Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 12.120
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zmeny a novinky Money S3 verzie 12.120

Seyfor Slovensko, a.s.
14. 03. 2012
Doba čtení3 minúty čítania

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 12.111 (v distribúcii od 23.2.2011) a verziou 12.120 (v distribúcii od 14.3.2012)[toc]

Stiahnite si Money S3 12.120!

 

 

Legislatívne zmeny v odpisovaní majetku

 • Do verzie 12.120 sme zapracovali legislatívne zmeny v daňových odpisoch majetku pre rok 2012, tak pre rovnomernú aj zrýchlenú metódu odpisovania. Pre majetok zaradený po 31.1.2011 sa v pláne odpisov vytvorí pre prvý rok iba pomerná časť ročného odpisu podľa toho, v ktorom mesiaci bol majetok zaradený do používania. Doba odpisovania sa predĺži o jeden rok a  neuplatnený odpis z prvého roka sa uplatní v poslednom roku.

Originálne tlačivá výkazov pre jednoduché účtovníctvo

 • Od verzie 12.120 sú k dispozícii tlačivá výkazov podľa vzoru Ministerstva financií SR pre rok 2011 aj pre jednoduché účtovníctvo. Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz príjmov a výdavkov je možné vyvolať z menu Účtovníctvo / Tlačové zostavy / Prehľad príjmov, výdavkov, majetku a záväzkov.
  Pri tlači výkazu stačí kliknúť na tlačidlo „Tlačivo MF SR“. Tlačivá sú editovateľné a zmeny je možné uložiť.

Účtovníctvo

 • Do zostavy Stav záväzkov a pohľadávok ku dňu (Účtovníctvo / Tlačové zostavy) nevstupujú doklady s nulovou čiastkou k úhrade.
 • Vo funkcii Účtovníctvo / Uzávierkové operácie / Uzatvorenie roka bol upravený bod 3 – Prevod počiatočného stavu salda, DPH a zostatkov na bankových účtoch a pokladniciach. V priebehu prevodu sa zobrazí ukazovateľ stavu a po dokončení prevodu dialóg s výsledkom.
 • Typy dokladov určené pre import z XML a homebanking, nastavené v zozname bankových účtov a pokladníc zostávajú zachované aj po spustení funkcie Prevodu počiatočného stavu salda, DPH a zostatkov a bankových účtov a pokladníc.
 • V tlačovej zostave Prehľad príjmov, výdavkov, majetku a záväzkov sa vykazujú záväzky a pohľadávky aj v prípade prehradených dokladov.
 • Zaktualizovali sme účtovný výkaz Cash Flow pre rok 2011 a 2012. Definícia výkazu sa zaktualizuje po prevzatí z pripravených zoznamov v menu Účtovníctvo / Tlačové zostavy /Účtovné výkazy /Upraviť zoznam.
 • Automatický export elektronických podaní do aplikácie eDane je teraz možné využiť aj pri účtovných výkazoch pre podvojné účtovníctvo (Súvaha, Výkaz ziskov a strát) a pre jednoduché účtovníctvo (Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch). Export je dostupný pri tlači príslušného dokumentu (vyvoláva sa tlačidlom Export v Nastavení tlače).

Sklady

 • Bol aktualizovaný zoznam Kódov kombinovanej nomenklatúry.
 • Do formulára pre tlač cenníka zo zásob je teraz možné pridať nové premenné Číslo skladu a Číslo kmeňovej karty.
 • Po prepočte obstarávacích cien skladu vedeného metódou FIFO sa preúčtujú skladové doklady

Mzdy

 • V mesačnom výkaze preddavkov (menu Mzdy / Tlačové zostavy / Vyúčtovanie zdravotného poistenia / Mesačný výkaz ) pre jednotlivé zdravotné poisťovne sa teraz zobrazujú nastavené údaje o bankovom účte, dátume výplaty príjmov a čísle zamestnávateľa aj v tlačovej forme.
 • Hlásenie o zrazenej dani z príjmov (ročný výkaz) je možné teraz automaticky vyexportovať do aplikácie eDane.

Majetok

 • V zozname Majetku je k dispozícii nový rýchly filter Len nevyradený, po jeho zapnutí sa v zozname zobrazí iba majetok, ktorý nebol doteraz vyradený z používania.

Ostatné

 • Pri ukladaní karty Prístupových práv (Nástroje / Nastavenie) program skontroluje, či aspoň jeden z používateľov má prístupové právo k registrácii produktu Money S3 / S3 Kasa.
 • Používateľom pridané záznamy do zoznamu Definícii účtovných výkazov, Šablón vytvorenia dokumentu, Definícií XML prenosov a Typov aktivít sú teraz po novom označené ikonou, aby boli vizuálne odlíšené od štandardne dodávaných záznamov v týchto zoznamoch.
 • Program pri importe dát prostredníctvom E-shop konektoru používateľa upozorní na fakt, že sa nachádza v inom ako aktuálnom roku.
 • Pri dátovej výmene sa v iDoklade neaktualizujú zrušené úhrady a Money S3 teraz odosiela iba informácie o uskutočnenej úhrade faktúr.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.