Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.031
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.031

Seyfor Slovensko, a.s.
28. 01. 2009
Doba čtení4 minúty čítania

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.022 (v distribúcii od 2.1.2009) a verziou 11.031 (v distribúcii od 28.1.2009).[toc]

Účtovníctvo

 • Vznikol nový zoznam priznaní k DPH, kde je možné evidovať podané priznania k DPH, nastavovať im, či už boli podané na daňový úrad alebo nie. Priznania v tomto zozname spôsobujú uzamknutie dokladov v období, za ktoré bolo daňové priznanie podané. Pribudla možnosť podania dodatočného priznania k DPH a nový formulár priznania k DPH.
 • V účtovnom denníku sú záznamy vytvorené účtovnou závierkou zapísané s textom „účtovná uzávierka roku 2008“ a pod.
 • Do filtra peňažného denníka pribudla možnosť filtrovať „podľa stĺpca peňažného denníka„. V súvislosti s touto úpravou je možné na zoznam peňažného denníka pridať vo výberu stĺpcov , stĺpec s názvom stĺpca peňažného denníka.
 • V menu Účtovníctvo/Tlačové zostavy pribudli 2 nové tlačové zostavy „Výnosy“ a „Zisk„. V týchto zostavách je možné údaje agregovať v 2 úrovniach podľa IČA, stredísk, zákaziek, činností a obdobia. Ďalej je možné výsledky vizualizovať v stĺpcovom alebo koláčovom grafe.

Fakturácia

 • V prípade, ak sa faktúra vydaná vystavovala s použitím typu dokladu, dochádzalo k tomu, že sa druhému pridanému dokladu v poradí vymazal názov zo záložky „dodávateľ“.
 • Pri úhradách faktúr vystavených dochádzalo k nenaplneniu názvu adresy hradiaceho dokladu.
 • Ak mal používateľ zapnutú funkciu „archivácia zmien“ a po editácii vystavenej faktúry s adresou túto faktúru do archívu uložil, došlo k strate názvu adresy dodávateľa i odberateľa.
 • V priebehu editácie bezpoložkovej zálohovej faktúry v cudzej mene nedochádzalo k aktualizácii cien v cudzej mene, ak používateľ pridal do dokladu položku.

Adresár

 • V zozname obchodných prípadov v adresári dochádzalo k chybám za situácie,  keď existovali v zozname zákazky obchodné i výrobné pričom bol zapnutý filter „len firmy s obchodnými prípadmi„.

Sklady

 • Skladové verifikácie chybne hlásili typy skladových kariet v prípade, ak išlo o zásobu typu výrobok, ktorý ako jednu z komponentov obsahoval iný výrobok, program pri tomto stave hlásil chybný typ položky.
 • Ručne zadaná adresa odberateľa v objednávke prijatej stratila po prevzatí do vystavenej faktúry informáciu o konečnom príjemcovi.
 • Prepočet obstarávacích cien nebol dokončený v prípade, ak spracovávané dáta neboli validné. Program bol upravený tak, aby i s chybnými dátami nebol problém operáciu dokončiť.

Objednávky

 • V prípade, ak sa do vydanej alebo prijatej faktúry prevzal objednávkový doklad so zľavou na položkách a následne sa pridal ešte jeden objednávkový doklad so zľavou alebo bez nej, vždy došlo k vynulovaniu zliav na položkách predchádzajúcej objednávky.

Mzdy

 • Od 1.1.2009 sa mení výška maximálnych vymeriavacích základov a spôsob zaokrúhľovania odvodov a  mzdy. V súvislosti s legislatívnymi zmenami sme prepracovali nastavenie miezd. V karte nastavenia miezd  pribudla záložka ostatné nastavenia, kde je možné definovať spôsob zaokrúhľovania jednotlivých odvodov a dane a nastavovať zaokrúhľovanie jednotlivých zložiek mzdy. Bol pridaný záznam s platnosťou od 1.1.2009.
 • Boli aktualizované tlačové zostavy: Výplatný lístok – nastavenie zaokrúhľovania duálnej sumy v SKK, Mesačný výkaz poistného, všeobecný výkaz do zdravotných poisťovní. Bol prepracovaný formulár ročného zúčtovania dane za rok 2008 a potvrdenie o zdaniteľných príjmoch.
 • Boli aktualizované štátne sviatky pre rok 2009.

Ostatné

 • XML modul vo verzii ŠTART je od tejto verzie možné plne využívať pomocou prepínača „XML DataExchange“, ktorý nájdete pod tlačidlom „komplet“.
 • Od verzie 11.031 nebude možné Money S3 inštalovať ani spustiť na systémoch Windows 98 a Windows Me.
 • Externý program spolupracujúci s Money S3 „DBF export“ bol upravený tak, aby mohol exportovať i databázy adries a vystavených faktúr, ktoré prešli zmenou štruktúry po zavedení dlhých názvov adries.
 • Bola zapracovaná možnosť nasmerovať každú inštaláciu Money S3, ktorá sa nachádza na PC na ľubovoľný typ licencie. Toto nasmerovanie musí uskutočniť technik.
 • V tlačovej zostave podkladov pre intrastat sa chybne plnili premenné: číslo dokladu, názov dokladu a celková cena dokladu.
 • Fakturovaná čiastka vo výkaze intrastat sa teraz zaokrúhľuje na jednotky nahor.
 • V niektorých prípadoch nebolo možné vo verzii Lite korektne spustiť program, tento problém bol odstránený.
 • Homebanking NBS od verzie 11.031 umožňuje automatické načítanie referenčných kurzov eura. Kurzy sú načítavané, tak aby bolo možné pri evidencii dokladov postupovať v súlade s novelizáciou Zákona o účtovníctve a Zákona o DPH, tzn. do aktuálneho kurzového lístka sa  prevezme kurz predchádzajúceho dňa.
 • V príkazoch na úhradu zasielaných prostredníctvom homebankingu bola zohľadnená nová domáca mena. Doteraz sa vo vybraných homebankingoch  exportoval ako kód domácej meny SKK, od verzie 11.031 sa exportuje EUR.
 • V súvislosti s prechodom na novú domácu menu bol zmenený zoznam platidiel.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.