Mzdy a personalistika / Sociálne a zdravotné poistenie/Zmeny odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.1.2019
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zmeny odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.1.2019

Zmeny odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.1.2019
Seyfor Slovensko, a.s.
06. 12. 2018
Doba čtení1 minúta čítania
Líbilo se18
Zmeny odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.1.2019

S príchodom nového roka prichádza aj mnoho zmien a noviniek v legislatívnej oblasti. Tie sa každoročne týkajú aj odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne. Zhrnieme si, aké zmeny nastávajú od nového roka a koľko si budú musieť živnostníci na odvodoch priplatiť.

Aj v roku 2019 došlo k zvýšeniu minimálnych odvodov do Sociálnej poisťovne, ktoré každý mesiac musia samostatne zárobkovo činné osoby platiť. Rast týchto odvodov je spojený s rastom priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Výška odvodov uhrádzaných v roku 2019 sa odvíja od výšky priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2017.

Priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2017 dosiahla výšku 954 eur. Z tejto mzdy sa následne počíta minimálny a maximálny vymeriavací základ na určenie výšky poistného do Sociálnej poisťovne, pričom:

  • minimálny vymeriavací základ = 50 % z priemernej mzdy v národnom hospodárstve, t.j. 50 % z 954 eur = 477 eur,
  • maximálny vymeriavací základ = 7-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, t.j. 7 x 954 eur = 6 678 eur.

Prehľad konkrétnych poistení v rámci odvodov do Sociálnej poisťovne z minimálneho vymeriavacieho základu od 1.1.2019:

Druh poistného Sadzba v % Vymeriavací základ Odvod v €
Nemocenské poistenie  4,4 % 477 20,98 €
Starobné dôchodkové poistenie 18 % 477 85,86 €
Invalidné dôchodkové poistenie 6 % 477 28,62 €
Rezervný fond solidarity 4,75 % 477 22,65 €
SPOLU:  33,15 % 477 158,11 €

Sadzba odvodov na sociálne poistenie predstavuje 33,15 % z minimálneho vymeriavacieho základu a teda minimálny odvod do Sociálnej poisťovne v roku 2019 bude predstavovať suma 158,11 eur. V porovnaní s rokom 2018 tak SZČO zaplatia o 6,95 eur viac.

Prehľad konkrétnych poistení v rámci odvodov do Sociálnej poisťovne z maximálneho vymeriavacieho základu od 1.1.2019:

Druh poistného Sadzba v % Vymeriavací základ Odvod v €
Nemocenské poistenie 4,4 % 6 678 293,83 €
Starobné dôchodkové poistenie 18 % 6 678 1 202,04 €
Invalidné dôchodkové poistenie 6 % 6 678 400,68 €
Rezervný fond solidarity 4,75 % 6 678 317,20 €
SPOLU: 33,15 % 6 678 2 213,75 €

Maximálnu výšku odvodov na sociálne poistenie v roku 2019 bude predstavovať suma 2 213,75 eur. V porovnaní s rokom 2018 SZČO tak zaplatia o 97,46 eur viac.

Kto musí platiť odvody do sociálnej poisťovne v roku 2019?

Odvody do sociálnej poisťovne musia platiť všetky SZČO, ktorým v roku 2018 Sociálna poisťovňa oznámila, že im vznikla povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie a tiež všetky SZČO, ktoré v roku 2018 zarobili viac ako 5 724 eur. Takýmto SZČO však vznikne povinnosť platby poistného až po odovzdaní daňového priznania za rok 2018.

Vznik a rovnako aj zánik povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne oznamuje Sociálna poisťovňa každej SZČO písomne. V prípade vzniku povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne, je súčasťou oznámenia aj výška odvodov, ktoré má SZČO uhradiť.

Termíny na platbu poistného v roku 2019

Odvody do Sociálnej poisťovne sa musia uhradiť najneskôr do 8. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý sú odvody uhrádzané, tzn. odvody za január 2019 treba uhradiť najneskôr do 8.2.2019.

Príklad

Živnostník pán Peter platí od júla 2018 odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 200,15 eur. Koľko bude platiť za mesiac január 2019?

Pán Peter za január 2019 zaplatí takú istú sumu ako platil doteraz a to 200,15 eur a úhradu musí vykonať najneskôr do 8.2.2019. Takéto odvody do Sociálnej poisťovne bude platiť až do mesiaca jún, posledný krát teda v júli 2019.

Od 1.1.2019 sa síce mení výška minimálnych odvodov do Sociálnej poisťovne, SZČO však tieto vyššie odvody budú platiť až v odvodoch za mesiac júl 2019 a to len ak podajú daňové priznanie v riadnom termíne do 1.4.2019. Výšku vyšších odvodov SZČO oznámi Sociálna poisťovňa v priebehu júla 2019 a SZČO ich prvý krát budú uhrádzať do 8.8.2019. V prípade, že SZČO podajú daňové priznanie v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, tzn. po 1.4.2019 vznikne im povinnosť platiť vyššie odvody až od októbra 2019 so splatnosťou 8.11.2019.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.