedie v jednej sume slovenskej Finančnej správe. Podľa Európskej únie tým podnikateľom odpadne až 95% povinností súvisiacich s cezhraničnou DPH.

  Ďalšou výhodou je, že podnikateľ nekomunikuje so zahraničnými úradmi a všetko vybaví v rodnom jazyku vo svojej krajine.

  Hranica pre zapojenie do OSS je 10 000 eur

   

  Koho sa OSS týka

  Zapojenie do režimu OSS je dobrovoľné. Ak vám viac vyhovuje podávanie priznaní k DPH v jednotlivých štátoch, nemusíte OSS využívať. Pre väčšinu podnikateľov je ale výhodnejší prechod na osobitnú úpravu dane.

  Ak do iných členských štátov predávate tovar na diaľku len výnimočne, OSS sa vás netýka. Hranica je stanovená na 10 tisíc eur za kalendárny rok a počíta sa dokopy z predajov vo všetkých štátoch mimo SR. Ak máte predaje do EÚ nižšie, za miesto dodania sa považuje SR. To znamená, že aj na faktúrach do zahraničia uvádzate slovenskú DPH a tržbu uvádzate v priznaní k DPH ako dodanie v tuzemsku.

  OSS sa netýka obchodníkov s:

  • umením
  • starožitnosťami
  • použitým tovarom
  • novými dopravnými prostriedkami
  • a nevzťahuje sa ani na dodania tovaru s inštaláciou a montážou.

  UPOZORNENIE:  OSS nie je možné použiť ani na predaj tovaru, ktorý sa odosiela priamo zákazníkovi z krajín mimo EÚ,  napr. formou „dropshippingu“ – zákazník si objedná v slovenskom e-shope, ten dá pokyn firme v Číne, aby priamo odoslala tovar zákazníkovi.  Na takéto dodania, v prípade, ak zásielka nepresiahne hodnotu 150 eur,  sa vzťahuje iná osobitná úprava  IOSS (Import One Stop Shop).

  MOSS sa mení na OSS

  Spolu s OSS súvisí aj MOSS (Mini One Stop Shop). Režim MOSS sa týka podnikateľov, ktorí koncovým spotrebiteľom v členských štátoch predávajú nehmotné produkty (napr. cloudový softvér, digitálne predplatné). Ani oni nemusia odvádzať DPH v jednotlivých štátoch a všetko vyriešia cez slovenskú Finančnú správu.

  Režim MOSS sa teraz transformuje do OSS a po novom sa do neho zapoja práve aj dodávatelia fyzických produktov a iných druhov služieb. Pre podnikateľov registrovaných v MOSS sa nič nemení. Nemusia sa osobitne registrovať, ich registrácia zostáva v platnosti aj pre OSS.

  Registrácia do OSS

  Ak sa podnikateľ rozhodne uplatňovať OSS, prihlási sa na portáli Finančnej správy do svojej Osobnej internetovej zóny a vyplní  elektronický formulár „Žiadosť o registráciu pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre Úniu, oznámenie zmeny údajov“ – označený skratkou „REGOSS_EU.“

  Ak  ide o podnikateľa, ktorý je usadený mimo EÚ, vyplní formulár Žiadosť o registráciu pre uplatňovanie osobitnej úpravy mimo Únie, oznámenie zmeny údajov (REGOSS_NONEU).

  Finančná správa žiadosť posúdi a informáciu o výsledku vám zašle e-mailom. Ak ste doteraz nemali pridelené IČ DPH, zašle vám identifikačné číslo pre OSS.

  TIP: Prečítajte si podrobný návod, ako vyplniť a podať žiadosť o registráciu.

  V prechodných ustanoveniach zákona o DPH je uvedený dátum 10.6.2021 ako hraničný termín na registráciu do OSS. Podľa aktuálneho vyjadrenia FS, ale nedochádza k pozastaveniu registrácií a do systému OSS sa môžete zaregistrovať aj po tomto termíne.

  Povinnosti podnikateľov zapojených do OSS

  Ak u vás nakúpi koncový zákazník z iného členského štátu, na faktúru uvediete DPH jeho krajiny a daň od neho vyberiete. Napríklad účtovný program Money S3 je na túto zmenu pripravený a jeho používatelia na svoje doklady jednoducho pridajú aj zahraničnú DPH. Viac o OSS v Money S3 zistíte v tomto článku.

  Potom jedenkrát štvrťročne podáte priznanie týkajúce sa všetkých služieb a tovaru, ktoré ste predali koncovým zákazníkom v členských štátoch (mimo SR). Toto priznanie sa podáva elektronicky na portáli Finančnej správy. Príslušnú DPH v jednej sume odvediete slovenskej Finančnej správe, ktorá ju potom prerozdelí jednotlivým štátom.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.