Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 17.000
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 17.000

Seyfor Slovensko, a.s.
26. 10. 2016
Doba čtení10 minút čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 17.000 (v distribúcii od 26. októbra 2016).

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2016″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 17.000![/button]
[toc]

Poštový klient S3

Odosielajte e-maily priamo z Money S3

 • Od verzie 17.000 má Money S3 vlastného Poštového klienta. Faktúry aj ostatné doklady, či tlačové zostavy môžete z Money S3 odoslať aj v prípade, ak na vašom pc alebo serveri nie je nainštalovaný samostatný poštový klient (napr. Outook, Thunderbird a iné).  Nová funkcia je k dispozícii na karte Nástroje / Výmena dát / Poštový klient S3. Slúži na odosielanie pošty prostredníctvom pripojenia cez smtp serveri. Nastavenie sa nachádza v Používateľskej konfigurácii pod tlačidlom Ostatné. Po novom tu nájdete dve voľby Poštový klient (výber) – tu si môžete vybrať predvoleného klienta, vrátane Poštového klienta S3. Samotné nastavenie Poštového klienta S3 nájdete v menu Poštový klient S3 – nastavenie. Tu definujete prepojenie klienta so smtp serverom. Pre pokročilejších používateľov je pripravené šifrovanie SSL a TLS. Po úspešnom nastavení bude odosielanie pošty z Money S3 vykonávať Poštový klient S3. Priamo v Money S3 – v zozname Poštový klient S3 tak budete mať k dispozícii prehľad odoslaných správ, konceptov, šablón, pripravenej pošty na odoslanie a odstránenej pošty.

Bezpečnejšie zálohovanie dát aj do cloudu

 • Vylepšili sme možnosti Zálohovania dát. Po novom je možné vytvorenú zálohu automaticky skopírovať aj na iné miesto. Využiť môžete sieťové disky, USB a rovnako aj úložiská v cloude napríklad Dropbox, OneDrive či GoogleDisk. Iste Vás poteší, že záloha sa dá zabezpečiť heslom.

Automatické vybavenie objednávok

 • Nová funkcia Vybaviteľné objednávky vám zjednoduší vybavovanie objednávok. Funkcia je k dispozícii v zozname Objednávok prijatých a po jej spustení Money automaticky vyhľadá objednávky, pre ktoré je tovar na sklade, zobrazí ich v samostatnom zozname a umožní vám ich priamo vyfakturovať. Zoznam objednávok, ktorý sa zobrazí, môžete ovplyvniť v sprievodcovi – určíte, či sa majú uprednostniť objednávky s vybraným adresným kľúčom, prípadne, či sa budú sledovať iba objednávky ktoré je možné vybaviť kompletne, prípadne obmedziť zoznam podľa dátumu. Objednávky je možné vybavovať jednotlivo alebo hromadne. Hromadné vybavovanie je viazané na modul Periodická a hromadná fakturácia.

Prehľadný export tlačových zostáv do Excelu

 • S tlačovými zostavami teraz môžete pracovať v Exceli efektívnejšie. Pripravili sme funkciu a nové formuláre, ktoré vám umožnia zostavy exportovať do Excelu v zjednodušenej forme – bez zlúčených buniek a grafických prvkov. Zjednodušený XLS export spustíte v karte Nastavenie tlače, v novej záložke Export do Excelu. Záložka sa zobrazuje pri tlači vybraných tlačových zostáv.

Nový rozširujúci modul S3 Automatic

Zjednodušte si komunikáciu s internetovými obchodmi a externými systémami 

 • Pripravili sme pre vás nový modul S3 Automatic, ktorý vám umožní naplánovať a spúšťať vybrané funkcie Money S3 automaticky. S3 Automatic je samostatne spustiteľný program. Je možné ho spustiť automaticky po štarte Windows (na pozadí), jeho spustenie je vizualizované v tray ikonách. Dvojklikom na ikonu alebo priamo z menu v Money S3 sa program otvorí.
 • Zoznam automatických úloh, ktoré sú v ponuke bude postupne rozširovaný. V aktuálnej verzii programu sú k dispozícii exporty Money Dnes, Skladových a účtovných analýz, dátová výmena s iDokladom a E-shop konektorom, XML export a import a hromadné odoslanie pošty prostredníctvom Poštového klienta S3. Jednotlivé úlohy je možné prideliť konkrétnym používateľom, pod vybranou agendou a rokom. Nastavenie časového plánu je veľmi detailné – vďaka tomu vytvoríte ľubovoľné cykly spustenia. K dispozícii je zoznam História udalostí, v ktorej sú pre každú úlohu záznamy o výsledkoch spracovania. Všetky tieto výsledky je možné automaticky odosielať Poštovým klientom S3.
 • Prístupové práva k novému modulu nastavíte priamo v Money S3. S3 Automatic podlieha licencovaniu a je plateným modulom Money S3  cene 110 € bez DPH.

Import a export faktúr z e-shopu

 • Pre zákazníkov s internetovými obchodmi sme pripravili novú funkciu Export a import vystavených faktúr z / na E-shop. Funkcia je dostupná v module E-shop konektor. Podporujeme – podobne ako ste na to zvyknutí pri prijatých objednávkach – aj storná faktúr, či odovzdávanie odkazov z / na E-shop. Pri importe faktúr sme navyše doplnili aj automatické vybavovanie objednávok, z ktorých tieto faktúry vznikli, prípadne vyúčtovanie zálohových faktúr, ak sú na E-shope vystavené. Túto podporu vyúčtovania zálohových faktúr je možné využiť aj mimo E-shop konektora v module XML prenosov.

Nové možnosti výmeny dát v XML

 • Výmena dát vo formáte XML je teraz pripravená aj pre Záväzky a Pohľadávky. Podporujeme import a export dokladov s rozúčtovacími položkami (platí pre podvojné účtovníctvo) a hlavičkových dokladov bez položiek (platí pre podvojné aj jednoduché účtovníctvo).
 • Pri XML importe faktúr prijatých a vystavených vám Money umožní vybaviť objednávku (vystavenú, resp. prijatú), ktorá s importovanou faktúrou súvisí. Vybavenie objednávok pri importe je voliteľná funkcia, ktorú môžete zapnúť v Definícii importu v časti Konfigurácia spracovania (vybavenie objednávky). Pri exporte faktúr do XML je po novom možné exportovať väzby na objednávky, ktoré boli do faktúr prevzaté. Túto funkciu nastavíte v Definícii exportu / Konfigurácia spracovania (súvisiace doklady).
 • K importovaným XML dokladom môžete priamo pridať  Pripojené dokumenty. Ak Money nájde v XML súbore element „Dokumenty/Dokument“, pod ktorým bude názov pripojeného súboru, potom tento súbor pri importe pripojí k novo vytvorenému záznamu. Pripojený dokument by mal byť pri importe v rovnakom priečinku ako importované XML dáta. Táto funkcia je dostupná pre Adresy, Kmeňové karty, Skladové zásoby, Zákazky a všetky účtovné, skladové a objednávkové doklady. Štandardne import Pripojených dokumentov podporujeme pri načítaní príloh formátu ISDOCX. V sprievodcovi importom z ISDOC si môžete určiť, ktoré Pripojené dokumenty sa majú importovať.

Money

Možnosti a nastavenie

 • Na kartu Nastavenia účtovného roka / Archivácia zmien v jednoduchom účtovníctve sme pridali nastavenie formulára pre archiváciu Interných dokladov. Pokladničné a Bankové doklady majú nastavené formuláre archiváciu v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve.
 • Na kartu Nastavenia agendy / Sklad sme doplnili nový formát PLU 0+5 , ktorý je možné použiť pre hromadné generovanie PLU na zásobách. Tento formát PLU nepriraďuje zásobám prefix Skladovej skupiny.
 • Na kartu Nastavenia agendy / Údaje o firme sme dopracovali funkciu (tlačidlo) pre priamu opravu karty Adresára.

Účtovníctvo

Nastavenie

 •  Na karte Účet účtovej osnovy sme presunuli pole Účet pre prevod zostatkov pod pole Účet.

Obchod

Predaj/Nákup

 •  V zoznamoch Faktúr prijatých a vystavených môžete faktúry triediť a vyhľadávať podľa celkovej ceny dokladu.
 •  Na Vzory periodických dokladov sme pridali novú záložku Popis dokladu, Texty. Na tejto záložke môžete nastaviť vlastný popis dokladu a texty pred a za cenami na faktúre a dodacom liste, alebo prevziať popis a texty zo vzoru tejto periodickej fakturácie. V textoch môžete použiť premenné – vrátane časových premenných určujúcich obdobie, na ktoré sa vystavená faktúra vzťahuje. Orientáciu vám zjednoduší integrovaný Editor výrazov, kde nájdete všetky premenné, ktoré je možné pri tvorbe textov použiť.
 •  V Money S3 po novom podporujeme importy Prijatých faktúr z iDokladu. Na Karte externej aplikácie – nastavenie na záložke Doklady pribudlo pole pre zadanie typu Faktúry prijatej. V prípade, ak si želáte importovať aj Faktúry prijaté, je nutné toto pole vyplniť. V sprievodcovi importom z iDokladu sú k dispozícii dve voľby pre import – Faktúry vystavené a Faktúry prijaté. Používateľsky je možné nastaviť import oboch typov alebo len jedného z nich.
 •  Upravili sme spôsob zisťovania predpokladané stavu zásob pre E-shop konektor. Doteraz, ak ste objednávku prijatú vybavili ručne – predpokladaný stav zásob  na sklade sa zmenil, ale E-shop konektor na zmenu nereagoval. Po novom sa táto situácia zohľadňuje a do exportu sa dostanú aj stavy zásob na sklade, zmenené ručným vybavením objednávky.

Sklad

Skladové doklady

 • Tlačidlom Refundácia predajky vytvoríte predajku s opačnými položkami ako má Skladová predajka, na ktorej je kurzor. Ak pôvodná predajka obsahovala položky, ktoré nemali zapnutý prepínač Vratka, potom sa na položkách refundovanej predajky tento prepínač zapne a naopak. Súčasne sa vytvoria opačné skladové pohyby.
 • Upravili sme formulár Skladovej predajky pre tlač rozpisu štyroch platidiel. V prípade, ak je na jednej predajke použitých viac platidiel, ich súhrn sa zobrazí v poli Ostatné.

Nastavenie

 • Premenovali sme voľbu Zoznam skladov na Zoznam skladov a cenníkov.

Réžia

Mzdy

 • Zaktualizovali sme export tlačovej zostavy Oznámenie o zmene platiteľa na ZP. Vo vyexportovanom súbore pre elektronické podanie sa dopĺňa číslo účtu vo formáte IBAN. Preberá sa IBAN zadaný v Sprievodcovi tlačou zostavy.

Ostatné

 • Na Kmeňovú kartu (zobrazuje sa aj na zásobe) sme pridali príznak Tovar pre kuchyňu. Je určený pre spoluprácu s programom Predajňa a je viazaný na licenciu nového modulu Predajňa rozširujúce funkcie. Tento príznak môžete nastavovať aj hromadne (pomocou funkcie Zmena konfiguračných údajov zásoby) a exportovať pomocou XML prenosov alebo Excelu. Podľa príznaku je možné filtrovať v pokročilých filtroch, je možné ho tlačiť. Príznak nie je k dispozícii v bezplatnej verzii ŠTART.
 • Konkrétne chybové stavy (ide napr. o rozdielne nastavenie sadzieb DPH v Money a vo fiskálnej tlačiarni, nevykonaná denná uzávierka, je potrebná servisná prehliadka atď.), ku ktorým došlo pri komunikácii s fiskálnymi tlačiarňami a aplikáciou FCU sú v novej verzii zobrazované vo forme dialógu priamo v Money S3.
 • Pri vyhľadávaní v Skladových dokladoch sa zobrazujú vo výsledku hľadania aj záznamy, ktoré zodpovedajú vyhľadávaciemu dopytu na všetkých skladových dokladoch.
 • Upravili sme zobrazenie vybraných dátových typov v Prehliadači tlačových záloh.
 • Pri vytvorení prepojenia Money S3 s iDokladom sa automaticky vytvorí priečinok iDoklad v dátovej časti programu. Po novom sa v tomto umiestnení vytvárajú aj podpriečinky „backup“, do ktorých sa ukladajú XML dáta, ktoré boli importované a výsledky importov. Táto funkcia je automaticky nastavená po nainštalovaní novej verzie, je možné ju vypnúť na Karte externej aplikácie – prepojenie s iDokladom na záložke Konfigurácia.
 • V sprievodcovi odinštalovaním programu je nová voľba Odstrániť licenciu z počítača. Ak v priebehu odoberania licencovanej verzie Money S3 túto funkciu použijete, potom sa licencia programu automaticky deaktivuje a odstráni z počítača. Je tak možné túto licenciu použiť na inom počítači s novou inštaláciou Money S3.

 

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2016″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 17.000![/button]

 

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia