Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 14.500
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zverejnená nová verzia Money S3 14.500

Seyfor Slovensko, a.s.
15. 05. 2014
Doba čtení2 minúty čítania

Zverejnili sme novú verziu Money S3. Predstavujeme vám všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 14.400 (v distribúcii od 16. apríla 2014) a verziou 14.500 (v distribúcii od 15. mája 2014).

[toc]

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2014″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 14.500![/button]

Nový filter v pokladničnej knihe a knihe bankových dokladov

  • Do sprievodcov tlačou zostáv Pokladničná kniha a Kniha bankových dokladov sme pridali nové filtračné premenné pre príjmové a výdajové doklady. V oboch zostavách tak môžete tlačiť iba príjmy alebo iba výdaje.

Vylepšenia v module Mzdy a personalistika

  • Členenie DPH, ktoré sa má preberať na doklady si teraz môžete nastaviť priamo na Karte zaúčtovania miezd. Členenie DPH je možné nastaviť samostatne pre interné doklady a záväzky zo spracovaných miezd.

Pri zaúčtovaní sa prednostne dosadí Členenie DPH z karty Zaúčtovania, ak tu nie je vyplnené, prevezme sa z Používateľskej konfigurácie.

  • Do tlačovej zostavy Mzdový list sme pridali novú premennú Doplnkové dôchodkové poistenie za zamestnávateľa. Premennú si môžete na formulár Mzdového listu pridať.
  • Upravili sme tlačovú zostavu Zoznam zamestnancov.  Po novom tlač zoznamu nebude ovplyvňovať, či je zamestnanec v stave aktuálneho roka.  Ak si v zozname zamestnancov označíte zamestnancov, v zostave budú uvedení všetci títo zamestnanci. Ak nebude označený ani jeden zamestnanec, zostava sa vytlačí za všetkých zamestnancov v zozname.

Účtovníctvo

Prehľady a tlačové zostavy

  • Optimalizovali sme tlačové zostavy Dlžníci a Veritelia, umiestnené v menu Účtovníctvo / Prehľady. Výpočet údajov je teraz rýchlejší.

Sklad

Skladové doklady

  • Upravili sme tlač Skladových dokladov, tak, aby bolo možné vytlačiť aj doklady obsahujúce položky so 100 % zľavou.

Tlačové zostavy

  • Intrastat – Aktualizovali sme číselník Dodacích podmienok. Doplnili sme kódy DAP a DAT, ktoré sa môžu použiť pri INCOTERMS2010. Dodacie podmienky pre Intrastat môžete nastaviť priamo na doklade alebo v sprievodcovi tlačou zostavy.

Nástroje

Výmena dát

  • Ak importujete faktúry so skladovými položkami z XML Money teraz automaticky prevezme Číselný rad skladového dokladu z Typu skladového dokladu nastaveného v Používateľskej konfigurácii (záložka Fakturácia / Skladové doklady).

Ostatné

  • Modul Skladových analýz je plne funkčný aj v komplete Money S3 Sklad. (Bez zakúpeného modulu Skladových analýz je možné ho spustiť 10-krát, pri zakúpenom module nie je spustenie a výpočet obmedzované)
  • Vylepšili sme systémové funkcie (výber agendy, preberanie konfigurácií používateľov) Money pri prevádzke na operačnom systéme s iným ako slovenským (českým) jazykovým prostredím.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.