Mzdy a personalistika / Sociálne a zdravotné poistenie/Infoservis: Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.7.2012
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Infoservis: Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.7.2012

Infoservis: Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.7.2012
Seyfor Slovensko, a.s.
26. 06. 2012
Doba čtení2 minúty čítania
Infoservis: Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.7.2012

Podnikáte ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) a ste povinne sociálne poistení v sociálnej poisťovni?  Nezabudnite si nanovo vypočítať výšku sociálnych odvodov.  Za obdobie od prvého júla 2012 sa odvody platia podľa príjmov uvedených v daňovom priznaní za rok 2011.

SZČO, ktorá dosiahla príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za minulý rok vo výške viac ako 4 078,68 € je povinná platiť odvody na sociálne poistenie (poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity).

Vymeriavacím základom, z ktorého je povinnosť platiť poistné je polovica základu dane z príjmov z podnikania. Odvody sa platia mesačne z pomernej časti základu dane pripadajúcej na jeden mesiac podnikania.  Zákonom je stanovená minimálna aj maximálna suma vymeriavacích základov pre jednotlivé typy poistenia, z ktorej sa odvody platia – ak je Váš vypočítaný vymeriavací základ nižší ako 339,89 (suma minimálneho základu pre rok 2012), odvody je potrebné vypočítavať z tohto minimálneho základu.

Prehľad vymeriavacích základov a sadzieb pre povinné odvody SZČO do Sociálnej poisťovne

Poistenie Sadzba
poistného
Minimálny vymeriavací základ Minimálna suma odvodu poistného Maximálny vymeriavací základ Maximálna suma odvodu poistného
nemocenské 4,40% 339,89 € 14,95 € 1 153,50 € 50,75 €
starobné 18% 339,89 € 61,18 € 3 076,00 € 553,68 €
invalidné 6% 339,89 € 20,39 € 3 076,00 € 184,56 €
rezervný fond solidarity 4,75% 339,89 € 16,14 € 3 076,00 € 146,11 €
SPOLU x x 112,66 € x 935,10 €

Prihláška do Sociálnej poisťovne

Ak Vám v tomto roku prvýkrát vznikla povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, do 9. júla je potrebné podať do Sociálnej poisťovne prihlášku na platenie odvodov (vyplniť Registračný list fyzickej osoby). Ak Vám naopak zanikla povinnosť platiť povinné odvody, v rovnakom termíne podajte odhlášku do Sociálnej poisťovne.

Platba odvodov

Odvody v novej výške za júl je nutné zaplatiť  do 8. augusta 2012. Platba musí obsahovať správny variabilný a špecifický symbol podľa požiadaviek Sociálnej poisťovne.

Ako variabilný symbol uveďte identifikačné číslo, ktoré Vám pridelila Sociálna poisťovňa. Špecifický symbol je potom označenie obdobia, ku ktorému sa platba vzťahuje v predpísanom tvare – napr.  MMRRRR.  Napr. odvod za júl 2012 bude mať špecifický symbol 072012.

Ak uhrádzate poistné trvalým príkazom ako špecifický symbol môžete použiť „88“.

Jednoduchý príkaz k úhrade

Odklad podania daňového priznania

Ak ste si odložili podanie daňového priznania – odvody podľa príjmov za rok 2011 budete platiť až od 1. októbra 2012.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.