Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 14.500
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 14.500

Seyfor Slovensko, a.s.
15. 05. 2014
Doba čtení2 minúty čítania

Zverejnili sme novú verziu Money S3. Predstavujeme vám všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 14.400 (v distribúcii od 16. apríla 2014) a verziou 14.500 (v distribúcii od 15. mája 2014).

[toc]

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2014″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 14.500![/button]

Nový filter v pokladničnej knihe a knihe bankových dokladov

  • Do sprievodcov tlačou zostáv Pokladničná kniha a Kniha bankových dokladov sme pridali nové filtračné premenné pre príjmové a výdajové doklady. V oboch zostavách tak môžete tlačiť iba príjmy alebo iba výdaje.

Vylepšenia v module Mzdy a personalistika

  • Členenie DPH, ktoré sa má preberať na doklady si teraz môžete nastaviť priamo na Karte zaúčtovania miezd. Členenie DPH je možné nastaviť samostatne pre interné doklady a záväzky zo spracovaných miezd.

Pri zaúčtovaní sa prednostne dosadí Členenie DPH z karty Zaúčtovania, ak tu nie je vyplnené, prevezme sa z Používateľskej konfigurácie.

  • Do tlačovej zostavy Mzdový list sme pridali novú premennú Doplnkové dôchodkové poistenie za zamestnávateľa. Premennú si môžete na formulár Mzdového listu pridať.
  • Upravili sme tlačovú zostavu Zoznam zamestnancov.  Po novom tlač zoznamu nebude ovplyvňovať, či je zamestnanec v stave aktuálneho roka.  Ak si v zozname zamestnancov označíte zamestnancov, v zostave budú uvedení všetci títo zamestnanci. Ak nebude označený ani jeden zamestnanec, zostava sa vytlačí za všetkých zamestnancov v zozname.

Účtovníctvo

Prehľady a tlačové zostavy

  • Optimalizovali sme tlačové zostavy Dlžníci a Veritelia, umiestnené v menu Účtovníctvo / Prehľady. Výpočet údajov je teraz rýchlejší.

Sklad

Skladové doklady

  • Upravili sme tlač Skladových dokladov, tak, aby bolo možné vytlačiť aj doklady obsahujúce položky so 100 % zľavou.

Tlačové zostavy

  • Intrastat – Aktualizovali sme číselník Dodacích podmienok. Doplnili sme kódy DAP a DAT, ktoré sa môžu použiť pri INCOTERMS2010. Dodacie podmienky pre Intrastat môžete nastaviť priamo na doklade alebo v sprievodcovi tlačou zostavy.

Nástroje

Výmena dát

  • Ak importujete faktúry so skladovými položkami z XML Money teraz automaticky prevezme Číselný rad skladového dokladu z Typu skladového dokladu nastaveného v Používateľskej konfigurácii (záložka Fakturácia / Skladové doklady).

Ostatné

  • Modul Skladových analýz je plne funkčný aj v komplete Money S3 Sklad. (Bez zakúpeného modulu Skladových analýz je možné ho spustiť 10-krát, pri zakúpenom module nie je spustenie a výpočet obmedzované)
  • Vylepšili sme systémové funkcie (výber agendy, preberanie konfigurácií používateľov) Money pri prevádzke na operačnom systéme s iným ako slovenským (českým) jazykovým prostredím.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia