Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 17.200
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 17.200

Seyfor Slovensko, a.s.
28. 02. 2017
Doba čtení4 minúty čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 17.200 (v distribúcii od 28. februára 2017). 

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2017″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 17.200![/button]

Čo je nové vo verzii?

Telefón a e-mail – nové údaje na predajných dokladoch

 • Na Faktúru vystavenú, Objednávku prijatú, Ponuku vystavenú, Dopyt prijatýServis sme doplnili novú záložku Spojenie, na ktorej sú údaje TelefónE-mail. Nové premenné nahrádzajú v zoznamoch dokladov pôvodné premenné Odber.telefón, Odber.mobil, Telefón Kon. Príjemcu, Mobil Kon. Príjemcu a Odber. e-mail. Ak má doklad väzbu na adresu z Adresára firiem, na doklad sa automaticky z Karty adresy prevezmú údaje o telefónnom čísle (z adresy Konečného príjemcu) a e-mail z adresy Odberateľa. Ak adresa nie je vybratá z Adresára, údaje o telefóne a e-maile, je možné vyplniť priamo na doklade. Nová funkcia zjednoduší importy dokladov z internetových obchodov. Vďaka tejto zmene nie je nutné vytvárať adresy s väzbami do Adresára firiem, kvôli uloženiu telefónu a e-mailu.

Nové možnosti tlače v Hlavnej knihe

 • Do sprievodcu tlačou Hlavnej knihy sme pridali možnosť tlače Vrátane účtov s počiatočným stavom. Takto do zostavy vstúpia aj účty, ktoré nemali pohyb v zvolenom období tlače, ale majú počiatočný stav alebo ste na nich v účtovnom období účtovali.

Aktualizované daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb pre rok 2016

 • Zaktualizovali sme výpočet dane na účely stanovenia preddavkov na daň v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb tak, aby zohľadňoval novú výšku sadzby dane z príjmov (21 %), platnú pre rok 2017. Výpočet r. 1110 Daň na účely určenia preddavkov na daň je pomocný, údaje v tomto riadku môžete meniť.

Novinky v module Mzdy a personalistika

 • Doplnili sme nový vzor Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch určený pre rok 2017. Nový formulár ZDANPR17 pre potreby roku 2017 si môžete vybrať v Nastavení tlače.
 • V tlačovej zostave Vyúčtovanie miezd sú k dispozícii premenné pre tlač Odmien podľa typu – štvrťročné, polročné a ročné. Súčtové hodnoty sa plnia za každého zamestnanca samostatne a rovnako aj za jednotlivé strediská a firmu. Premenné si môžete vybrať na tlačovú zostavu prostredníctvom Editora formulárov.
 • Rozšírili sme funkcie na zaúčtovanie nezdaniteľných dávok o možnosť zaúčtovať ostatné nezdaniteľné dávky zadávané na Karte mzdy. Ak chcete tieto dávky zaúčtovať na karte Zaúčtovania miezd je potrebné zapnúť prepínač Ostatné nezdaniteľné dávky a nastaviť účet pre zaúčtovanie. Automatický aparát zaúčtovania miezd vytvorí jeden interný doklad, na ktorom bude pre každého zamestnanca s vyplatenou nezdaniteľnou dávkou jedna položka.

Komunikácia s iDokladom Prehľadnejšie výstupné správy

 • Výstupné správy, ktoré sa zobrazujú po importe faktúr z iDokladu sme upravili tak, aby boli prehľadnejšie a presnejšie vás informovali o prípadoch, v ktorých nie je možné importovať existujúce doklady. Aktualizácia faktúr, ktoré už sú v Money zaevidované je podporovaná iba v prípade, ak ide o doklady, ktoré nemajú väzby na iné doklady a neobsahujú skladové položky.
 • V prostredí iDokladu máte možnosť zmeniť faktúry aj po ich importe do Money S3, preto môže dôjsť k situácii, že sa takýto doklad dostane do importovanej dávky, no už ho nie je možné naimportovať. V momente, keď Money zistí takúto situáciu, nastaví v iDoklade faktúru ako exportovanú a do nasledujúcej importnej dávky sa už nedostane. Táto situácia je po novom popísaná a zahrnutá vo výstupnej správe o importe.

Ďalšie novinky vo verzii

 • Money / Možnosti a nastavenia – Zoznam Peňažných ústavov sme presunuli do Pripravených zoznamov. V zozname Peňažných ústavov môžete pridať novú banku, ktorá sa označí ikonou pre používateľský záznam. Zoznam peňažných ústavov vo vašej agende zaktualizujete pomocou tlačidla Pripravený zoznam.
 • Do Nastavenia agendy / Sklad sme pridali novú funkciu Vymazať nevýznamové nuly existujúcich PLU. Funkcia je dostupná iba pri formáte PLU 0+5.
 • Účtovníctvo / Interné doklady – Upravili sme generovanie interných dokladov pre vzájomné zápočty v agendách s jednoduchým účtovníctvom tak, aby sa automaticky vytvorili všetky doklady aj v situácii, ak do zápočtu vstupuje viac dokladov.
 • Sklad / Zásoby na sklade – Zaktualizovali sme importy skladových zásob z Excelu tak, aby bolo možné importovať aj katalógové čísla zložené z alfanumerických znakov.
 • S3 Kase je aktívne pole pre zadanie počtu MJ pri sadách, kompletoch a výrobkoch.

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2017″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 17.200![/button]

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia