Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.708
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.708

Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.708
Seyfor Slovensko, a.s.
14. 09. 2020
Doba čtení2 minúty čítania
Líbilo se4
Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.708

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 20.604 a verziou 20.708

Aktualizované Podklady pre výkaz pre priznanie príspevku podľa opatrenia č. 3B

  • Podľa aktuálnych informácií sa do stĺpca hrubá mzda vo výkaze príspevkov podľa Opatrenia číslo 3B neuvádza náhrada za dovolenku. Do tlačovej zostavy Podklady pre výkaz pre priznanie príspevku – Opatrenie č. 3B sme preto pridali nový stĺpec Hrubá mzda bez náhrady za dovolenku.

Upozorňujeme, že doteraz nie je k dispozícii záväzné usmernenie pre Opatrenie č. 3B, ktoré by definovalo konkrétne mzdové položky, ktoré majú do hrubej mzdy pre účely príspevku vstupovať. Odporúčame vám preto konzultovať vykazované sumy s príslušnými úradmi práce.

Zostavu Podkladov pre výkaz pre priznanie príspevku podľa Opatrenia č. 3B si môžete vyexportovať do excelu po spustení tlačovej zostavy Vyúčtovania miezd. V Nastavení tlače zvoľte Export do excelu / Formulár PRISPO3B. Podklady obsahujú zoznam všetkých zamestnancov, ktorým bola v zvolenom období spracovaná mzda. Údaje o zamestnancoch, na ktorých si uplatňujete príspevok môžete prevziať do originálneho výkazu.

 

Nasledujúce zmeny a novinky boli k dispozícii už vo verzii 20.700

Vylepšenia v module Účtovníctvo

  • Účtovníctvo / Pokladnica a banka – Do Konfigurácie hromadného párovania úhrad pre bankové doklady sme doplnili novú funkciu. V oddiele Ďalšie nastavenie je teraz možné nastaviť, či si želáte Po spárovaní doplniť k adrese bankový účet. Táto voľba je po prevode na novú verziu automaticky vypnutá, nedochádza tým pádom k pridaniu bankového účtu adrese, ktorá figuruje v doklade, ktorý je automaticky spárovaný bankovým dokladom, kde účet existuje.

    V prípade, ak máte koncových zákazníkov bez uvedených bankových spojení a výpis z účtu eviduje súhrnné platby cez dopravcov (dobierky) odporúčame ponechať prepínač vypnutý. Pri zapnutom prepínači by mohlo dôjsť k automatickému nastaveniu prvej adresy ktorá bola spárovaná na všetky vytvorené bankové doklady.

  • Účtovníctvo / Pokladnica a banka – Na Príkazy na úhradu sme pridali chýbajúci popis poľa Číslo príkazu na úhradu.
  • Money / Možnosti a nastavenia – Pri založení novej agendy, kde je typ subjektu nastavený ako príspevková alebo nezisková organizácia sa v Nastavení účtovného roka doplnia správne pre účty pre Uzávierkové operácie.

Rozšírené filtrovanie v skladových prehľadových zostavách.

  • Rozšírili sme možnosti filtrovania v Skladových prehľadových zostavách. Vo filtri Pre sklad je možné po novom definovať množinu skladov.

Ostatné

  • Do verzie 20.700 sme pridali nový zoznam InfoBox. Ide o evidenciu InfoBoxov, ktoré sa používateľom zobrazili. Zoznam môžete otvoriť pomocou Navigátora pod priečinkom Pomoc, informácie. Zoznam môžete aktualizovať alebo ho cez pravé tlačidlo myši vyexportovať do Excelu.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.