Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 14.600
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 14.600

Seyfor Slovensko, a.s.
17. 06. 2014
Doba čtení2 minúty čítania

Zverejnili sme novú verziu Money S3. Predstavujeme vám všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 14.500 (v distribúcii od 15. mája 2014) a verziou 14.600 (v distribúcii od 17. júna 2014).

[toc]

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2014″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 14.600![/button]

Vylepšenia v nastavení prístupových práv

  • Po pridaní prvého používateľa do Zoznamu používateľov zostane zachované doterajšie používateľské nastavenie, a to aj v prípade, ak vyplníte Názov konfigurácie – teda nastavíte inú ako predvolenú Používateľskú konfiguráciu.
  • Pole Názov konfigurácieKarte prístupových práv po novom obsahuje zoznam používaných konfigurácií. Z roletovej ponuky tak môžete pre aktuálneho používateľa vybrať najvhodnejšie nastavenie.

Nové údaje v analytických zostavách

  • Do tlačových zostáv ZiskVýnosy sme pridali nové kumulatívne premenné. Na všetkých formulároch sa teraz tlačia súčty jednotlivých stĺpcov zostavy.
  • V sprievodcovi tlačou zostáv Zisk a Výnosy si môžete vybrať nové kritérium –  tlač zostavy podľa Dátumu plnenia DPH.

Účtovníctvo

Ostatné doklady

  • Interné doklady – Povolili sme opätovné generovanie Interného dokladu reverse charge, ktorý spadá do uzamknutého obdobia DPH. Táto funkcia je prístupná používateľom, ktorí majú prístupové právo pre zápis do Zoznamu podaní.

Sklad

  • Skladové doklady – Do tlačových formulárov pre skladové doklady (Príjemky, Výdajky, Prevodky, Prijaté dodacie listy) sme doplnili novú údaj Dátum skladového pohybu.

Réžia

Mzdy

  • Tlačové zostavy / Sociálne poistenie – Upravili sme zostavu Výkaz pre nepravidelné príjmy (Výkaz poistného a príspevkov). Do prílohy budú vstupovať aj zamestnanci s nulovými vymeriavacími základmi. Podmienkou pre vstup je spracovaná mzda, na ktorej je zapnutý prepínač Príjmy, vzťahujúce sa na viac období.

Majetok

  • Majetok / Tlač / Inventarizácia majetku – Pohyb zníženie ceny sa v tlačových zostavách Inventarizačný zápis a Inventúrny súpis premietne aj do Vstupnej ceny ku dňu inventúry.

Ostatné

  • XML prenosy – Pri XML importe faktúr Money preberá nastavenie rozpustenia zaokrúhľovania z Nastavenia účtovného roka aj pri voľbe „Zaokrúhlenie rozpúšťať do najvyššej nenulovej sadzby“
  • Kasa S3 – medzi agendami je možné sa prepínať klávesovou skratkou CTRL+Alt+V.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia