Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.035
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.035

Seyfor Slovensko, a.s.
08. 04. 2009
Doba čtení1 minúta čítania

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.034 (v distribúcii od 13.3.2009) a verziou 11.035 (v distribúcii od 8.4.2009).[toc]

Účtovníctvo

  • V sprievodcovi tlačou Dane z pridanej hodnoty je možné nastaviť splnenie podmienky na vrátenie nadmerného odpočtu, ktoré sa definuje v novom  výkaze Daňového priznania k DPH. Nové tlačivo, ktoré sa bude používať pre zdaniteľné obdobie od 1.4.2009 je k dispozícii vo výbere formulárov pod názvom DPH2009b.frm.
  • Bol aktualizovaný formulár Súhrnného výkazu podľa nového vzoru.

Mzdy

  • Bol aktualizovaný formulár Prehľadu o zrazených preddavkoch a zrážkovej dani podľa nového vzoru platného od prvého štvrťroka 2009.

  • V prípade, ak v predchádzajúcom štvrťroku boli spracované mzdy a zároveň nebola zamestnancovi vyplatená žiadna odmena, pri výpočte priemernej náhrady Money dosadilo do mzdy nasledujúceho štvrťroka nulovú priemernú náhradu.

Ostatné

  • V prípade, ak bol na karte majetku definovaný  pohyb zníženia, zvýšenia ceny, resp. technického zhodnotenia dochádzalo pri denominácii takejto karty k nesprávnemu výpočtu sumy jednotlivých odpisov. Tento problém bol odstránený. Ak už bola uskutočnená denominácia takýchto kariet majetku, je možné ju zopakovať.
  • V niektorých prípadoch dochádzalo k nepresnostiam v zaokrúhlení, tento problém bol odstránený.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.