Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 17.400
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 17.400

Seyfor Slovensko, a.s.
27. 04. 2017
Doba čtení3 minúty čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 17.400 (v distribúcii od 27. apríla 2017).

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2017″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 17.400![/button]

Čo je nové vo verzii?

Jednoduchšie vyhľadávanie v inventúrnych dokladoch

Do Inventúrneho dokladu sme doplnili stĺpce Katalóg, PLU a Čiarový kód. Pomocou novej voľby Vyhľadať zásobu môžete vyhľadávať položky inventúrneho dokladu aj podľa ďalších parametrov.

Nové možnosti automatického generovania objednávok

Funkciu Generovanie objednávok sme vylepšili tak, aby bolo možné pri automatickom generovaní zohľadniť aj exspirované objednávky. Ak chcete využiť túto funkciu, v sprievodcovi generovaním zapnite prepínač Zahrnúť exspirované objednávky.

Vylepšené vyhľadávanie v Adresári

Do Adresára sme pridali nové funkcie pre hľadanie firiem podľa názvu – spustíte ho pomocou tlačidla Vyahľadať firmu a hľadanie v zozname kontaktných osôb, ktoré spustíte pomocou tlačidla Vyhľadať osobu.

Automatické nastavenie cudzích mien v nových agendách

Pri založení novej agendy (voľba Z pripravených zoznamu alebo Neplniť) vopred nastaví používanie Cudzích mien pre denný kurz. Vo variante Z agendy sa preberá nastavenie Cudzích mien podľa zvolenej agendy.  Súčasne s nastavením kurzov sa naplní aj zoznam Cudzích mien najčastejšie používanými menami (USD, HUF, CZK, GBR a PLN) z Pripravených zoznamov.

Hromadné nastavenie typu platby v príkazoch na úhradu

V Hromadnom príkaze na úhradu teraz môžete nastaviť pre všetky položky príkazu požadovaný Typ platby (SEPA, zahraničný). Výber vykonáte pomocou nového tlačidla Typ platby.

Novinky v module mzdy a personalistika

  • Do Zoznamu zamestnancov sme pridali novú kontrolu. Ak sa pokúsite zmazať Zamestnanca, Money najskôr overí, či pre daného zamestnanca nie sú spracované mzdy. Ak existuje aspoň jedna mzda, zamestnanca nie je možné vyňať.
  • Doplnili sme funkcie priamej komunikácie so zdravotnou poisťovňou Dôvera. Po novom sa pri použití funkcie Overenie poistenca ZP zobrazujú aj dôvody, pre ktoré zamestnanec nemá nárok na odpočitateľnú odvodovú položku. Chybové hlásenia, ktoré oznamuje elektronická pobočka po spracovaní Mesačného výkazu preddavkov teraz preberáme aj vo forme Chybového protokolu. Chyby si tak môžete prezrieť a uložiť v štandardnom RTF dokumente, na ktorý ste zvyknutý napr. z e-mailovej komunikácie s poisťovňou. Chybový protokol sa zobrazuje pri Podaní alebo Testovaní dávky.

Ďalšie novinky vo verzii

  • Pomocou Importu dokladov z Excelu (Faktúry vystavené, Faktúry prijaté, Záväzky a Pohľadávky) vo verzii START je možné importovať prvých 50 záznamov zdrojovej tabuľky. Rovnaká kapacita je dostupná aj pre zásoby, ak pri importe použijete voľbu Naskladniť importované zásoby (záložka Naskladnenie zásob).
  • Do verzie 17.400 sme zmenili spôsob zálohovania nastavení Elektronického podpisu, Pečiatky a úloh v S3 Automatic. Doteraz sa uchovávali v zálohe Spoločných dát. Od novej verzie sú súčasťou záloh jednotlivých agend. V spoločných dátach sa zálohujú používateľské účty, resp. Prístupové práva, pre zachovanie väzieb nastavení Elektronického podpisu, Pečiatky a úloh v S3 Automatic na používateľské účty je preto potrebné, pri obnove dát agendy zároveň obnoviť aj zálohu spoločných dát.

Pozor!

Pri obnove zálohy spoločných dát vytvorenej vo verzii 17.300 a starších, nebudú obnovené nastavenia Elektronického podpisu, Pečiatok a S3 Automatic. Odporúčame si preto vytvoriť po nainštalovaní verzie 17.400 zálohu všetkých agend a spoločných dát tak, aby záloha zodpovedala aktuálnemu spôsobu ukladania nastavení.

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2017″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 17.400![/button]

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia