Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 14.050
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 14.050

Seyfor Slovensko, a.s.
18. 12. 2013
Doba čtení4 minúty čítania

Zverejnili sme novú verziu Money S3. Predstavujeme vám všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 14.005 (v distribúcii od 4. decembra 2013) a verziou 14.050 (v distribúcii od 18. decembra 2013).

[toc]

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2013″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 14.050![/button]

Nové údaje na dokladoch

Evidencia dátumu plnenia (dodania, prijatia platby) a uplatnenia DPH

 • Na prijatých faktúrach a ostatných záväzkoch sme zaviedli nové polia Dátum Dodania a Dátum Uplatnenia DPH. V dátume dodania môžete  evidovať  dátum dodania tovaru alebo služby alebo prijatia platby uvedený na faktúre od dodávateľa a samostatne nastaviť dátum, v ktorom si chcete DPH z prijatých dokladov uplatniť.
 • Dátum Uplatnenia DPH je teraz k dispozícii aj na dobropisoch vystavených faktúr a  pohľadávok . Na dobropisoch tak môžete evidovať pôvodný dátum vzniku daňovej povinnosti (z pôvodnej faktúry, ku ktorej sa dobropis vzťahuje) a zároveň zadať dátum uplatnenia DPH.
 • Prijaté faktúry, ostatné záväzky a dobropisy vystavených faktúr a pohľadávok budú vstupovať do Priznania k DPH  podľa zadaného dátumu Uplatnenia DPH.

Číslo pôvodného dokladu

 • V prijatých a vystavených faktúrach, záväzkoch a pohľadávkach sme doplnili pole pre evidenciu čísla pôvodného dokladu. Pri vystavovaní (prijatí) dobropisu alebo ťarchopisu tu môžete zadať číslo pôvodnej faktúry, ku ktorej sa opravný doklad vzťahuje.

Pripravené zoznamy pre rok 2014

Rozšírenie členení DPH –  nové údaje pre kontrolný výkaz DPH

 • Kolónky pre kontrolný výkaz DPH – V súvislosti so zavedením novej povinnosti – podania kontrolného výkazu DPH sme pre rok  2014 pripravili rozšírený zoznam členení DPH. Členenia DPH zároveň obsahujú nové polia „kolónky kontrolného výkazu“, ktoré určujú, do ktorého oddielu kontrolného výkazu doklad, na ktorom je členenie DPH použité vstúpi.
 • Kvôli zjednodušeniu je možné na jednom členení DPH nastaviť samostatne dve kolónky kontrolného výkazu – v závislosti od typu dokladu alebo osoby, pre ktorú je doklad vystavený.
 • Aktualizované členenia DPH si môžete prevziať (po založení nového účtovného roka 2014) prostredníctvom tlačidla „Pripravený zoznam“ priamo v Zozname členení DPH.
 • Druh a kód tovaru – Na členeniach DPH (typ – uskutočnené – bez vplyvu na DPH) si teraz môžete nastaviť druh alebo kód tovaru a mernú jednotku. Toto nastavenie využijete v prípade, ak fakturujete tovary v režime tuzemského prenesenia daňovej povinnosti (podľa § 69 ods. 12, písm. i) až h)), na ktoré sa vzťahuje špeciálne vykazovanie v kontrolnom výkaze DPH.

Nové mzdové konštanty platné od januára 2014

 • Nastavenie miezd – Pripravili sme nový zoznam nastavenia miezd platný od januára 2014, ktorý obsahuje nové maximálne vymeriavacie základy pre odvod poistného, aktuálne sadzby minimálnej mzdy, limitov príjmov pri zvýhodnených dohodách o brigádnickej činnosti študentov a novú mesačnú nezdaniteľnú čiastku na daňovníka.
 • Nový zoznam nastavenia miezd si prevezmete prostredníctvom Synchronizácie účtovných konštánt v karte Nástroje.

Vylepšenia v aparáte Reverse charge

Tuzemský reverse charge (prenesenie daňovej povinnosti)

 • Vo verzii 14.050 sme rozšírili možnosti automatického generovania dokladov o samostatné nastavenia pre tuzemský reverse charge. Rozšírený aparát je k dispozícii v zozname prijatých faktúr pod tlačidlom Reverse charge. Príslušné členenia DPH pre daňovú povinnosť a nárok na odpočet a predkontácie k tuzemskému reverse charge si môžete prednastaviť v Nastavení účtovného roku v záložke Účtovníctvo /Reverse charge

Automatická tvorba reverse charge v jednoduchom účtovníctve

 • Automatická tvorba dokladov pri reverse charge (tuzemské a zahraničné prenesenie daňovej povinnosti) je od verzie 14.050 k dispozícii aj v agendách, ktoré sú vedené v jednoduchom účtovníctve.

Funkcia je prístupná priamo zo Zoznamu prijatých faktúr pod tlačidlom Reverse charge.

Účtovníctvo

Uzávierky

 • Počiatočný stav salda – v zozname sa zobrazujú všetky záznamy vrátane záznamov vytvorených ručne alebo pri uzatvorení roka.

Prehľady a tlačové zostavy

 • Ďalšie zostavy / Obratová predvaha po obdobiach – do tlačovej zostavy sa načítavajú počiatočné stavy aj v prípade rozšírenej analytiky.

Obchod

Vystavené faktúry

 • Do formulárov pre tlač vystavených faktúr sme pridali premenné pre tlač tuzemského a medzinárodného formátu bankového účtu  dodávateľa IBAN. Na faktúre je tak informácia o čísle účtu a kóde banky a zároveň IBAN a SWIFT. Nové premenné sú prednastavené na predvolených formulároch  bežných faktúr 2010vfak.frm a FV_210FA.frm a zálohových faktúr 2010VZAL.frm  a   FV_210ZF.frm. Ak používate vlastné formuláre, môžete si uvedené premenné doplniť.

Sklad

Skladové doklady

 • Skladové pohyby – v zozname sa zobrazujú kontrolingové premenné k záznamom, ku ktorým patria, a to aj po aplikácii pracovného filtra.

Ostatné

 • Pri parametrickom spustení XML dátovej výmeny alebo dátovej výmeny cez E-shop konektor sme potlačili zobrazenie okna Infoboxu.
 • S3 Kasa – v programe je funkčné filtrovanie pomocou jednoduchého filtra a zároveň je možné použiť aj filtre nastavené prostredníctvom Money S3 v zozname zásob na sklade.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia