Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 15.200
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 15.200

Seyfor Slovensko, a.s.
17. 02. 2015
Doba čtení3 minúty čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 15.200 (v distribúcii od 17. februára 2015). Obsahuje hlavne aktuálne tlačivá a nové funkcie v mzdách.

[toc]

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2015″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 15.200![/button]

Aktuálne tlačivá a nové funkcie v mzdách

 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2015 – Pripravili sme nový vzor Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch, ktorý je platný pre rok 2015.
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane (ročné) – Aktualizovali sme tlačivo Hlásenia o vyúčtovaní dane (ročné) za rok 2014. Tlačivo je k dispozícii v menu Réžia / Vyúčtovanie dane /. Hlásenie môžete exportovať do originálnych formulárov (prostredníctvom tlačidla Tlačivo MF SR Nastavení tlače) alebo do súboru vhodného pre elektronické podanie.
 • Mesačný výkaz preddavkov na ZP – Doplnili sme nové tlačivo Mesačného výkazu preddavkov na zdravotné poistenie pre zdravotnú poisťovňu Union platné od 1.2.2015. Formulár (MZ2015UN.frm) si môžete vybrať pri tlači mesačného výkazu.
 • Zaviedli sme kontrolu maximálneho denného vymeriavacieho základu.  Od tejto verzie Money automaticky kontroluje, či denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu od zamestnávateľa, ktorú vyplácate pri chorobe zamestnanca, neprekročil maximálnu povolenú sumu. V prípade, ak zadáte na mzde sumu, ktorá je vyššia ako limit platný pre príslušný rok, v ktorom nastal dôvod pre vyplácanie náhrady príjmu, Money vás na túto situáciu upozorní.
 • Ak zamestnávate zamestnancov s iným typom zmluvy, napr. na mandátnu alebo príkaznú zmluvu, môžete teraz túto informáciu nastaviť priamo na pracovnom pomere. Do Karty pracovného pomeru sme zaviedli nový údaj Typ pomeru. Na pracovnom pomere tak môžete určiť, či ide o zamestnanie na základe pracovnej zmluvy alebo mimo pracovného pomeru.

Podľa tohoto údaja Money pri spracovaní miezd rozlíši, či ide o príjem, na ktorý je možné uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, alebo ide o tzv. Ďalšie príjmy, na ktoré sa odpočítateľná položka nevzťahuje.

Typ pomeru je možné nastaviť iba na pracovnom pomere, kde ste si zároveň v kolónke Typ zamestnanca vybrali „Zamestnanec„. Pri ostatných typoch zamestnancov (dohoda o prac. činnosti, dohoda o vykonaní práce, …), tento údaj nie je nutné nastavovať – z pohľadu zdravotného poistenia ide automaticky o príjmy, ktoré spadajú do kategórie „Ďalších príjmov“.

Vylepšenia v dokladoch

 • Väzby na vyúčtovacie faktúry sa teraz zobrazujú aj k zálohovým faktúram.
 • Upravili sme výpočet DPH na Interných dokladoch automaticky generovaných funkciou Reverse charge, tak aby nedochádzalo k zaokrúhľovacím rozdielom. Ak doklad obsahuje položky pre odpočet dane aj daňovú povinnosť, neprepočítava sa DPH na hlavičke dokladu v jednotlivých sadzbách podľa sumy základov z položiek, ale prevezme sa súčet DPH z položiek v jednotlivých sadzbách.
 • Optimalizovali sme funkciu korekcie dokladov. Pri použití ručnej korekcie na účtovných dokladoch sa zaúčtovaná suma v zoznamoch dokladov zhoduje so sumou zaúčtovanou v Účtovnom alebo Peňažnom denníku.
 • Doklady (pokladničné, bankové alebo interné), ktoré majú väzbu Daňový doklad nie je možné meniť. Ak chcete hradiaci doklad upraviť, je potrebné najskôr zmazať daňový doklad. Informácia o tom, že k uhrádzajúcemu dokladu existuje daňový doklad, ktorý nedovoľuje jeho zmenu sa bude zobrazovať priamo na bankovom, pokladničnom alebo internom doklade.

Ostatné

 • Optimalizovali sme prácu programu Money Dnes v sieťovej prevádzke.
 • Upravili sme zobrazovanie súm v cenových rozpisoch dokladov vystavených v starších verziách programu.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia