Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 14.600
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zverejnená nová verzia Money S3 14.600

Seyfor Slovensko, a.s.
17. 06. 2014
Doba čtení2 minúty čítania

Zverejnili sme novú verziu Money S3. Predstavujeme vám všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 14.500 (v distribúcii od 15. mája 2014) a verziou 14.600 (v distribúcii od 17. júna 2014).

[toc]

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2014″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 14.600![/button]

Vylepšenia v nastavení prístupových práv

  • Po pridaní prvého používateľa do Zoznamu používateľov zostane zachované doterajšie používateľské nastavenie, a to aj v prípade, ak vyplníte Názov konfigurácie – teda nastavíte inú ako predvolenú Používateľskú konfiguráciu.
  • Pole Názov konfigurácieKarte prístupových práv po novom obsahuje zoznam používaných konfigurácií. Z roletovej ponuky tak môžete pre aktuálneho používateľa vybrať najvhodnejšie nastavenie.

Nové údaje v analytických zostavách

  • Do tlačových zostáv ZiskVýnosy sme pridali nové kumulatívne premenné. Na všetkých formulároch sa teraz tlačia súčty jednotlivých stĺpcov zostavy.
  • V sprievodcovi tlačou zostáv Zisk a Výnosy si môžete vybrať nové kritérium –  tlač zostavy podľa Dátumu plnenia DPH.

Účtovníctvo

Ostatné doklady

  • Interné doklady – Povolili sme opätovné generovanie Interného dokladu reverse charge, ktorý spadá do uzamknutého obdobia DPH. Táto funkcia je prístupná používateľom, ktorí majú prístupové právo pre zápis do Zoznamu podaní.

Sklad

  • Skladové doklady – Do tlačových formulárov pre skladové doklady (Príjemky, Výdajky, Prevodky, Prijaté dodacie listy) sme doplnili novú údaj Dátum skladového pohybu.

Réžia

Mzdy

  • Tlačové zostavy / Sociálne poistenie – Upravili sme zostavu Výkaz pre nepravidelné príjmy (Výkaz poistného a príspevkov). Do prílohy budú vstupovať aj zamestnanci s nulovými vymeriavacími základmi. Podmienkou pre vstup je spracovaná mzda, na ktorej je zapnutý prepínač Príjmy, vzťahujúce sa na viac období.

Majetok

  • Majetok / Tlač / Inventarizácia majetku – Pohyb zníženie ceny sa v tlačových zostavách Inventarizačný zápis a Inventúrny súpis premietne aj do Vstupnej ceny ku dňu inventúry.

Ostatné

  • XML prenosy – Pri XML importe faktúr Money preberá nastavenie rozpustenia zaokrúhľovania z Nastavenia účtovného roka aj pri voľbe „Zaokrúhlenie rozpúšťať do najvyššej nenulovej sadzby“
  • Kasa S3 – medzi agendami je možné sa prepínať klávesovou skratkou CTRL+Alt+V.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.