Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 16.300
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 16.300

Seyfor Slovensko, a.s.
30. 03. 2016
Doba čtení2 minúty čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 16.300 (v distribúcii od 30. marca 2016).

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2016″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 16.300![/button]

Zmeny v Kontrolnom výkaze DPH od 1.4.2016

  • S účinnosťou  od 1. 4. 2016 sa mení spôsob uvádzania prijatých zjednodušených faktúr (ide najmä o doklady z ERP) v Kontrolnom výkaze DPH. Po novom budú mať firmy, ktoré si na zjednodušených faktúrach budú odpočítavať 3000 EUR a viac, povinnosť uvádzať sumy základov a dane za každého dodávateľa jednotlivo. Nová verzia Money S3 je na tieto zmeny pripravená.
  • Prepínač „zjednodušený daňový doklad„, ktorý bol doteraz k dispozícii na Pokladničných dokladoch sme doplnili aj na Prijaté faktúry a Záväzky. Na evidenciu došlých zjednodušených faktúr tak môžete využiť aj tieto doklady.
  • Pripravili sme nový vzor kontrolného výkazu. Nový vzor sa ponúkne pri tvorbe Kontrolného výkazu DPH za obdobie apríl 2016 a vyššie. Smerovanie zjednodušených faktúr do oddielov Kontrolného výkazu DPH v Členeniach DPH nie je potrebné meniť. Pri zostavení výkazu program overí výšku uplatňovanej dane oproti limitu a automaticky zaradí doklady do nových oddielov B.3.1 alebo B.3.2.

Novinky v module Mzdy a personalistika

  • Do tlačovej zostavy Vyúčtovanie miezd sme pridali nové premenné – Nepeňažné príjmy a Celková cena práce.
  • Zaktualizovali sme tlačovú zostavu Oznámenie o zmene platiteľa na ZP. V sprievodcovi tlačou zostavy teraz môžete zadať IBAN (používa sa iba v prípade, ak oznámenie podávate v listinnej forme). K dispozícii sú aktuálne formuláre pre všetky zdravotné poisťovne.

Vylepšenia automatickej úhrady faktúr v hotovosti

Vylepšili sme funkciu automatickej úhrady faktúr v hotovosti (kde sa ihneď pri Vystavení faktúry vytvorí Pokladničný doklad na jej úhradu). Po uložení faktúry vám program automaticky ponúkne najskôr sumu Úhrady Pokladničného dokladu na editáciu. Zobrazenie karty úhrady je voliteľné. Funkciu zapnete pomocou voľby Ponúknuť sumu úhrady v karte  Money / Možnosti a nastavenia / Používateľská konfigurácia Fakturácia / záložka Platba v hotovosti.

Ostatné

  • Pripravené zoznamy boli doteraz voliteľnou súčasťou inštalácie, po novom sa inštalujú vždy. Všetky zoznamy, ktoré sú súčasťou Pripravených zoznamov bude možné iba prezerať, je zakázaná ich editácia.
  • V programe Money S3 Kasa je možné sa pohybovať v zozname zásob aj pomocou kolieska myši.
  • Karta Money  / Správa Dát / Verifikácia dát – do verifikácií dát sme doplnili nové kontroly na duplicity čísel položiek a existenciu položiek faktúr.
  • Optimalizovali sme funkcie Stav dátových súborov a Celková údržba dát pre dáta s väčším počtom Používateľských konfigurácií.
  • Pridali sme dodatočnú kontrolu na neplatné znaky na konci súboru výstupných XML súborov elektronických podaní.

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2016″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 16.300![/button]

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia