Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 12.120
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 12.120

Seyfor Slovensko, a.s.
14. 03. 2012
Doba čtení3 minúty čítania

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 12.111 (v distribúcii od 23.2.2011) a verziou 12.120 (v distribúcii od 14.3.2012)[toc]

Stiahnite si Money S3 12.120!

 

 

Legislatívne zmeny v odpisovaní majetku

 • Do verzie 12.120 sme zapracovali legislatívne zmeny v daňových odpisoch majetku pre rok 2012, tak pre rovnomernú aj zrýchlenú metódu odpisovania. Pre majetok zaradený po 31.1.2011 sa v pláne odpisov vytvorí pre prvý rok iba pomerná časť ročného odpisu podľa toho, v ktorom mesiaci bol majetok zaradený do používania. Doba odpisovania sa predĺži o jeden rok a  neuplatnený odpis z prvého roka sa uplatní v poslednom roku.

Originálne tlačivá výkazov pre jednoduché účtovníctvo

 • Od verzie 12.120 sú k dispozícii tlačivá výkazov podľa vzoru Ministerstva financií SR pre rok 2011 aj pre jednoduché účtovníctvo. Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz príjmov a výdavkov je možné vyvolať z menu Účtovníctvo / Tlačové zostavy / Prehľad príjmov, výdavkov, majetku a záväzkov.
  Pri tlači výkazu stačí kliknúť na tlačidlo „Tlačivo MF SR“. Tlačivá sú editovateľné a zmeny je možné uložiť.

Účtovníctvo

 • Do zostavy Stav záväzkov a pohľadávok ku dňu (Účtovníctvo / Tlačové zostavy) nevstupujú doklady s nulovou čiastkou k úhrade.
 • Vo funkcii Účtovníctvo / Uzávierkové operácie / Uzatvorenie roka bol upravený bod 3 – Prevod počiatočného stavu salda, DPH a zostatkov na bankových účtoch a pokladniciach. V priebehu prevodu sa zobrazí ukazovateľ stavu a po dokončení prevodu dialóg s výsledkom.
 • Typy dokladov určené pre import z XML a homebanking, nastavené v zozname bankových účtov a pokladníc zostávajú zachované aj po spustení funkcie Prevodu počiatočného stavu salda, DPH a zostatkov a bankových účtov a pokladníc.
 • V tlačovej zostave Prehľad príjmov, výdavkov, majetku a záväzkov sa vykazujú záväzky a pohľadávky aj v prípade prehradených dokladov.
 • Zaktualizovali sme účtovný výkaz Cash Flow pre rok 2011 a 2012. Definícia výkazu sa zaktualizuje po prevzatí z pripravených zoznamov v menu Účtovníctvo / Tlačové zostavy /Účtovné výkazy /Upraviť zoznam.
 • Automatický export elektronických podaní do aplikácie eDane je teraz možné využiť aj pri účtovných výkazoch pre podvojné účtovníctvo (Súvaha, Výkaz ziskov a strát) a pre jednoduché účtovníctvo (Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch). Export je dostupný pri tlači príslušného dokumentu (vyvoláva sa tlačidlom Export v Nastavení tlače).

Sklady

 • Bol aktualizovaný zoznam Kódov kombinovanej nomenklatúry.
 • Do formulára pre tlač cenníka zo zásob je teraz možné pridať nové premenné Číslo skladu a Číslo kmeňovej karty.
 • Po prepočte obstarávacích cien skladu vedeného metódou FIFO sa preúčtujú skladové doklady

Mzdy

 • V mesačnom výkaze preddavkov (menu Mzdy / Tlačové zostavy / Vyúčtovanie zdravotného poistenia / Mesačný výkaz ) pre jednotlivé zdravotné poisťovne sa teraz zobrazujú nastavené údaje o bankovom účte, dátume výplaty príjmov a čísle zamestnávateľa aj v tlačovej forme.
 • Hlásenie o zrazenej dani z príjmov (ročný výkaz) je možné teraz automaticky vyexportovať do aplikácie eDane.

Majetok

 • V zozname Majetku je k dispozícii nový rýchly filter Len nevyradený, po jeho zapnutí sa v zozname zobrazí iba majetok, ktorý nebol doteraz vyradený z používania.

Ostatné

 • Pri ukladaní karty Prístupových práv (Nástroje / Nastavenie) program skontroluje, či aspoň jeden z používateľov má prístupové právo k registrácii produktu Money S3 / S3 Kasa.
 • Používateľom pridané záznamy do zoznamu Definícii účtovných výkazov, Šablón vytvorenia dokumentu, Definícií XML prenosov a Typov aktivít sú teraz po novom označené ikonou, aby boli vizuálne odlíšené od štandardne dodávaných záznamov v týchto zoznamoch.
 • Program pri importe dát prostredníctvom E-shop konektoru používateľa upozorní na fakt, že sa nachádza v inom ako aktuálnom roku.
 • Pri dátovej výmene sa v iDoklade neaktualizujú zrušené úhrady a Money S3 teraz odosiela iba informácie o uskutočnenej úhrade faktúr.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia