Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 17.500
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 17.500

Seyfor Slovensko, a.s.
30. 05. 2017
Doba čtení4 minúty čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 17.500 (v distribúcii od 30. mája 2017).

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2017″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 17.500![/button]

Čo je nové vo verzii?

Hromadné prečíslovanie bankových a interných dokladov

Pripravili sme novú funkciu, ktorá vám umožní hromadne prečíslovať Bankové a Interné doklady. Pomocou tejto funkcie môžete hromadne zmeniť čísla uložených dokladov podľa vami zvolených podmienok.

Výsledovka a súvaha v cudzom jazyku

Účtom účtovej osnovy môžete teraz priradiť názvy v cudzom jazyku. Je možné zadať až tri alternatívne jazyky. Názvy účtov v angličtine a v nemčine sme doplnili do Pripravených zoznamov, do vašej agendy ich prevezmete pomocou funkcie Synchronizácia účtovných konštánt.

Cudzojazyčné názvy účtov je možné zvoliť pri tlači Súvahy a Výsledovky. Pripravili sme pre vás zostavy v anglickom a nemeckom jazyku. Ďalší jazykový variant si môžete v prípade potreby ručne doplniť.

Automatické zaúčtovanie vyúčtovacích faktúr v jednoduchom účtovníctve

Nová funkcia vám zjednoduší prácu s vyúčtovacími faktúrami. Vyúčtovacie faktúry s plným odpočtom sa v jednoduchom účtovníctve automaticky zaúčtujú do Peňažného denníka. Už nie je potrebné ručne vytvárať úhradu na nulovú sumu. Automaticky vygenerovanú úhradu zobrazíte v zozname faktúr tlačidlom Úhrady / Zoznam uhrádzajúcich dokladov.

Do Zoznamu neuhradených dokladov sme pridali aj nový rýchly filter Vrátane vyúčt. do nuly, pomocou ktorého jednoducho zobrazíte vyúčtovacie faktúry, ku ktorým boli automatické úhrady vytvorené.

Jednoduchšia evidencia zostatku dovolenky z minulého roka

Zostatok dovolenky, ktorú zamestnanec nevyčerpal do konca kalendárneho roka, teraz evidujeme priamo v Karte zamestnanca. Nové pole Prevod nevyčerpanej dovolenky k 1.1. sme doplnili na záložku Mzdy / Sadzby.

Pri prevode dát do novej verzie sa automaticky do jednotlivých mzdových období zamestnancov doplnia zostatky nevyčerpanej dovolenky minulých rokov tak, ako boli doteraz počítané vo Výplatnom lístku. Doplní sa počet dní platný k začiatku kalendárneho roka mzdového obdobia a pre všetky mzdové obdobia daného roka zostáva táto hodnota rovnaká.

Odporúčame skontrolovať prevedené zostatky dovoleniek jednotlivých zamestnancov v aktuálnych mzdových obdobiach roku 2017. Na porovnanie môžete využiť tlačovú zostavu Prehľad čerpania dovolenky:

  • formulár MZPRCEDD.frm – obsahuje pôvodné premenné pre výpočet starej dovolenky,
  • formulár MZPRCEDO.frm – obsahuje nové premenné pre výpočet starej dovolenky, ktoré preberajú údaje z Karty zamestnanca.

Po pridaní nových zamestnancov alebo mzdových období pre nový kalendárny rok môžete údaje o nevyčerpanej dovolenke vyplniť ručne alebo využiť automatický prepočet.

Funkciu automatického prepočtu zostatku dovolenky pre konkrétneho zamestnanca spustíte tlačidlom Vypočítať. Pre jednoduchšiu správu mzdových údajov sme automatický Prevod nevyčerpanej dovolenky k 1.1. pridali aj do Hromadných zmien – takto hromadne prepočítate zostatky dovolenky pri pridávaní nového mzdového obdobia pre všetkých zamestnancov naraz.

Údaj o nevyčerpanej dovolenke sa z Karty zamestnanca preberá do tlačových zostáv Výplatný lístok (zo mzdového obdobia platného pre spracovanú mzdu) a Prehľad čerpania dovolenky (z posledného mzdového obdobia platného pre kalendárny rok), a nahrádza pôvodné počítané premenné starej dovolenky.

Odpracované dni a hodiny mzdy je možné meniť samostatne

Prepracovali sme závislosti výpočtu Pracovných hodín a dní, resp. Odpracovaných hodín a dní na Karte mzdy. Ak zmeníte počet pracovných a odpracovaných hodín – napr. pri nerovnomernom rozdelení pracovného času alebo nadčasov – už nedochádza k spätnému prepočtu pracovných, resp. odpracovaných dní.

Sadzba odvodu do sociálneho fondu sa nesynchronizuje

Konštantu Nastavenia miezd – Sadzbu odvodu do sociálneho fondu sme vylúčili zo synchronizácie. V prípade, ak používate pre odvod do sociálneho fondu inú ako základnú sadzbu 0,6 % (napr. 1 % pri dosiahnutí zisku), Money nebude túto hodnotu pri Synchronizácii účtovných konštánt nahrádzať hodnotou z Pripravených zoznamov.

Ďalšie novinky vo verzii

  • Spoločnosť Bisnode ukončila produkt Lustrátor, preto sme podporu tejto služby odobrali aj z ponuky Money S3.
  • Import faktúr vo formáte ISDOC teraz automaticky na vytvorenom doklade dopĺňa dátum Uplatnenia DPH podľa pracovného dátumu v Money.
  • Zásobám, ktoré boli vytvorené pri importe z formátu ISDOC, sa automaticky nastavuje sadzba DPH.

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2017″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 17.500![/button]

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia