Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.708
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.708

Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.708
Seyfor Slovensko, a.s.
14. 09. 2020
Doba čtení2 minúty čítania
Líbilo se4
Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.708

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 20.604 a verziou 20.708

Aktualizované Podklady pre výkaz pre priznanie príspevku podľa opatrenia č. 3B

  • Podľa aktuálnych informácií sa do stĺpca hrubá mzda vo výkaze príspevkov podľa Opatrenia číslo 3B neuvádza náhrada za dovolenku. Do tlačovej zostavy Podklady pre výkaz pre priznanie príspevku – Opatrenie č. 3B sme preto pridali nový stĺpec Hrubá mzda bez náhrady za dovolenku.

Upozorňujeme, že doteraz nie je k dispozícii záväzné usmernenie pre Opatrenie č. 3B, ktoré by definovalo konkrétne mzdové položky, ktoré majú do hrubej mzdy pre účely príspevku vstupovať. Odporúčame vám preto konzultovať vykazované sumy s príslušnými úradmi práce.

Zostavu Podkladov pre výkaz pre priznanie príspevku podľa Opatrenia č. 3B si môžete vyexportovať do excelu po spustení tlačovej zostavy Vyúčtovania miezd. V Nastavení tlače zvoľte Export do excelu / Formulár PRISPO3B. Podklady obsahujú zoznam všetkých zamestnancov, ktorým bola v zvolenom období spracovaná mzda. Údaje o zamestnancoch, na ktorých si uplatňujete príspevok môžete prevziať do originálneho výkazu.

 

Nasledujúce zmeny a novinky boli k dispozícii už vo verzii 20.700

Vylepšenia v module Účtovníctvo

  • Účtovníctvo / Pokladnica a banka – Do Konfigurácie hromadného párovania úhrad pre bankové doklady sme doplnili novú funkciu. V oddiele Ďalšie nastavenie je teraz možné nastaviť, či si želáte Po spárovaní doplniť k adrese bankový účet. Táto voľba je po prevode na novú verziu automaticky vypnutá, nedochádza tým pádom k pridaniu bankového účtu adrese, ktorá figuruje v doklade, ktorý je automaticky spárovaný bankovým dokladom, kde účet existuje.

    V prípade, ak máte koncových zákazníkov bez uvedených bankových spojení a výpis z účtu eviduje súhrnné platby cez dopravcov (dobierky) odporúčame ponechať prepínač vypnutý. Pri zapnutom prepínači by mohlo dôjsť k automatickému nastaveniu prvej adresy ktorá bola spárovaná na všetky vytvorené bankové doklady.

  • Účtovníctvo / Pokladnica a banka – Na Príkazy na úhradu sme pridali chýbajúci popis poľa Číslo príkazu na úhradu.
  • Money / Možnosti a nastavenia – Pri založení novej agendy, kde je typ subjektu nastavený ako príspevková alebo nezisková organizácia sa v Nastavení účtovného roka doplnia správne pre účty pre Uzávierkové operácie.

Rozšírené filtrovanie v skladových prehľadových zostavách.

  • Rozšírili sme možnosti filtrovania v Skladových prehľadových zostavách. Vo filtri Pre sklad je možné po novom definovať množinu skladov.

Ostatné

  • Do verzie 20.700 sme pridali nový zoznam InfoBox. Ide o evidenciu InfoBoxov, ktoré sa používateľom zobrazili. Zoznam môžete otvoriť pomocou Navigátora pod priečinkom Pomoc, informácie. Zoznam môžete aktualizovať alebo ho cez pravé tlačidlo myši vyexportovať do Excelu.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia