Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 17.900
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 17.900

Seyfor Slovensko, a.s.
30. 10. 2017
Doba čtení4 minúty čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 17.900 (v distribúcii od 30. októbra 2017).

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2017″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 17.900![/button]

Čo je nové vo verzii?

Pokročilé kontroly v Pripomienkovači

Pripomenieme vám nezadané alebo neuhradené doklady

 • Funkciu Pripomienkovač ste mali prvýkrát k dispozícii vo verzii 17.800. Vo verzii 17.900 sme Pripomienkovač rozšírili o Pokročilé kontroly. Nová funkcia vám umožní nadefinovať si vlastné dôležité udalosti, na ktoré vás bude Money upozorňovať. Pripravené sú 3 druhy kontrol, ktoré môžete pri nastavení vlastných pripomienok využiť:

Neuhradené doklady – Money Vás upozorní na neuhradené vystavené alebo prijaté faktúry po splatnosti a zoznam neuhradených dokladov zobrazí v Exceli.

Nezadané doklady – Kontrolu nezadaných dokladov využijete pri pravidelne sa opakujúcich faktúrach. Pripomenie Vám, že ste ešte nevyfakturovali nájomné Vašim zákazníkom alebo naopak, že Vám chýba mesačná faktúra za telefóny.

Vybaviteľné objednávky – Pomocou tejto kontroly získate prehľad o objednávkach, pre ktoré máte tovar na sklade. Money ich automaticky vyhľadá, zobrazí v zozname a môžete ich priamo zo zoznamu vyfakturovať.

Obnovenie zálohy dát priamo z archívu ZIP

 • Vylepšili sme funkcie obnovy dát, po novom máte možnosť obnoviť zálohu priamo z archívu ZIP, a to i zaheslovanú. Prieskumník vyvolaný cez Obnovenie zo záložnej kópie automaticky filtruje súbory záloh vo formáte *.lz a *.zip.

Jednoduchšia práca s účtovnými výkazmi

 • Do Karty definície účtovného výkazu sme doplnili Typ subjektu (podnikateľský subjekt, nezisková organizácia alebo príspevková organizácia). Podľa tohto parametra sa vám budú na prvej strane sprievodcu ponúkať iba tie účtovné výkazy, ktoré sú pripravené pre váš typ organizácie.
 • Zaktualizovali sme definíciu účtovného výkazu Účtovná závierka (NÚJ) pre neziskové organizácie. Po novom je v pripravenom výkaze definovaný aj stĺpec Zdaňovaná činnosť (v časti Výkaz ziskov a strát). Ak máte v účtoch Účtovej osnovy nastavený Druh činnosti (Nezaradené, Hlavná, Hospodárska, Správna alebo Iná) automaticky vstupujú do časti Výkaz ziskov a strát účty s činnosťou Hlavná do stĺpca 1 (Hlavná činnosť) a účty s činnosťou Hospodárska do stĺpca 2 (Zdaňovaná činnosť). Rovnako do stĺpca 4 (Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie) vstupujú minuloročné konečné zostatky účtov, na ktorých je nastavená hlavná alebo hospodárska činnosť.

Nové definície účtovných výkazov si prevezmete pomocou tlačidla Pripravený zoznam v Zozname definícií účtovných výkazov.

Nové možnosti Editora formulárov

 • V Editore formulárov sme pre vás pripravili niekoľko nových funkcií, ktoré vám zjednodušia prípravu vlastných tlačových výstupov:

– Pomocu ikon šípok doľava a doprava môžete vrátiť alebo zopakovať poslednú vyhľadávanú operáciu.

– V zozname premenných je nový rozšírený filter pre vyhľadávanie .

– Funkcia Rozdeliť po znakoch rozdelí premennú alebo zoskupenie na premenných na jednotlivé znaky. Pre každý znak sa vytvorí samostatný objekt.

– Vo Vlastnostiach premennej môžete určiť hodnotu premennej vzorcom.

Podrobnosti nájdete v Pomoci programu Editor formulárov.

Automatické založenie pokladnice a nepeňažných platidiel v novej agende

 • Pri založení novej agendy Money automaticky vytvorí v zozname Bankových účtov a pokladníc (karta Money / Možnosti a nastavenia / Správa zoznamov) hotovostnú pokladnicu so skratkou POK a pokladnicu pre platby kartou so skratkou KARTA. Hotovostná pokladnica (POK) bude nastavena i na karte Money / Možnosti a nastavenie / Používateľská konfigurácia.
 • Rovnako sa pri založení novej agendy vytvoria v zozname Nepeňažných platidiel (karta Money / Možnosti a nastavenia / Správa zoznamov) vytvoria nové záznamy pre nepeňažné platidlá, a to pre platbu kartou a platbu ceninou.

Ostatné

 • V Používateľskej konfigurácii / Ostatné / Adresár môžete nastaviť, či sa po načítaní údajov z databázy firiem má automaticky na Kartu adresára stiahnuť aj logo firmy.
 • Správa dát / Verifikačná kontrola v jednoduchom účtovníctve na karte Účtovníctvo / Úhrady / Kontrolovať väzby úhrad na zaúčtovanie a Kontrolovať väzby zaúčtovania na úhrady dokáže kontrolovať doklady a ich úhrady pri použití ľubovoľnej sadzby DPH, a to aj používateľsky definované vďaka modulu Editácia zahraničných sadzieb DPH.
 • Účtovníctvo / Banka – V zozname Bankových dokladov je možné vytlačiť zostavu Kniha bankových dokladov, ktorú môžete obmedziť podľa dátumu „od – do“. Filter zostavy sme upravili tak, aby rešpektoval toto nastavenie a filtrovali sa iba doklady, ktoré do obdobia „od – do“ patria.
 • Obchod / Predaj / Nákup – Dobropis s položkami s výrobnými číslami už nezostáva uzamknutý a je možné ho zmazať.

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2017″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 17.900![/button]

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia