Mzdy a personalistika / Pracovnoprávne vzťahy/Pracovný pomer, dohoda alebo spolupráca na IČO – aký v tom je rozdiel?
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Pracovný pomer, dohoda alebo spolupráca na IČO – aký v tom je rozdiel?

Pracovný pomer, dohoda alebo spolupráca na IČO – aký v tom je rozdiel?
Seyfor Slovensko, a.s.
17. 05. 2021
Doba čtení5 minút čítania
Líbilo se4
Pracovný pomer, dohoda alebo spolupráca na IČO – aký v tom je rozdiel?

Obsah

  Keď zakladáte firmu, potrebujete pomoc v podobe prvých zamestnancov. Najskôr pre nich musíte zvoliť vhodný typ pracovného pomeru. Poradíme vám, ako sa jednotlivé typy zmlúv líšia a v akej situácii je vhodné ich zvoliť.

  Pracovný pomer (HPP a skrátený úväzok)

  Zamestnanci  pracovnom pomere tvoria jadro firmy. Ide o trvalých zamestnancov s pevne stanoveným počtom odpracovaných hodín za týždeň. Pracovný pomer môžeme rozdeliť na:

  • plný úväzok, resp. hlavný pracovný pomer (HPP) – maximálne 40 hodín týždenne, kde zamestnanec pracuje 5 dní v týždni
  • skrátený úväzok – menej než 40 hodín týždenne na základe dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom

  Pracovný pomer uzavierate na dobu určitú alebo na dobu neurčitú. Pracovný pomer na dobu určitú možno predĺžiť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

  Pracovný pomer vzniká podpisom pracovnej zmluvy, ktorá musí obsahovať minimálne:

  • druh vykonávanej práce,
  • miesto výkonu práce,
  • deň nástupu do práce,

  avšak je vhodné doplniť pracovnú zmluvu o ďalšie podrobnosti, ako sú:

  • bližšie označenie druhu a miesta výkonu práce,
  • nárok na dovolenku,
  • výpovednú lehotu,
  • týždennú pracovnú dobu a jej rozvrhnutie,
  • mzdu alebo plat a spôsob odmeňovania vrátane termínu výplaty.

  Kedy je vhodné zamestnať zamestnanca na HPP

  Zamestnanca na pracovný pomer prijmete v momente, keď hľadáte pomocnú ruku na dlhodobú spoluprácu a sústavnú prácu. Stabilní zamestnanci s osvojenými procesmi a know-how budú vždy prínosnejší a výkonnejší než striedajúci sa brigádnici. Pokiaľ sa vám zamestnanec neosvedčí, môžete ho prepustiť počas trojmesačnej skúšobnej lehoty alebo neskôr s mesačnou alebo dvojmesačnou výpovednou lehotou, podľa zákonníka práce. Prípadne, môžete ukončiť pracovný pomer so súhlasom zamestnanca, a to dohodou.

  So zamestnávaním zamestnancov sú spojené nemalé náklady (okrem mzdy je potrebné platiť zdravotné a sociálne odvody), a preto je vhodné prijať do trvalého pracovného pomeru zamestnanca vtedy, ak máte pre neho dostatok práce. Zamestnanca musíte platiť aj vtedy, ak im prácu nepridelíte, ale sú fyzicky na pracovisku.

  Práca na dohodu (DPČ a DVP)

  Pokiaľ pre zamestnanca v pracovnom pomere nemáte dosť práce a potrebujete iba človeka na výpomoc, využite dohodu o pracovnej činnosti (DPČ) alebo dohodu o vykonaní práce. (DVP). 

  Dohody mimo pracovného pomeru používajp firmy na jednorazové práce alebo práce malého rozsahu. Pri dohodách neexistuje minimálna odpracovaná doba, ale naopak maximálna.

  • Na DPČ môže zamestnanec pracovať maximálne 10 hodín týždenne 
  • Na DVP môže zamestnanec odpracovať maximálne 350 hodín ročne.

  Výpovedná lehota je 15 dní a dohoda môže byť dojednaná na maximálne 12 mesiacov.

  Za zamestnancov na dohodu sa odvádzajú rovnaké zdravotné a sociálne odvody ako za zamestnanca. Rovnako je potrebné dodržať minimálnu hodinovú mzdu, ktorá je v roku 2021 na 1. stupeň náročnosti práce, a teda v sume 3,580 € na hodinu, ale ich mzda nevypočíta koeficientom podľa náročnosti práce. Majú ale rovnako nárok na príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a v noci.

  Kedy prijať zamestnanca na dohodu

  Dohodárov si vezmite najmä ako výpomoc. Je vhodné ich prijať, pokiaľ sa vám hromadí jednorazová práca alebo potrebujte trvalú výpomoc s drobnou prácou, ktorá si ale nevyžaduje osemhodinové smeny. Alebo ak ide o sezónnu záležitosť, napríklad pred Vianocami, počas zberu úrody a pod. Podľa druhu práce zvoľte aj typ dohody.

  Existuje aj Dohoda o brigádnickej práci študenta, ktorá študentovi umožňuje pracovať 20 hodín týždenne a je zvýhodnená v platení sociálnych odvodov až do výšky 200€. Takúto zvýhodnenú dohodu môže mať študent iba u jedného zamestnávateľa.

  Externá spolupráca na IČO

  Pravdepodobne ste už počuli o „zamestnávaní“ na IČO, teda na živnostenský list. Tento spôsob zamestnávania je nelegálny, nakoľko zamestnanie je tzv. závislá činnosť. Závislú činnosť definuje Zákonník práce ako prácu pri ktorej existuje vzťah nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, a prácu, ktorú zamestnanec vykonáva osobne, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene a v pracovnom čase určenom zamestnávateľom, čo je pri výkone živnosti neprípustné. Zamestnávatelia „zamestnávanie na živnosť“ zneužívajú kvôli tomu, aby ušetrili na zdravotných a sociálnych odvodoch, prípadne aby sa vyhli povinnostiam ako preplácanie dovolenky, či ukončenie pracovného vzťahu s výpovednou lehotou.

  Samozrejme, môžete spolupracovať so živnostníkmi, ale v pozícii externých dodávateľov. Nikdy na pohovoroch kandidátom neponúkajte prácu na živnostenský list.

  O nelegálne zamestnávanie ide ak:

  • je medzi SZČO a zamestnávateľom vzťah nadriadený/podriadený,
  • SZČO využíva nástroje zamestnávateľa ako napríklad kanceláriu nebo počítač,
  • SZČO nevystupuje sám za sebe, ale menom svojho „zamestnávateľa”,
  • živnostník fakturuje rovnaké čiastky iba jednému „zamestnávateľovi”,
  • má SZČO pevne stanovenú pracovnú dobu,
  • zamestnávateľ ručí za škodu spôsobenú SZČO.

  Zaistite si vždy aktuálne novinky zo sveta miezd a personalistiky

  Zadajte váš e-mail a naše tipy z oblasti miezd a personalistiky vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Kedy pracovať so SZČO

  Podnikatelia môžu so SZČO legálne spolupracovať outsorcovaním. Pokiaľ napríklad firma alebo podnikateľ vyčlenia niektoré činnosti a zveria ich SZČO alebo inej firme, je to právne v poriadku. Typickým príkladom sú napr. externí účtovníci, IT správcovia, údržbári, grafici a pod.

  Za externého spolupracovníka neplatíte sociálne a zdravotné odvody a dane. SZČO si svoje odvody riešia sami, vy im iba platíte odmenu za prácu, ktorú si sami stanovia (napr. podľa hodín alebo podľa hotových činností. Pracovná zmluva sa nepodpisuje, ale podpisuje sa zmluva o spolupráci alebo zmluva o dielo.

  Outsourcing nie je závislou prácou, lebo SZČO:

  • pracuje samostatne a nie je nikým riadený,
  • vykonáva činnosť pod vlastním menom,
  • pracuje na vlastnú zodpovednosť
  • a má aj ďalších klientov.

  Pokiaľ prijímate prvých zamestnancov a hľadáte nástroj na vedenie mzdovej agendy, vyskúšajte zdarma modul Mzdy a personalistika v ekonomickom systéme pre malé a stredné firmy Money S3.

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.