Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.903
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.903

Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.903
Seyfor Slovensko, a.s.
16. 11. 2020
Doba čtení1 minúta čítania
Líbilo se4
Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.903

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 20.900 a verziou 20.903

Prvá pomoc plus – aktualizované výkazy pre príspevky pre zamestnávateľov na udržanie pracovného miesta

  • Od obdobia Október 2020 platia nové podmienky a nové výkazy pre priznanie mimoriadnych príspevkov na udržanie pracovného miesta. V tejto súvislosti sme upravili podklady pre vyplnenie výkazov pre priznanie príspevku podľa Opatrení č. 1 a č. 3 (A,B). Došlo najmä k nasledovným zmenám: Vo výkazoch podľa opatrenia č. 1 a č. 3A (príspevky na náhradu príjmu za prekážky na strane zamestnávateľa) sa po novom uvádza sadzba odvodu za zamestnávateľa. Vo výkaze podľa opatrenia č. 3B sa príspevok bude počítať z celkovej ceny práce, nie z hrubej mzdy, ako to bolo doteraz.
  • Upravené podklady pre výkazy podľa Opatrenia č. 1 a č. 3A sú k dispozícii v rámci v tlačovej zostavy Vyúčtovanie náhrad mzdy za prekážky (formulár VYUCNAHR.FRE) a podklady pre výkaz podľa Opatrenia č. 3B si môžete vyexportovať do excelu po spustení tlačovej zostavy Vyúčtovania miezd (formulár PRISPO3B.FRE).
  • Upozorňujeme aj na zmenu v spôsobe podávania výkazov. Od októbra už nie je predpísaný excelovský formát výkazu, údaje je potrebné vyplniť v elektronickom formulári v dátovej schránke na slovensko.sk. Návod ako postupovať pri preberaní údajov zamestnancov z podkladov je pre vás k dispozícii na https://www.money.sk/navod/prva-pomoc-plus-prispevky-pre-zamestnavatelov/

Nasledujúce zmeny boli už súčasťou verzie 20.902:

Vyhľadávanie v bankových dokladoch

  • V zozname Bankových dokladov sme upravili funkciu vyhľadávania v stĺpcoch zoznamu.

Nastavenie tlače faktúr

  • Upravili sme funkcie karty Nastavenia tlače v situácii, keď je zvolená automatická tlač po uložení Faktúr vystavených alebo Faktúr prijatých. Pri nastavenej automatickej tlači už nedochádza k obmedzeniam karty Nastavenia tlače.

Preberanie dní sviatkov pri Nariadenej karanténe

  • Upravili sme výpočet počtu Odpracovaných dní na Karte mzdy. Ak je zadaná neprítomnosť typu Nariadená karanténa a do obdobia karantény spadá sviatok, neznižuje sa o tento sviatok počet Odpracovaných dní. K tejto situácii mohlo dôjsť v prípade, ak sviatok pripadol na pracovný deň zamestnanca.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia