Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 17.801
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 17.801

Seyfor Slovensko, a.s.
27. 09. 2017
Doba čtení2 minúty čítania
Líbilo se1

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 17.801 (v distribúcii od 27. septembra 2017).

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2017″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 17.801![/button]

Čo je nové vo verzii?

Pripomienkovač

Upozorníme vás na dôležité povinnosti

  • Do Money S3 sme pridali novú funkciu Pripomienkovač, ktorý vám pripomenie dôležité daňové a mzdové povinnosti. Jeho úlohou je upozorňovať na blížiace sa termíny podania Priznania k DPH, Kontrolného výkazu, Súhrnného výkazu, Priznania k DPH MOSS, výkazu Intrastat a Spracovania miezd. Zobrazovanie pripomienok si môžete prispôsobiť v karte Nástroje / Plánovanie. Pre každého používateľa sa upozornenie zobrazuje jedenkrát denne pri prihlásení do Money alebo zmene agendy.

Funkciu Pripomienkovača budeme postupne rozširovať o ďalšie kontroly a pripomienky.

Vyúčtovanie zálohy na faktúre prevzatej z objednávky

  • Vylepšili sme funkciu Vytvoriť doklad / Faktúru v zozname Objednávok. Ak k Objednávke (platí pre Objednávky, Ponuky, Dopyty prijaté a vystavené) existuje uhradená zálohová faktúra, na finálnej faktúre, ktorá vznikne z objednávky (po kliknutí na Vytvoriť doklad / Faktúru) Money automaticky pridá odpočet príslušnej zálohovej faktúry.

Vylepšenia v module Mzdy a personalistika

  • Zjednodušili sme evidenciu neprítomností typu Choroba a Úraz. Po novom Money kontroluje, či zadaná neprítomnosť prekračuje počet dní, za ktoré zamestnancovi patrí náhrada mzdy od zamestnávateľa. V prípade, ak neprítomnosť prekročí zákonom stanovený počet (10 dní), program ju automaticky rozdelí na dni preplácané a dni nepreplácané zamestnávateľom.
  • Do Karty zaúčtovania miezd sme pridali novú tlačovú zostavu Rozpis zaúčtovania miezd, ktorá vám umožní vytlačiť predpis zaúčtovania miezd za zvolené obdobie. Tlačová zostava kopíruje algoritmus zaúčtovania miezd. Jednotlivé položky zaúčtovania sa kumulujú podľa adresy príjemcu. Pracuje so strediskami a zohľadňuje sa strediskové rozúčtovanie miezd. Reálne doklady zaúčtovania miezd sa nevytvárajú.
  • Súčasťou zostavy je sumarizácia zaúčtovania miezd, kde sú položky s rovnakým zaúčtovaním (MD / Dal) a strediskom združené do jedného zápisu. Pomocou novej funkcie Export zaúčtovania môžete vyexportovať tlačovú zostavu Rozpis zaúčtovania miezd do súboru vo formáte XML. V nastavení exportu zaúčtovania je možné vytvoriť vlastné nastavenie. Štruktúru exportovaného súboru môžete meniť pomocou transformačných šablón a prispôsobiť tak výstup vašim požiadavkám.

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2017″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 17.801![/button]

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia