Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 18.201
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 18.201

Seyfor Slovensko, a.s.
15. 02. 2018
Doba čtení4 minúty čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 18.201 (v distribúcii od 22. februára 2018).

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 18.201![/button]

Zmeny a novinky Money S3 verzie 18.201

Prehľad čerpania dovolenky

 • Réžia / Zamestnanci / Ďalšie zostavy / Prehľad čerpania dovolenky – V tlačovej zostave Prehľad čerpania dovolenky sme upravili výpočet celkovej sumy náhrady za nevyčerpanú dovolenku. Do výpočtu premennej „Dovolenka – náhrada za nevyčerpanú dovolenku“ (ID 52) v časti Spolu vstupujú údaje náhrady za jednotlivých zamestnancov.

Filter vystavených a prijatých faktúr

 • Upravili sme funkčnosť rýchleho filtra „Len neuhradené“ v zozname Vystavených a prijatých faktúr, tak aby sa kontrolovali aj neuhradené faktúry v cudzej mene.

Zmeny a novinky Money S3 verzie 18.200

Automatické odosielanie upomienok pomocou S3 Automatic

 • Pripravili sme novú funkciu, ktorá vám pomôže znížiť počet neuhradených faktúr a ušetriť čas, ktorý by ste museli venovať zábudlivým odberateľom.
  Ak vystavíte faktúru a Váš zákazník Vám ju neuhradí včas, S3 Automatic mu automaticky pošle upomienku e-mailom za Vás.
  Nová úloha Upomienky – automatické odosielanie upomienok je k dispozícii priamo v module S3 Automatic. Čas a podmienky odosielania upomienok si môžete nadefinovať podľa vlastných potrieb.
 • V Adresári môžete určiť, ktorým firmám sa automatické upomienky budú odosielať a ktoré budú z toho odosielania vyňaté. Na  Karte adresára v záložke Účtovníctvo je k dispozícii prepínač Odosielať upomienky pomocou S3 Automatic. Príznak (vypnutý /zapnutý) môžete nastaviť aj hromadne.
 • Vylepšili sme aj samotný aparát zoznamu upomienok, kde je teraz nová funkcia aj pre manuálne odosielanie Upomienok pomocou tlačidla Mail. Môžete využiť už nadefinované Karty exportu tlače vo formáte PDF alebo HTML alebo si vytvoriť vlastné Karty exportu tlače.

Generovanie dokladov pre odvod DPH

 • Záväzkové doklady pre odvod a zúčtovanie DPH bolo doteraz potrebné vytvoriť ručne. Od verzie 18.200 vám Money po vygenerovaní Priznania k DPH ponúkne Pohľadávku alebo Záväzok (podľa toho, či je výsledkom daňová povinnosť alebo nadmerný odpočet, resp. vratka) a doklad na odvod DPH Daňovému úradu vytvorí automaticky. Doklady je možné vygenerovať ako hlavičkové (len s výslednou sumou) alebo je možné využiť rozúčtovacie položky, a preúčtovať tak automaticky DPH z analytických účtov na dokladoch na analytický účet pre odvod / vratku DPH.

Potvrdenie o zaplatení dane na účely odvodu 2 %

 • Pre personalistov sme doplnili nový vzor tlačiva Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2017. Vydáva sa zamestnancom, ktorým ste vykonali ročné zúčtovanie dane Nový vzor potvrdenia je k dispozícii v zozname ročných zúčtovaní dane (Réžia / Vyúčtovanie dane / Ročné zúčtovanie dane). Od tohto roka má tlačivo predpísanú formu, pri tlači preto použite výstup do originálneho tlačiva, v Nastavení tlače vyberte Tlačivo MF SR. Potvrdenie je možné tlačiť hromadne za viac zamestnancov. Originálne tlačivo je možné vytlačiť maximálne za 50 zamestnancov naraz.

Daňové priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb – export do eDane/Java

 • Pripravili sme export nových vzorov Daňových priznaní k dani z príjmov fyzických (typ B) aj právnických osôb do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy a aplikácie eDane/Java. Údaje sa automaticky načítajú do nových formulárov platných pre rok 2017. Priamy export do eDane/Win a rovnako aj export do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy spustíte pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače.

Ostatné

 • Money / Používateľská konfigurácia – presunuli sme nastavenie pre odosielanie dokladov na samostatnú kartu Ostatné / Poštový klient – možnosti emailu.
 • Účtovníctvo – Vo všetkých účtovných dokladoch – Pokladničné, Bankové, Interné, Záväzky a Pohľadávky (Formát položky Normálne ) sme rozšírili počet desatinných miest v poli Cena a Počet MJ na 4, tak ako je to na fakturačných a skladových dokladoch.
 • Sklad / Tlačové zostavy – Intrastat – Vo výkaze Intrastat sme zaktualizovali funkciu kumulácie položiek, ktorých hodnota nepresahuje prah transakcie. V sprievodcovi tlačou môžete zvoliť, či sa takéto položky majú kumulovať a vstupovať do Intrastatu pod spoločným kódom alebo nie. Ak je zapnutý prepínač Tovar, ktorého fakturovaná hodnota nepresahuje …, budú sa položky (s rovnakým kódom KN a Štátom určenia/odoslania), ktorých celková fakturovaná suma nepresiahne čiastku zadanú v sprievodcovi uvádzať súhrnne pod spoločným kódom.

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 18.201![/button]

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia