Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 22.650
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 22.650

Zmeny a novinky Money S3 verzie 22.650
Seyfor Slovensko, a.s.
18. 07. 2022
Doba čtení3 minúty čítania
Líbilo se4
Zmeny a novinky Money S3 verzie 22.650

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 22.600 a verziou 22.650.

Nový výpočet daňového bonusu od 1.7.2022

Od júla 2022 nadobúda účinnosť novela zákona o dani z príjmov, ktorá prináša nový spôsob výpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa. Oproti súčasnému stavu sa zvyšuje čiastka daňového bonusu pre deti do 15 rokov na 70 € a pre deti nad 15 rokov platí sadzba 40 € mesačne. Zároveň sa ale zavádza maximálna suma daňového bonusu, ktorá môže byť zamestnancovi vyplatená. Limit je stanovený % z daňového základu. Podľa počtu vyživovaných detí je strop od 20 % (pri 1 dieťati) do 55 % (pri 6 a viac deťoch).

Počas prechodného obdobia do konca roku 2022 je podľa zákona nutné zohľadniť, či by pri pôvodnom výpočte platnom do 30.6.2022 nemal zamestnanec nárok na vyššiu sumu daňového bonusu. Ak k takejto situácii dôjde, zamestnancovi sa má vyplatiť suma daňového bonusu podľa predchádzajúceho znenia zákona.

Verzia 22.650 obsahuje všetko potrebné pre výpočet daňového bonusu podľa aktuálne legislatívy platnej od 1.7.2022.

  • Pripravili sme nové Nastavenie miezd s platnosťou od Júla 2022, ktoré obsahuje nové konštanty pre výpočet daňového bonusu. Pridali sme nastavenie spôsobu výpočtu daňového bonusu (pevná sadzba podľa veku dieťaťa – zohľadňuje stav výpočtu do 30.6.2022, variabilná sadzba podľa veku a % daňového základu – ide o nový výpočet platný od 1.7.2022, najvýhodnejší výpočet – pri tomto spôsobe výpočtu sa vypočíta daňový bonus podľa pevnej sadzby podľa veku (pôvodný výpočet) a zároveň aj podľa variabilnej sadzby (nový výpočet) a na mzdu sa doplní daňový bonus podľa výpočtu, ktorý je pre zamestnanca výhodnejší.

    Do vašej agendy ho prevezmete pomocou funkcie Synchronizácia účtovných konštánt.

UPOZORNENIE

Synchronizácia účtovných konštánt je nevyhnutný krok pre správny výpočet daňového bonusu od 1.7.2022.

  • Na Karte vyživovaného dieťaťa je po novom možné nastaviť, či je pre dieťa povolený súbeh daňového bonusu a dotácie na stravovanie pomocou prepínača Poberá sa dotácia na stravu. Prepínač má priamy vplyv na výpočet daňového bonusu – pri výpočte daňového bonusu podľa pôvodného výpočtu je na takéto dieťa nárok na daňový bonus, pri novom výpočte sa na takéto dieťa daňový bonus nevypočíta.
  • Zaktualizovali sme výpočet daňových bonusov na Karte mzdy na záložke Odvody zamestnanca. Po novom je na mzde uvedený použitý Spôsob výpočtu daňového bonusu a zobraziť si môžete Zoznam vyplatených daňových bonusov podľa jednotlivých vyživovaných detí. Zoznam vyplatených daňových bonusov sa bude zobrazovať aj na mzdách spracovaných v predchádzajúcich verziách Money S3 – pri prevode dát ho program automaticky vytvorí podľa údajov zadaných v Karte zamestnanca.
  • Pre jednoduchšiu orientáciu sme na záložku Odvody zamestnanca pridali novú sekciu Zdaniteľné príjmy s prehľadom údajov, ktoré vstupujú do výpočtu úhrnu zdaniteľných príjmov. 
  • Upravili sme tlačovú zostavu Prehľad zdaniteľných príjmov pre rok 2022 – do riadku 13 Údaje o vyplatenom daňovom bonuse sa budú preberať údaje zo spracovaných miezd zo Zoznamu vyplatených daňových bonusov.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia