Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 17.200
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zverejnená nová verzia Money S3 17.200

Seyfor Slovensko, a.s.
28. 02. 2017
Doba čtení4 minúty čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 17.200 (v distribúcii od 28. februára 2017). 

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2017″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 17.200![/button]

Čo je nové vo verzii?

Telefón a e-mail – nové údaje na predajných dokladoch

 • Na Faktúru vystavenú, Objednávku prijatú, Ponuku vystavenú, Dopyt prijatýServis sme doplnili novú záložku Spojenie, na ktorej sú údaje TelefónE-mail. Nové premenné nahrádzajú v zoznamoch dokladov pôvodné premenné Odber.telefón, Odber.mobil, Telefón Kon. Príjemcu, Mobil Kon. Príjemcu a Odber. e-mail. Ak má doklad väzbu na adresu z Adresára firiem, na doklad sa automaticky z Karty adresy prevezmú údaje o telefónnom čísle (z adresy Konečného príjemcu) a e-mail z adresy Odberateľa. Ak adresa nie je vybratá z Adresára, údaje o telefóne a e-maile, je možné vyplniť priamo na doklade. Nová funkcia zjednoduší importy dokladov z internetových obchodov. Vďaka tejto zmene nie je nutné vytvárať adresy s väzbami do Adresára firiem, kvôli uloženiu telefónu a e-mailu.

Nové možnosti tlače v Hlavnej knihe

 • Do sprievodcu tlačou Hlavnej knihy sme pridali možnosť tlače Vrátane účtov s počiatočným stavom. Takto do zostavy vstúpia aj účty, ktoré nemali pohyb v zvolenom období tlače, ale majú počiatočný stav alebo ste na nich v účtovnom období účtovali.

Aktualizované daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb pre rok 2016

 • Zaktualizovali sme výpočet dane na účely stanovenia preddavkov na daň v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb tak, aby zohľadňoval novú výšku sadzby dane z príjmov (21 %), platnú pre rok 2017. Výpočet r. 1110 Daň na účely určenia preddavkov na daň je pomocný, údaje v tomto riadku môžete meniť.

Novinky v module Mzdy a personalistika

 • Doplnili sme nový vzor Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch určený pre rok 2017. Nový formulár ZDANPR17 pre potreby roku 2017 si môžete vybrať v Nastavení tlače.
 • V tlačovej zostave Vyúčtovanie miezd sú k dispozícii premenné pre tlač Odmien podľa typu – štvrťročné, polročné a ročné. Súčtové hodnoty sa plnia za každého zamestnanca samostatne a rovnako aj za jednotlivé strediská a firmu. Premenné si môžete vybrať na tlačovú zostavu prostredníctvom Editora formulárov.
 • Rozšírili sme funkcie na zaúčtovanie nezdaniteľných dávok o možnosť zaúčtovať ostatné nezdaniteľné dávky zadávané na Karte mzdy. Ak chcete tieto dávky zaúčtovať na karte Zaúčtovania miezd je potrebné zapnúť prepínač Ostatné nezdaniteľné dávky a nastaviť účet pre zaúčtovanie. Automatický aparát zaúčtovania miezd vytvorí jeden interný doklad, na ktorom bude pre každého zamestnanca s vyplatenou nezdaniteľnou dávkou jedna položka.

Komunikácia s iDokladom Prehľadnejšie výstupné správy

 • Výstupné správy, ktoré sa zobrazujú po importe faktúr z iDokladu sme upravili tak, aby boli prehľadnejšie a presnejšie vás informovali o prípadoch, v ktorých nie je možné importovať existujúce doklady. Aktualizácia faktúr, ktoré už sú v Money zaevidované je podporovaná iba v prípade, ak ide o doklady, ktoré nemajú väzby na iné doklady a neobsahujú skladové položky.
 • V prostredí iDokladu máte možnosť zmeniť faktúry aj po ich importe do Money S3, preto môže dôjsť k situácii, že sa takýto doklad dostane do importovanej dávky, no už ho nie je možné naimportovať. V momente, keď Money zistí takúto situáciu, nastaví v iDoklade faktúru ako exportovanú a do nasledujúcej importnej dávky sa už nedostane. Táto situácia je po novom popísaná a zahrnutá vo výstupnej správe o importe.

Ďalšie novinky vo verzii

 • Money / Možnosti a nastavenia – Zoznam Peňažných ústavov sme presunuli do Pripravených zoznamov. V zozname Peňažných ústavov môžete pridať novú banku, ktorá sa označí ikonou pre používateľský záznam. Zoznam peňažných ústavov vo vašej agende zaktualizujete pomocou tlačidla Pripravený zoznam.
 • Do Nastavenia agendy / Sklad sme pridali novú funkciu Vymazať nevýznamové nuly existujúcich PLU. Funkcia je dostupná iba pri formáte PLU 0+5.
 • Účtovníctvo / Interné doklady – Upravili sme generovanie interných dokladov pre vzájomné zápočty v agendách s jednoduchým účtovníctvom tak, aby sa automaticky vytvorili všetky doklady aj v situácii, ak do zápočtu vstupuje viac dokladov.
 • Sklad / Zásoby na sklade – Zaktualizovali sme importy skladových zásob z Excelu tak, aby bolo možné importovať aj katalógové čísla zložené z alfanumerických znakov.
 • S3 Kase je aktívne pole pre zadanie počtu MJ pri sadách, kompletoch a výrobkoch.

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2017″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 17.200![/button]

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.