Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 15.300
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zverejnená nová verzia Money S3 15.300

Seyfor Slovensko, a.s.
31. 03. 2015
Doba čtení2 minúty čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 15.300 (v distribúcii od 31. marca 2015).

[toc]

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2015″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 15.300![/button]

Nová zostava Daňové priznanie k DPH MOSS

Pripravili sme novú tlačovú zostavu Priznanie k DPH v režime MOSS (Mini One Stop Shop). Je určená pre podnikateľské subjekty, ktoré poskytujú vybrané digitálne služby konečným spotrebiteľom (neplatiteľom DPH) do iného členského štátu EÚ. Daňové priznanie sa podáva štvrťročne a prvýkrát je potrebné túto povinnosť splniť do 20. apríla 2015.

Zostava je k dispozícii v menu Účtovníctvo / DPH / Priznanie k DPH MOSS. Podáva sa iba elektronicky, na tento účel je pripravený export do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy. Pre interné potreby je možné zostavu vytlačiť, vrátane zoznamu dokladov s výpisom úhrad, odpočtov záloh a znížení základu dane.

Kontrola limitu pre režim prenesenia daňovej povinnosti

Ak obchodujete  s tovarmi, ktoré podľa zákona o DPH podliehajú špeciálnemu režimu tuzemského prenesenia daňovej povinnosti (ide napr. o dodávky mobilných telefónov, integrovaných obvodov, obilním, železa a ocele a predmetov z nich), využite novú kontrolu, ktorú sme do Money S3 pridali.  Na tieto tovary sa režim tuzemského prenesenia daňovej povinnosti vzťahuje, až v prípade ak fakturovaná dodávka dosiahne zákonom stanovenú sumu. Od novej verzie je v Money k dispozícii automatická funkcia, ktorá pri uložení dokladu kontroluje, či došlo pri vybraných komoditách k dosiahnutiu limitu. V prípade, ak bol limit dosiahnutý, program automaticky ponúka možnosť zmeniť Členenie DPH, ktoré je platné pre prenesenie daňovej povinnosti a prevod položiek na typ ceny „iba základ“. Kontrola je dostupná na vystavených faktúrach a pohľadávkach.

Export skladových položiek do Virtuálnej registračnej pokladnice

Od 1. apríla 2015 sa rozšíri okruh podnikateľov, ktorí sú povinní na evidenciu tržieb v hotovosti používať registračnú pokladnicu. Patríte medzi nich a rozhodli ste sa využívať na evidenciu tržieb aplikáciu Finančnej správy SR Virtuálnu registračnú pokladnicu? Sortiment, ktorý budete predávať  a cenník tovarov a služieb môžete teraz vyexportovať z Money S3 a načítať do Virtuálnej registračnej  pokladnice. Export položiek si môžete vybrať priamo v zozname Zásoby na sklade / XML Prenosy / Export do XML.

Aktualizované tlačové zostavy v module Mzdy a personalistika

  •  Vyúčtovanie miezd – Do formulára Vyúčtovania miezd sme pridali novú premennú Preplatok / nedoplatok daňového bonusu z ročného zúčtovania.
  •  Hlásenie o vyúčtovaní dane (ročné) – Do poľa „zdravotné poistenie“ v časti V. sa teraz preberajú hodnoty zdravotného poistenia znížené o nedoplatok zdravotného poistenia z ročného zúčtovania.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.