Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 16.101
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 16.101

Seyfor Slovensko, a.s.
29. 01. 2016
Doba čtení4 minúty čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 16.101 (v distribúcii od 29. januára 2016).

[toc]

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2016″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 16.101![/button]

Nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov fyzických a právnických osôb

 • Zaktualizovali sme aparát daňových priznaní k dani z príjmov právnických a fyzických osôb podľa vzorov platných pre rok 2015. Pripravené sú výstupy do originálnych tlačív (Nastavenie tlače /Tlačivo MF SR) a rovnako aj export súboru vhodného pre elektronické podanie. Prostredníctvom voľby Elektronické podanie na karte Nastavenie tlače zostavy vyexportujete priamo do aplikácie eDane/Java alebo pripravíte súbor, ktorý načítate na portáli Finančnej správy SR.

Nové vzory Poznámok k účtovnej závierke

 • Pre zostavenie Poznámok k účtovnej závierke za rok 2015 platia nové pravidlá. Každá kategória účtovnej jednotky (veľká, malá, mikro) uvádza v Poznámkach iný rozsah údajov. Do novej verzie Money S3 sme preto pripravili nové vzory Poznámok k účtovnej závierke za rok 2015. K dispozícii sú samostatné zostavy pre mikro, malú a veľkú účtovnú jednotku. Zostava vhodná pre vašu firmu sa ponúkne automaticky podľa kategórie účtovnej jednotky, ktorú ste si zvolili v Nastavení účtovného roka.

Aktualizované zostavy v module Miezd a personalistiky

 • Pripravili sme nové tlačivo Ročného zúčtovania dane podľa vzoru platného pre rok 2015.
 • K dispozícii je aktualizovaná tlačová zostava Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch pre rok 2016.
 • Aktualizovali sme tlačovú zostavu Prehľad o zrazenej dani z príjmu (mesačný) podľa vzoru platného pre rok 2016. V karte tlačovej zostavy môžete zadávať nové údaje o Zástupcovi. Pripravené sú výstupy do originálnych formulárov (Nastavenie tlače / Tlačivo MF SR) a exporty pre elektronické podanie. Nové tlačivo sa prvýkrát použije pri podávaní mesačného prehľadu za obdobie Január 2016.
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia je možné po novom podať elektronicky. Do Sprievodcu tlačou Evidenčného listu sme pridali nové údaje, ktoré sa v listinnej forme neuvádzajú, ale sú potrebné pre elektronické podanie – IČZ zamestnávateľa a údaje o kontaktnej osobe. Na Kartu evidenčného listu zamestnanca pribudli údaje Štát (Kód štátu z bydliska zamestnanca) a Dátum dovŕšenia dôchodkového veku. Súbor vhodný pre elektronické podanie na podateľni Sociálnej poisťovne vytvoríte prostredníctvom voľby Elektronické podanie na karte Nastavenie tlače.

Režim uplatňovania DPH po prijatí platby

 • Pripravili sme novú tlačovú zostavu Neuplatnená DPH, ktorá vám umožní vytlačiť zoznam dokladov, ktoré majú nastavený špeciálny režim vstupu do DPH zaplatením, pri ktorom sa DPH uplatňuje až po prijatí platby. K dokladom sa zobrazujú informácie o výške vyúčtovanej DPH a zostatkové sumy na vyúčtovanie.
 • Doplnili sme novú funkciu Vyúčtovanie neuplatnenej DPH. Táto funkcia vám umožní hromadne vygenerovať interné doklady na vyúčtovanie DPH ku všetkým dokladom, pri ktorých DPH nebola uplatnená v plnej výške. Využijú ju najmä platitelia DPH, ktorí ukončujú používanie osobitného režimu uplatňovania DPH po prijatí platby.

Money

Možnosti a nastavenia

 • K dispozícii sú nové Pripravené zoznamy pre rok 2016. Doplnili sme definície účtovných výkazov pre rok rok 2015 a 2016. Po novom si pri tlači účtovných výkazov môžete zvoliť veľkostnú kategóriu účtovnej jednotky. Aktualizovali sme Účtovú osnovu pre podnikateľské subjekty pre rok 2016. Doplnený je zoznam daňových povinností a Kódy kombinovanej nomenklatúry.
 • Na karte Nastavenia účtovného roka bola funkcia zadávania variabilného, konštantného a špecifického symbolu iba v numerických hodnotách rozšírená aj na príjmové účtovné doklady.
 • Tlač zákaziek aj s položkovým rozpisom dokladov umožňuje správne tlačiť aj doklady a položky v cudzích menách.

Prehľady a tlačové zostavy

 • Účtovníctvo / Ďalšie zostavy – Doplnili sme nové voľby pre tlač zostavy Overovací list na odsúhlasenie pohľadávok a Overovací list na odsúhlasenie záväzkov.

Nastavenie

 • Upravili sme kartu Zaúčtovania DPH v jednoduchom účtovníctve pri nastavovaní zaúčtovania pre viac období DPH.
 • Funkcia Zámena členení DPH vykoná zámenu Členení DPH aj v Predkontáciách v agendách s jednoduchým účtovníctvom.

Obchod

Predaj / Nákup

 • Do zoznamu Položiek faktúr vystavených / prijatých sme pridali stĺpec Výrobné číslo.
 • Kopírovanie faktúr z minulých rokov kopíruje aj texty pred a za položkami zo zdrojovej faktúry.

Ostatné

 • Automatickú zmenu pracovného dátumu programu pri prepínaní medzi agendami sme prispôsobili tak, aby bola vyhovujúca aj pre prípad práce s agendami, ktoré majú nastavený hospodársky rok iný ako kalendárny.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia