Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 18.101
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zverejnená nová verzia Money S3 18.101

Seyfor Slovensko, a.s.
01. 02. 2018
Doba čtení2 minúty čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 18.101 (v distribúcii od 1. februára 2018).

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 18.101![/button]

Čo je nové vo verzii?

Nový vzor Daňového priznania k DPH platný od januára 2018

  • Pripravili sme export nového tlačiva Daňového priznania k DPH do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy a aplikácie eDane/Win. Údaje sa automaticky načítajú do nového formulára platného od januára 2018. Priamy export do eDane/Win a rovnako aj export do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy, spustíte pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov

Nové tlačivo, na ktorom oznamujete odloženie podania daňového priznania

  • Odloženie podania daňového priznania k dani z príjmov je od tohto roku potrebné Finančnej správe oznámiť na novom predpísanom tlačive Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Tento formulár sme pre vás doplnili do Money S3. Doplnili sme ho do sekcie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických aj právnických osôb (menu Účtovníctvo / Uzávierkové operácie / Priznanie k dani z príjmov). Údaje potrebné pre správne vyplnenie oznámenia zadáte priamo v karte Daňového priznania, v časti „Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania“.

Pripravený je výstup do originálneho tlačiva (Nastavenie tlače /Tlačivo MF SR) a rovnako aj export súboru vhodného pre elektronické podanie. Prostredníctvom voľby Elektronické podanie na karte Nastavenie tlače zostavu vyexportujete priamo do aplikácie eDane/Java alebo pripravíte súbor, ktorý načítate na portále Finančnej správy SR.

Kontrola kurzov cudzích mien v zostave Stav hotovosti a Stav bankových účtov

  • Upravili sme kontrolu dátumu zadaných kurzov cudzích mien v tlačovej zostave Pokladnica / Stav hotovosti a Banka / Stav bankových účtov. Pri generovaní zostavy pre bankové účty alebo pokladnice v cudzích menách sa vyžaduje účtovný kurz ku dňu, za ktorý sa stav zisťuje.

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 18.101![/button]

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.