Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 13.010
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 13.010

Zmeny a novinky Money S3 verzie 13.010
Seyfor Slovensko, a.s.
05. 11. 2012
Doba čtení10 minút čítania
Líbilo se1
Zmeny a novinky Money S3 verzie 13.010

Predstavujeme vám všetky novinky, vylepšenia a podstatné zmeny pre Nové Money S3 verzie 13.010 (v distribúcii od 5. novembra 2012).

[toc]

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2012″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 13.010![/button]

Táto verzia Money S3 vám prináša nový vzhľad používateľského rozhrania (viď článok Predstavujeme nové Money S3) s jednoduchším a efektívnejším spôsobom ovládania programu. Hlavné menu programu nahradili pásy kariet s ponukou zoznamov rozdelených do prehľadných skupín. K najpoužívanejším z nich sa teraz dostanete doslova jediným kliknutím myši. Ponuku sme poskladali tak, aby funkcie pre rovnaký druh činnosti boli umiestnené na jedinej ovládacej karte vedľa seba.

Napríklad väčšinu predchádzajúceho menu Fakturácia, Adresár a Objednávky, teraz nájdete na karte Obchod, menu Mzdy, Majetok a Jazdy na karte Réžia, všetky účtovné a skladové analýzy, vrátane kontrolingových zoznamov na karte Analýzy a funkcie z Agendy a zoznamy a nastavenia z Nástrojov zase v ponuke Money. Otvorené zoznamy sa ovládajú z karty Nástroje zoznamu.

Veríme, že zmenu oceníte a že sa v programe skoro zorientujete. Pomôže Vám v tom aj nové fulltextové vyhľadávanie, vďaka ktorému dokážete nájsť zadaný text nielen v dátach, ale aj vo funkciách programu. Hľadaný text stačí zapísať do vyhľadávacieho riadku v hlavičke hlavného okna a program otvorí ovládaciu kartu Nástroje vyhľadávania, kde môžete zadať podrobné parametre hľadaného textu vrátane možnosti Hľadať v ponuke programu.

Podobne ako cez Google sú aj v Money S3 výsledky vyhľadávania zároveň aktívnymi odkazmi – kliknutím na vyhľadaný doklad alebo funkciu ho oteoríte alebo spustíte.

V novej verzii Money S3 sú pre otváranie všetkých zoznamov a spustenie všetkých funkcií k dispozícii  klávesové skratky. Po stlačení tlačidla ALT sa skratky zobrazia priamo na hlavnej ponuke pásu kariet. Ak niektorú z nich použijete (napr. skratku „.O“ pre Obchod), zobrazia sa aj skratky jednotlivých volieb na vybranom páse. Doteraz platné horúce klávesy, na ktoré ste zvyknutí, samozrejme platia aj naďalej.

Zoznámte sa podrobnejšie s pásom kariet a spôsobom ovládania novej verzie v samostatnom článku
„Predstavujeme Nové Money S3“.

Účtovníctvo

Money Dnes

 • V Money Dnes je nový panel, ktorý upozorňuje aj na narodeniny zamestnancov.

  Okrem nového sviežeho vzhľadu má Money Dnes tiež nové panely a rýchlu možnosť aktualizácie informácií (tlačidlo vpravo hore).

Možnosti a nastavenia

 • Nastavenie účtovného roku – od verzie 13.001 si môžete definovať dĺžku analytickej časti účtu. Stačí, ak si v záložke Účtovníctvo / Všeobecné  vyberiete vhodný počet miest analytiky pre daný rok (vyberať môžete 3 až 6 miest).

 • Prístupové práva – Pri zadávaní mena konfigurácie program automaticky nahradí znaky, ktoré nie sú v názvoch súborov povolené operačným systémom (typicky „/ . @“)znakom „podčiarkovník“. Vyhnete sa tak komplikáciám pri práci s programom.
 • Prístupové práva – Po novom si Money automaticky kontroluje, či má aspoň jeden z používateľov právo na registráciu produktu Money S3 / S3 Kasa.
 • Prístupové práva – Optimalizovali sme prístupové práva na čítanie pre zoznamy Kniha jázd, Cestovné príkazy a Zamestnanci.
 • Cudzie meny – Teraz môžete kurzy cudzích mien zadať do zoznamu kurzového lístka priamo z vystavovaných dokladov. Kartu cudzích mien môžete otvoriť buď z Money / Možnosti a nastavenia alebo z akéhokoľvek dokladu pomocou tlačidla Cudzie meny. Obe tieto nastavenia sú rozdielne a program si ich pamätá podľa používateľov.
 • Ak teda chcete, aby sa pri vystavení z dokladu pri dennom kurze zobrazovali aj kurzy devízového trhu, je potrebné túto funkciu prvýkrát zapnúť pri vyvolaní z akéhokoľvek dokladu.
 • Obchodovanie na internete – rozšírili sme možnosti internetových obchodov, ktoré  využijete, ak prevádzkujete viac internetových obchodov. Money S3 teraz umožní komunikáciu až so 16 internetovými obchodmi naraz. K novej funkcii budú mať prístup tí používatelia, ktorí majú zakúpený modul E-shop konektor.

Správa dát

 • Verifikácia dát – zjednodušili sme kontrolu nastavenia verifikácie dát. Do celkového počtu nastavených kontrol (pri použití voľby Všetky testy skupiny) sa započítavajú všetky testy, ktoré do skupiny testov patria.

Pokladnica a banka

 • Pokladnica / Zoznam pokladničných dokladov / Hromadné operácie / Hromadné prečíslovanie dokladov – pri prečíslovaní je možné použiť aj také číslo dokladu, ktoré je pridelené zmazanému dokladu.

Ostatné doklady

 • Interné doklady / Operácie / Väzby – v schéme súvisiacich dokladov (predchodcov a nasledovníkov vybraného dokladu) teraz uvidíte aj Dátum účtovného prípadu, platí pre podvojné účtovníctvo alebo Dátum vystavenia, v prípade, ak používate jednoduché účtovníctvo.

Uzávierky

 • Uzávierkové operácie / Zadanie počiatočných stavov denníka – Komplexne sme prepracovali kartu zavedenia počiatočných stavov. Nové riadky môžete pridávať rovnako ako doteraz tabulátorom, ale po novom môžete využiť aj tlačidlá na nástrojovej lište.

Prehľady a tlačové zostavy

 • Súvaha, Výsledovka – V súvahe a výsledovke teraz môžete pre jednotlivé účty sledovať aj samostatné obraty na strane MD a Dal. Stačí si vo formulári vybrať príslušné nové premenné.
 • Ďalšie zostavy / Stav záväzkov a pohľadávok ku dňu – rozšírili sme možnosti filtrovania zostavy. Vytlačiť teraz môžete doklady filtrované podľa ľubovoľnej meny, vrátane domácej.

Obchod

Predaj / Nákup

 • Na všetkých objednávkových dokladoch teraz máte k dispozícii možnosť tlačiť logo adresy z adresára. Premennú si môžete pridať priamo na váš formulár ponúk, dopytov alebo objednávok.
 • Rezervácie – ak používate ručné rezervácie (zadané cez menu Sklad / Zásoby na sklade / Objednávky )v zozname Rezervovaných/objednaných položiek sa teraz aj pre tieto položky automaticky naplnia  Katalóg, MJ, Záručná doba, Typ záručnej doby, Čiarový kód, Skratka, PLU, Hmotnosť hodnotami z karty príslušnej zásoby.

Adresár

 • CreditCheck – od verzie 13.001 môžete získať jednoducho a rýchlo informácie o kredibilite vašich obchodných partnerov. Služba Creditcheck  teraz poskytuje on-line údaje aj o bonite slovenských firiem. Základné informácie o firme sa zobrazujú v Money S3 vo forme „semafóru“ od zelenej po červenú, jednotlivé farby sú odstupňované podľa výšky rizika – štandardná, zvýšená a vysoká opatrnosť v obchodných vzťahoch. Zobrazovanie „Semafórov“ si môžete zapnúť priamo v karte Adresár / Creditcheck.
 • Adresár – nová funkcia Skryť adresy vám umožní sprehľadniť a aktualizovať adresár. Neaktuálne adresy je možné označiť a tieto adresy sa nebudú v ponuke firiem  zobrazovať. Zoznam obsahuje aj rýchly filter „Vrátane skrytých adries“ pomocou ktorého sa tieto adresy dajú znova jednoducho zobraziť.
 • Zoznam adries teraz môžete triediť aj podľa stĺpca Mesto – prevádzkareň.

Sklad

 •  Zásoby na sklade – zefektívnili sme výpočet a kontrolu zostávajúceho množstva zásoby na sklade pri vyskladňovaní zložených kariet

Skladové doklady

 • Prevodka – optimalizovali sme aparát preberania Objednávok prijatých  do Prevodky aj pre zásoby s evidenciou výrobných čísel.
 • Prevodka – informácie o obstarávacích cenách zobrazovaných pri skladových položkách typu Sada sa teraz nepočíta z nákupných, ale z obstarávacích cien komponentov sady.
 • Skladové doklady – pre každú používateľskú konfiguráciu si program zapamätá ako boli naposledy zoradené Výrobné čísla na skladových položkách dokladov zásob s evidenciou výrobných čísel.
 • Skladové pohyby – vo filtri zoznamu môžete pracovať aj s premennou Stredisko.

Tlačové zostavy

 • Ďalšie / Prehľadové zostavy – skladové prehľadové zostavy teraz môžete tlačiť opakovane bez nutnosti vyvolávať ich opätovne z menu – sprievodca zostavy zostane otvorený aj po jej vytlačení

Správa skladu

 • Uzávierky / Vytvorenie skladovej uzávierky – zrýchlili sme načítanie zoznamu skladových dokladov, skladových pohybov, dodávok a výrobných čísel po vykonanej skladovej uzávierke.

Servis

 • Servisy a Opravy – Do položiek dokladov sme doplnili funkciu tzv. počítadla, pomocou ktorého je možné prijatému servisu alebo oprave zadať určitý numerický počet vyplývajúci z jeho povahy – napríklad, že kopírka prijatá na opravu urobila pred reklamáciou X kópií. V prípade, ak má takýto produkt aj svoje evidované výrobné číslo, potom sa táto informácia zapamätá aj pre potenciálny nasledujúci servis alebo opravu.

Analýzy

 • Zákazky – vylepšená štruktúra kontrolingu, zoznam zákaziek už môžete triediť aj podľa názvu firmy.

Réžia

Jazdy a cestovné náhrady

 • K dispozícii je nová verzia máp pre modul Kniha jázd a cestovné náhrady. Mapy sa zaktualizujú pri aktualizácii Money S3  z inštalačného DVD, alebo si ich môžete prevziať z našej internetovej stránky.
 • Kniha jázd / Operácie / Hromadné generovanie jázd – pri spätnom generovaní jázd v knihe jázd si môžete vybrať, či chcete vytvoriť jazdy aj počas štátnych sviatkov.
 • Nastavenie jázd / Časté jazdy – od verzie 13.001 môžete do Knihy jázd a do Cestovných príkazov preberať pripravené časté jazdy nielen jednotlivé, ale aj hromadne.

Majetok

 • Majetok / Filtrovanie / Len nevyradený – nový rýchly filter v zozname majetku vám umožní zobraziť iba majetok, ktorý nebol doteraz vyradený z používania.

Ostatné

 • Funkciu Súčet v zoznamoch faktúr, skladových dokladov a objednávok sme doplnili o informáciu ukazujúcu aj súčet zisku z dokladov.
 • Cesty k pripojeným dokumentom, je možné zadávať aj v podobe „relatívnej cesty“.
 • Pripravili sme úplne novú funkciu, ktorá vám umožní jednoducho importovať zásoby alebo adresy vašich partnerov priamo z excelovských tabuliek XLS a XLSX. Jednoducho si tak môžete naimportovať nové cenníky vašich dodávateľov, či zaktualizovať existujúce.
 • Vylepšili sme Export tlačových zostáv tak, aby bol výstupný XML súbor vždy validný a obsahoval hlavičku bez ohľadu na to, či ju máte povolenú v tlačovom formulári príslušnej tlačovej zostavy.
 • Rozšírili sme aparát hromadných zmien premenných. V zozname položiek objednávkových, skladových dokladov a faktúr sú teraz k dispozícii hromadné zmeny premenných Typ ceny, Sadzba DPH, Predkontácie, Členenia DPH, Stredisko, Zákazka, Činnosť.
 • Neziskové a príspevkové organizácie sú teraz dostupné aj vo verzii ŠTART.
 • Informácie o agende, v ktorej používateľ pracoval naposledy ukladáme už aj prehlásení na iného používateľa a pri prepnutí do inej agendy. Takto sme zaistili, že vždy pri spustení programu alebo prehlásení vstúpite do tej agendy, v ktorej ste pracovali naposledy.
 • Optimalizovali sme ukončovanie programu spusteného ako vzdialená aplikácia na Windows 2008 serveru.
 • Nové inštalácie Money S3 používajú rozmiestnenie súborov aplikácie podľa odporúčaní spoločnosti Microsoft. Napr. dáta nie sú umiestnené v priečinku Program Files, ale vo Verejných dokumentoch, a preto už nie je nutné na zložke Program FilesCIGLER SOFTWARE nastavovať práva na zápis aj pre používateľa bez administrátorských oprávnení.
 • V existujúcich inštaláciách Money S3 nie sú pri aktualizácii na verziu 13.001 vykonávané žiadne pre používateľa podstatné zmeny v rozmiestnení súborov aplikácie.

Prihláste sa na školenie nového Money S3

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia