Mzdy a personalistika / Odmeňovanie/Tuzemské a zahraničné stravné: ako sa počíta
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Tuzemské a zahraničné stravné: ako sa počíta

Tuzemské a zahraničné stravné: ako sa počíta
Seyfor Slovensko, a.s.
30. 06. 2022
Doba čtení6 minút čítania
Líbilo se5
Tuzemské a zahraničné stravné: ako sa počíta

Obsah

  Čo majú spoločné služobná cesta do Košíc a zahraničná cesta do Londýna? Pri oboch cestách vzniká zamestnancovi nárok na stravné, a to za predpokladu, že na služobnej ceste strávi zákonom stanovený počet hodín. Pokiaľ ste v pozícii zamestnávateľa, musíte zamestnancom vyplatiť stravné. Pripravili sme pre vás zhrnutie zákonov a opatrení pre tuzemské a zahraničné stravné. Ako ho správne počítať, krátiť či skombinovať si prečítate v nasledujúcom článku.

  Stravné je druh cestovnej náhrady

  Stravné, hovorovo nazývané aj diéty, slúži zamestnancom ako náhrada výdavkov na stravovanie na služobných cestách. Poskytovanie stravného upravujú:

  Stravné nie je možné zamieňať za stravný lístok alebo finančný príspevok na stravovanie. Stravné je kompenzácia za stravovanie sa na služobnej ceste, stravovanie zamestnancov a forma jeho vyplácania je povinnosťou zamestnávateľa podľa Zákonníka práce zabezpečovať stravovanie zamestnancom vo všetkých zmenách.

  Diéty sú platené finančnými prostriedkami a je na zamestnancovi, či  tieto peniaze reálne využije na jedlo nebo nie. Nárok na zabezpečenie stravovania má zamestnanec, ktorý odpracoval viac ako 4 hodiny počas svojej zmeny a môže mať formu finančného príspevku, stravného lístka alebo sa zamestnanec stravuje v jedálni zamestnávateľa.

  Okrem toho, na stravné okrem zamestnancov majú nárok aj iné osoby (zákon o cestovných náhradách):

  • členom družstiev, ak podľa stanov podmienkou členstva je aj pracovný vzťah,
  • fyzickým osobám činným na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak je to v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru dohodnuté,
  • ktoré sú vymenované alebo zvolené do orgánov právnickej osoby a nie sú k právnickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu,
  • ktoré plnia pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu úlohy a nie sú k právnickej osobe alebo fyzickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu ani v inom právnom vzťahu, ak je to dohodnuté.

  Tuzemské stravné sa líši od zahraničného stravného

  Ak je výkon vašej práce v Bratislave a mierite na schôdzku za klientom do Trenčína, ste na pracovnej ceste. Ako zamestnanec ste vyslaný na časovo obmedzenú dobu, aby ste vykonali prácu mimo svoje dohodnuté miesto výkonu práce.

  Zahraničnou cestou je služobná cesta mimo územia Slovenskej republiky.

  Stravné sa počíta inak pri tuzemskej a zahraničnej ceste. Nárok na zahraničné diéty vzniká už pri prekročení hraníc. Pri zahraničnej pracovnej ceste nie je uvedené minimálna doba trvania cesty, ako pri tuzemskej pracovnej ceste.

  Kedy vzniká nárok na tuzemské stravné

  Výšku stravného upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Čiastka určuje Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a k jeho poslednej zmene došlo s účinnosťou od 1.5.2022.

  Stravné

  Od 1.5.2022 do ďalšej zmeny Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR platia tieto sadzby:

  • 6,00€   (pracovná cesta 5 až 12 hodín),
  • 9,00€   (pracovná cesta 12 až 18 hodín),
  • 13,70€ (pracovná cesta dlhšia než 18 hodín).

  Krátenie tuzemského stravného

  Pokiaľ zamestnanec dostane na pracovnej ceste bezplatne jedlo, napr. v rámci uhradeného ubytovania, stravné sa kráti o vypočítanú nominálnu hodnotu, ktorá sa vypočíta zo stravného pre časové pásmo nad 18 hodín.

  • za bezplatne zabezpečené raňajky o 25 %, čiže o 3,425 € (13,70 € x 25 % = 3,425 €)
  • za bezplatne zabezpečený obed o 40 %, čiže o  5,48 € (13,70 € x 40 % = 5,48 €) a
  • za bezplatne zabezpečenú večeru o 35 %, čiže o 4,795 € (13,70 € x 35 % = 4,795 €).

  Stravné sa v prípade bezplatne zabezpečeného jedla nekráti, ak zamestnanec stravovanie nemohol využiť z nejakých vážnych a opodstatnených dôvodov, ktoré nezavinil (napr. plnenie úloh zamestnávateľa  čase podávania bezplatného stravovania a pod).

  Ako sa stravné vypláca

  Stravné sa zamestnancom vypláca ako súčasť mzdy či odmeny. Nedaní sa a je oslobodené od platieb do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, nakoľko o ide o náhradu, nie príjem zamestnanca. Zamestnávateľ poskytuje na preddavok na tuzemskú pracovnú cestu len na žiadosť zamestnanca.

  Kedy vzniká nárok na stravné pri zahraničnej pracovnej ceste

  Zahraničné stravné náleží každému zamestnancovi, ktorý sa vydá na pracovnú cestu za hranice Slovenskej republiky. Tento typ diét sa bežne vypláca v cudzej mene a riadi sa konkrétnymi sadzbami stravného pre každý štát zvlášť, napr. stravné na deň pre Cyprus je 41€, pre Bulharsko 36€ atď.

  Ako sa počíta stravné na zahraničnej pracovnej ceste

  Pre každú krajinu platí podľa Opatrenia Ministerstva financií SR iná základná sadzba stravného.

  Výška zahraničného stravného sa odvíja od toho, ako dlho sa zamestnanec v zahraničí zdrží:

  • do 6 hodín vrátane,
  • nad 6 hodín až 12 hodín a
  • nad 12 hodín.

  Zamestnancovi patrí stravné vo výške:

  • základnej sadzby stravného, ak zahraničná pracovná cesta mimo územia SR trvala v rámci kalendárneho dňa nad 12 hodín,
  • 50 % zo základnej sadzby stravného, ak zahraničná pracovná cesta mimo územia SR trvala v rámci kalendárneho dňa od 6 hodín do 12 hodín vrátane,
  • 25 % zo základnej sadzby stravného, ak zahraničná pracovná cesta mimo územia SR trvala v rámci kalendárneho dňa do 6 hodín vrátane.

  Ak v rámci jedného kalendárneho dňa zamestnanec vykoná niekoľko zahraničných pracovných ciest, nárok na stravné sa posudzuje za každú pracovnú cestu samostatne. (§ 13 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách)

  Pri každej zahraničnej pracovnej ceste má zamestnanec nárok na stravné v eurách alebo v cudzej mene bez ohľadu na dĺžku jej trvania. (§ 16 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách).

  Zamestnávateľ poskytne preddavok zamestnancovi v mene krajiny, do ktorej je zamestnanec vyslaný. Ak zamestnanec cestuje na pracovnú cestu do Českej republiky, zamestnávateľ je povinný poskytnúť mu preddavok v českých korunách. Je však možné sa so zamestnancom dohodnúť na poskytnutí preddavku aj v mene euro.

  Okrem preddavku v hotovosti, môže zamestnávateľ využiť aj iné spôsoby poskytnutia preddavku, ako je napr. zapožičanie platobnej karty zamestnávateľa alebo prevod na účet zamestnanca.

  Zaistite si vždy aktuálne novinky zo sveta miezd a personalistiky

  Zadajte váš e-mail a naše tipy z oblasti miezd a personalistiky vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Krátenie stravného na zahraničnej pracovnej ceste

  Stravné sa kráti o vypočítanú nominálnu hodnotu, ktorá sa vypočíta zo stravného pre časové pásmo nad 12 hodín.

  • Za bezplatne zabezpečené raňajky o 25 %.
  • Za bezplatne zabezpečený obed o 40 % .
  • Za bezplatne zabezpečenú večeru o 35 %.

  Vyplatenie stravného v zahraničnej mene

  Pri prepočte nároku na stravné v zahraničnej mene sa zamestnávateľ riadi podľa § 36 ods. 6 zákona o cestovných náhradách. V prípade, ak zamestnanec  požaduje, aby mu bolo vyúčtované stravné v eurách, pri prepočte z CZK na eurá sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo NBS, ktorý je platný k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa zahraničná pracovná cesta začala, napr. pracovná cesta v Čechách trvala od 10.5.2022 do 12.5.2022, pri prepočte stravného z CZK na EUR sa použije kurz platný k 1.5.2022).

  Pri výpočte zahraničného aj tuzemského stravného vám pomôže účtovný systém Money S3 a software na evidenciu knihy jázd a cestovných náhrad.

  Vyskúšajte si účetní program zdarma.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.