Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 14.100
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 14.100

Seyfor Slovensko, a.s.
23. 01. 2014
Doba čtení5 minút čítania

Zverejnili sme novú verziu Money S3. Predstavujeme vám všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 14.051 (v distribúcii od 23. decembra 2013) a verziou 14.100 (v distribúcii od 23. januára 2014).

[toc]

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2014″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 14.100![/button]

Kontrolný výkaz DPH

Do verzie 14.100 sme pripravili nové tlačové zostavy, ktoré Vám zjednodušia zostavenie Kontrolného výkazu DPH.

K dispozícii je tlač Kontrolného výkazu podľa vzoru vydaného MF SR s rozšírením o podrobných rozpis dokladov, ktoré sa vo vzore kumulujú do jedného riadku. Pre kontrolu vstupu dokladov do príslušného oddielu kontrolného výkazu môžete využiť aj ďalšiu pomocnú zostavu – Zoznam dokladov vstupujúcich do kontrolného výkazu podľa členenia DPH. Pripravený je export súboru vhodný pre elektronické podanie na portáli finančnej správy.

Všetky zostavy súvisiace s kontrolným výkazom nájdete v karte Účtovníctvo / skupina DPH / Kontrolný výkaz
Viac o kontrolnom výkaze v návode tu.

Automatický prevod bankových účtov na IBAN/SWIFT

Od 1.2.2014 platia nové pravidlá, vyplývajúce z európskej legislatívy, pre spracovanie tuzemských platieb a inkás. Od tohto dátumu platí pre právnické osoby povinnosť používať pri eurových platbách v SR a prevodoch v SEPA oblasti číslo účtu  v medzinárodnom formáte IBAN.

Do Money S3 sme pripravili automatické funkcie, ktoré Vám umožnia jednoduchý prevod bankových účtov vašich slovenských partnerov, inštitúcií, či zamestnancov na IBAN / SWIFT.  Hromadné operácie sú k dispozícii  v zozname Adresára (Adresár / Hromadné operácie / Hromadná zmena bankových spojení). Formát bankových účtov môžete podľa potreby meniť aj priamo na Karte adresy alebo pri vystavovaní Príkazu na úhradu.

SEPA Platby

V súvislosti so zmenami v bankovníctve sme aktualizovali Príkazy na úhradu. Typ platby „domáca“ sme v Príkazoch na úhradu nahradili  typom platby „SEPA“.

Pri elektronickej komunikácii s bankami môžete používať nový formát príkazov na úhradu pre SEPA platby a načítavať výpisy z účtu v tzv. národnom XML formáte (štandard  ISO 20022 XML), ktoré by mali vo svojich homebankingových aplikáciách, prípadne internetbankingoch podporovať všetky slovenské banky. 

Generovanie príkazu na úhradu vo formáte SEPA (ISO 20022 XML) nastavíte  v konfigurácii konkrétneho homebankingu alebo vášmu bankovému účtu priradiť nový  univerzálny homebanking SEPA Formát.

Zároveň sme zachovali možnosť naďalej využívať pôvodné formáty elektronickej komunikácie.

Money

Možnosti a nastavenia

 • Pripravené zoznamy – Pripravili sme Zoznam daňových povinností pre rok 2014 a aktualizovali konštanty nastavenia účtovného roka pre daň z príjmu právnických osôb. Pre rok 2014 platí sadzba 22 %.
 • Homebanking – Slovenská sporiteľňa – aktualizovali homebankingový ovládač pre Databanking Slovenskej sporiteľne, tak aby ho bolo možné využívať aj po prechode na SEPA platby.
 • Homebanking Sberbank – upravili sme import výpisu z účtu (s pevnou dĺžkou poľa .DFX) podľa aktuálnej štruktúry súboru.

Účtovníctvo

Ostatné doklady

 • Záväzky –  na dokladoch je teraz možné tlačiť nové premenné Firma (dodávateľ) – číslo účtu, Firma (dodávateľ) – kód banky a Firma (dodávateľ) – názov banky.

Uzávierky

 • Precenenie pohľadávok a záväzkov – doklady vedené v cudzej mene je možné preceňovať aj v prípade, ak ku dokladu existuje čiastočná úhrada realizovaná v poslednom dni roku
 • Poznámky k účtovnej závierke – pripravili sme tlač originálneho tlačiva prvej strany Poznámok k účtovnej závierke podľa vzoru platného pre rok 2013. Prvú stranu poznámok môžete rovnako vyexportovať do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy.

Prehľady a tlačové zostavy

 • Pre sprístupnenie tlače a exportu Poznámok odporúčame zaktualizovať definíciu z Pripravených zoznamov.

Obchod

Predaj/Nákup

 • Faktúry a Skladové doklady – funkcia Zisk sme optimalizovali tak, aby bol výpočet presnejší a nedochádzalo k rozdielom pri použití kombinácie skladov vedených váženým priemerom a metódou FIFO.
 • Prijaté faktúry – pri Prijatých faktúrach je možné tlačiť novú premennú Valuty – celkom zálohovo zaplatené.

Sklad

 • Zásoby na sklade / Karta zásoby – pohyb typu Prevod sa zobrazuje aj pri otvorení zoznamu pohybov z karty zásoby na cieľovom sklade.

Servis

 • Servisy – na doklad sme doplnili novú funkciu Pridať výrobné číslo, ktorá dokáže vyhľadať doklady so zadaným výrobným číslom.
 • Servisy a Opravy – na neskladových položkách dokladov môžete teraz rovnako, ako pri objednávkach a faktúrach, využívať nové polia pre zadanie dodávateľa, výrobného čísla, dátumu exspirácie, dátumu nákupu, čiarového kódu a PLU.

Réžia

Mzdy – tlačové zostavy

 • Sociálne poistenie – aktualizovali sme tlačové zostavy Mesačný výkaz a Výkaz poistného a príspevkov podľa nových vzorov platných od obdobia Január 2014. Po novom môžete na karte výkazov doplniť informácie o osobe, ktorá u zamestnávateľa plní povinnosti voči Sociálnej poisťovni, zadávať dátum výplaty príjmov. Pri výbere bankového účtu sa na kartu zostavy automaticky preberá IBAN.
 • Zdravotné poistenie – aktualizovali sme šablóny pre export Mesačného výkazu preddavkov na zdravotné poistenie. Od 1.2.2014 je v dávke zasielanej elektronicky možné uvádzať číslo účtu vo formáte IBAN.

Nástroje

Výmena dát

 • iDoklad – import z webovej aplikácie v režime Len zmenené teraz aj v prípade, ak objem importovaných faktúr presiahne 100, rozdelí importovanú dátovú dávku.

Ostatné

 • Všetky doklady, zásoby, adresy a zákazky je teraz možné exportovať do XML vrátane používateľských a globálnych príznakov (vlajky).
 • Zobrazenie panela filtrovanie, nástenka a legenda je na tých miestach programu, kde nie sú potrebné, teraz neprístupné.

 

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia