Úvod / Návody / Prvá pomoc Plus - príspevky pre zamestnávateľov
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Prvá pomoc Plus - príspevky pre zamestnávateľov

Od októbra 2020 platia nové opatrenia pre zamestnávateľov na získanie príspevku na udržanie pracovného miesta.

Suma príspevku pre jednotlivé kategórie zamestnávateľov by sa teraz mala odvíjať od sumy mzdy alebo náhrady mzdy za prekážky na strane zamestnávateľa navýšenej o odvody zamestnávateľa. Po novom by tak mali mať zamestnávatelia, ktorí boli nútení kvôli pandémii zavrieť svoje prevádzky alebo majú nižší obrat nárok na vyššiu sumu príspevku.

Okrem toho sa zmenil spôsob podávania žiadostí a výkazov na poskytnutie príspevkov. Podnikatelia môžu podať tieto dokumenty výhradne elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Viac informácií o podmienkach poskytnutia príspevku nájdete na www.pomahameludom.sk.

Pre zamestnávateľov, ktorí požiadali o tieto príspevky sme v Money S3 od verzie 20.903 zaktualizovali podklady pre vyplnenie výkazov.

V návode sa dozviete ako podať:

UPOZORNENIE: stav k 13.11.2020 - všetky príklady vychádzajú z informácií od kompetentných úradov - postupy priebežne aktualizujeme.

Výkazy podľa Opatrenia č. 1 alebo Opatrenia č. 3A

V Money je v menu Réžia / Tlačové zostavy / Ďalšie k dispozícii tlačová zostava Vyúčtovanie náhrad za prekážky, ktorá vám poskytne všetky údaje pre vyplnenie výkazu pre získanie príspevku, ktorý je povinnou súčasťou žiadosti.

Ak ste vyplácali náhradu príjmu aj zamestnancom, na ktorých sa príspevok nevzťahuje (viď nižšie), máte možnosť pred tlačou vybrať priamo zamestnancov, na ktorých si budete príspevok uplatňovať. Či už filtrovaním pracovných pomerov alebo konkrétnych zamestnancov.

INFO: nárok na príspevok má zamestnávateľ iba za zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere. Aktuálne sa kompenzácia nevzťahuje:
- na dohodárov alebo zamestnancov na iné druhy zmlúv (napr. mandátne, príkazne a pod.)
- na zamestnancov, na ktorých už poberá iné príspevky (dlhodobo nezamestnaní a pod.)
- na zamestnancov, ktorí nastúpili po 02.09.2020
- na zamestnancov, ktorí ku dňu podania výkazu už nie sú v pracovnom pomere alebo sú vo výpovednej lehote

V Nastavení tlače zvoľte Export do Excelu. Použite formulár VYUCNAHR – Podklady pre výkaz pre priznanie finančného príspevku – Opatrenie č. 1 a 3A – platné od 10/2020. Vyexportovaný súbor obsahuje údaje potrebné pre vyplnenie Výkazu pre získanie príspevkov:

 • Meno a priezvisko zamestnanca
 • Rodné číslo
 • Priemerný hodinový zárobok
 • Počet hodín prekážok
 • Sadzbu poistného za zamestnávateľa

Údaje zamestnancov je možné v excelovskom súbore skontrolovať a ľubovoľne upraviť.

  Ak chcete údaje zo súboru prevziať do elektronického formulár, po dokončení kontroly a úprav uložte súbor vo formáte . CSV. Kliknite na tlačidlo Súbor (v Exceli) – Uložiť ako - a zvoľte typ súboru CSV oddelený čiarkami.

  Otvorte súbor v textovom prehliadači (napr. notepad).

  Skopírujte sekciu zamestnancov. Obsah CSV súboru môžete vložiť do elektronického formulára na portáli slovensko.sk

 • Zakliknite tlačidlo Áno, preferujem cez CSV import
 • Vložte označené riadky do voľného textového poľa
 • Kliknite na Importovať CSV zamestnancov
   1. Údaje sa prevezmú do Zoznamu zamestnancov.

   Výkazy podľa Opatrenia č. 3B

   V Money S3 je v menu Réžia k dispozícii tlačová zostava Vyúčtovanie miezd, ktorá vám poskytne všetky údaje pre vyplnenie výkazu pre získanie príspevku, ktorý je povinnou súčasťou žiadosti.

   Pri tomto type výkazu zamestnávateľ žiada preplatenie časti mzdových nákladov svojich zamestnancov, nie náhrady príjmu za prekážky. Do zostavy preto budú vstupovať všetci zamestnanci so spracovanými mzdami. Pred tlačou môžete obmedziť, ktorí zamestnanci do zostavy budú vstupovať (napr. len zamestnanci s hlavným pracovným pomerom). Odporúčame ale vytlačiť zostavu bez obmedzení a vybrať konkrétnych zamestnancov až v excelovskom súbore.

   INFO: nárok na príspevok má zamestnávateľ iba za zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere. Aktuálne sa kompenzácia nevzťahuje:
   - na dohodárov alebo zamestnancov na iné druhy zmlúv (napr. mandátne, príkazne a pod.)
   - na zamestnancov, na ktorých už poberá iné príspevky (dlhodobo nezamestnaní a pod.)
   - na zamestnancov, ktorí nastúpili po 02.09.2020
   - na zamestnanca, ktorý mal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo čerpal dovolenku.

   V Nastavení tlače zvoľte Export do Excelu, kde použite formulár PRISPO3B – Podklady pre výkaz pre priznanie finančného príspevku – pre Opatrenie č. 3B – platné od 10/2020 . Vyexportovaný súbor obsahuje údaje potrebné pre vyplnenie Výkazu pre získanie príspevkov:

   • Meno a priezvisko zamestnanca
   • Rodné číslo
   • Celkovú cenu práce

   POZNÁMKA: podľa aktuálnych informácií, sa celková cena práce pre účely príspevkov vykazuje odlišne od definície celkovej ceny práce pod §130 ods 5 Zákonníka práce.

   Do celkovej ceny práce pre účely príspevkov vstupuje hrubá mzda očistená o prípadné odmeny oslobodené od dane z príjmov (14. plat) a celková suma odvodov zamestnávateľa na zdravotné a sociálne poistenie. Nevstupuje tu suma príspevkov na doplnkové dôchodkové poistenie.

   Z tohto dôvodu sú uvedené v zostave aj pomocné údaje, ktoré boli do ceny práce zahrnuté:

   • hrubá mzda bez oslobodených odmien
   • odvody zamestnávateľa na sociálne poistenie
   • odvody zamestnávateľa na zdravotné poistenie

   K dispozícii sú aj ďalšie doplnkové premenné pre posúdenie, či je možné na daného zamestnanca príspevok žiadať. Pre zistenie neodpracovaného času mimo prekážok na strane zamestnávateľa zostava obsahuje:

   • pracovný fond (v hodinách)
   • počet hodín sviatkov
   • počet hodín prekážok na strane zamestnávateľa
   • počet odpracovaných hodín
   • a kumulatívne počet hodín ostatných neprítomností
   • pracovný pomer
   • dátum nástupu

   1.Zoznam zamestnancov z vyexportovaného súboru po kontrole označte ...

   ... a skopírujte do nového súboru.

   2. Kliknite na tlačidlo Súbor (v Exceli) – Uložiť ako - a zvoľte typ súboru CSV oddelený čiarkami.

   3. Otvorte súbor v textovom prehliadači a skopírujte jeho obsah

   4. Obsah CSV súboru môžete vložiť do elektronického formulára na portáli slovensko.sk

  • Zakliknite tlačidlo Áno, preferujem cez CSV import
  • Vložte označené riadky do voľného textového poľa
  • Kliknite na Importovať CSV zamestnancov
  • 5. Údaje sa prevezmú do Zoznamu zamestnancov.

   • Boli tieto informácie užitočné?
   • ÁnoNie

   V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia