Dane / Daň z pridanej hodnoty/Sadzby DPH na Slovensku: koľko ich je, aká je ich výška a ako ich určiť
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Sadzby DPH na Slovensku: koľko ich je, aká je ich výška a ako ich určiť

Sadzby DPH na Slovensku: koľko ich je, aká je ich výška a ako ich určiť
Seyfor Slovensko, a.s.
20. 01. 2021
Doba čtení3 minúty čítania
Líbilo se19
Sadzby DPH na Slovensku: koľko ich je, aká je ich výška a ako ich určiť

Obsah

  Ak sa stanete platiteľom DPH musíte zistiť, s akou sadzbou DPH budete svoje služby alebo tovar predávať. Správne zvolená sadzba je totiž dôležitá nielen pre výpočet dane, ale tiež pre stanovenie ceny vašich produktov. Poradíme vám, ako správnu sadzbu DPH zistíte.

  Aké máme sadzby DPH na Slovensku a aká je ich výška?

  V súčasnosti máme na Slovensku dve sadzby DPH, pričom do každej spadajú rôzne druhy tovaru a služieb:

  • základná sadzba DPH – 20%
  • znížená sadzba DPH – 10%

  Základnú sadzbu DPH majú všetky druhy tovaru a služieb, ktoré nie sú presne vymenované v prílohe číslo 7 a 7a v zákone o dani z pridanej hodnoty

  Koľko je znížená sadzba DPH a ako sa uplatňuje?

  Znížená sadzba  DPH 10% sa uplatňuje na  nasledujúce tovary a služby, ktoré sú vymenované v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty §27 ods.2, ktorý odkazuje na spomínané prílohy č.7 a 7a.

  Príloha č. 7 presne vymenúva tovary, ktoré podliehajú zníženej sadzbe DPH 10%. Povedzme si všeobecne, ktoré druhy tovarov to sú:

  • potraviny a ovocné nápoje, avšak iba tzv. zdravé potraviny ako napr. med, hrušky, mäso, ryby, mlieko, maslo, cmar a pod.,
  • antibiotiká a farmaceutické výrobky,
  • knihy, brožúry, letáky a podobné tlačené tovary, avšak s obmedzeným reklamným obsahom do 50%,
  • noviny, časopisy a periodiká, ktoré vychádzajúce aspoň štyrikrát týždenne s obmedzeným reklamným obsahom do 50% alebo erotickým obsahom do 10%,
  • zdravotnícke prostriedky a pomôcky + tovar pre osobné používanie chorými, napríklad nástroje pre nevidomých, nepočujúcich a zdravotne ťažko postihnutých občanov,
  • kontaktné a okuliarové šošovky, ortopedické pomôcky  detské plienky, vložky, tampóny, výrobky určené pre inkontinenciu.

  Pozor: znížená sadzba sa netýka alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, tie majú základnú sadzbu DPH.

  Ďalej do zníženej sadzby patria nasledujúce služby, ktoré vymenováva príloha 7a zákona o DPH.

  Sú to ubytovacie služby (kód  55 klasifikácie produktov podľa činností CPA), a konkrétne ide o tieto služby:

  • hotelové a podobné ubytovacie služby,
  • turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby,
  • prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov,
  • ostatné ubytovacie služby (ubytovacie služby v študentských domovoch alebo internátoch, služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách v ubytovniach pre robotníkov a iné).

  Znížená sadzba DPH sa uplatňuje aj na tovary a služby poskytované v rámci aktivít sociálnej ekonomiky registrovaným sociálnym podnikom oprávnenému zákazníkovi, ktorý 100 % svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa, ak tým nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s vnútorným trhom, pričom oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomiky alebo subjektom verejnej správy.

  Legislatíva DPH sa priebežne mení: ako na ňu reagovať?

  V priebehu rokov, občas aj v priebehu roka, sa môže zmeniť nielen výška sadzieb, ale tiež príslušnosť tovaru alebo služieb k jednotlivým sadzbám. V týchto situáciách môže vzniknúť neistota, ako ďalej postupovať. Všeobecne platí pravidlo, že musíte vždy použiť sadzbu dane pre produkt alebo službu, ktorá je platná ku dňu vzniku daňovej povinnosti.

  So zmenami v legislatíve DPH vám pomôže tiež pokročilejší ekonomický systém, napríklad Money S3, Money S4, či Money S5. Tieto systémy sa každý mesiac aktualizujú, takže s nimi máte istotu, že všetky sadzby dane sú v súlade s aktuálnou legislatívou. Program na účtovníctvo si môžete vyskúšať zadarmo vo verzii Money S3 Start.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Vydanie záväznej informácie

  Môže nastať situácia, že tovar alebo službu, ktoré podnikateľ predáva, je náročné jednoznačne zaradiť do niektorej z vyššie uvedených sadzieb. O pomoc môže podnikateľ požiadať oddelenie colných taríf Colného úradu Bratislava, prostredníctvom vydania záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru.

  Zaokrúhľuje sa DPH?

  DPH sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, a to matematicky (od 0,005 nahor vrátane, do 0,005 nadol).

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.