Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 15.600
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zverejnená nová verzia Money S3 15.600

Seyfor Slovensko, a.s.
16. 06. 2015
Doba čtení2 minúty čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 15.600 (v distribúcii od 16. júna 2015).

[toc]

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2015″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 15.600![/button]

Dodatočný kontrolný výkaz DPH

  • Dodatočný Kontrolný výkaz DPH zostavíte v Money S3 automaticky. Kontrolné výkazy DPH za jednotlivé obdobia  teraz môžete ukladať do Zoznamu podaní, tak ako ste zvyknutí pri Daňovom priznaní k DPH. V Money tak budú údaje o podaných výkazoch a keď dôjde k zmene, jednoducho spustíte generovanie opravného alebo dodatočného Kontrolného výkazu DPH.
  • K dispozícii sú tlačové zostavy Záznamová povinnosť a prehľad Doklady, ktoré Vám pomôžu skontrolovať, na ktorých dokladoch došlo k zmene a ktoré údaje sa oproti predchádzajúcemu stavu zmenili.
  • Uložené Kontrolné výkazy môžete vyexportovať do súboru vhodného na elektronické podanie na portáli Finančnej  správy alebo podať cez aplikáciu eDane priamo zo Zoznamu podaní.

Vylepšenia v dokladoch

  • Automatické generovanie faktúr v module Periodická fakturácia teraz lepšie zohľadňuje spôsob tvorby variabilného, konštantného alebo špecifického symbolu určeného v Nastavení účtovného roku. Ak sa môžu pri tvorbe týchto symbolov používať iba číselné znaky, na doklade vygenerovanom Periodickou fakturáciou budú v týchto symboloch použité iba čísla. Nečíselné znaky budú zo symbolov vynechané aj v prípade, ak je ako Vzor periodického dokladu použitý existujúci doklad, v ktorom sú symboly uložené kombinovane aj s písmenami.
  • Do zoznamu Faktúr vystavených a prijatých, Skladových dokladov, Objednávkových dokladov, Servisov a Opráv sme doplnili nový stĺpec Hmotnosť celkom. V tomto stĺpci sa zobrazuje súčet hmotností všetkých položiek dokladu.
  • Faktúry vystavené sa exportujú pomocou voľby Podanie balíkov do výstupných súborov v rovnakom poradí, ako boli v zozname faktúr označené.

Prehľadnejšia používateľská konfigurácia

  • Na karte Money / Možnosti a nastavenia /Používateľská konfigurácia sme zmenili umiestnenie tlačidiel Účtovníctvo, Fakturácia, Sklad, Objednávky a Ostatné nastavenia a presunuli sme ich  zo spodnej časti karty do pásu kariet, tak aby ste mohli kartu ovládať obvyklým spôsobom.

Ostatné

  • Réžia / Nastavenie miezd /Nastavenie miezd – aktualizovali sme hodnotu maximálneho denného vymeriavacieho základu pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej práceneschopnosti.
  • Réžia / Mzdy / Karta mzdy – rozšírili sme funkcionalitu výpočtu priemernej náhrady. Po novom sa suma ročných odmien automaticky zohľadňuje vo výpočte priemernej náhrady nasledujúcich štvrťrokov aj v prípade ak bola zúčtovaná v inej ako decembrovej mzde.
  • Pri Importe faktúr vo formáte Xml–money priamo z e-mailu teraz Money zisťuje, do ktorého hospodárskeho roka  sa má doklad naimportovať podľa aktuálneho systémového dátumu.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.