Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 18.401
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 18.401

Seyfor Slovensko, a.s.
04. 05. 2018
Doba čtení3 minúty čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 18.401 (v distribúcii od 4. mája 2018).

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 18.401![/button]

Čo je nové vo verzii 18.401?

Pripravte sa na GDPR – obmedzenie exportov a rozšírená história akcií s programom

Jednou z možností ako znížiť riziko úniku osobných údajov, ktoré evidujete, je obmedzenie prístupu k dátovým exportom a tlačovým zostavám. Ide napr. o export  zoznamu adresára, zoznamu dokladov do excelu, či exporty zoznamov zamestnancov a mzdových zostáv.

Na karte Prístupových práv môžete teraz povoliť alebo zakázať používateľovi export dát. Obmedzenie je možné nastaviť pre všetky zoznamy a tlačové zostavy uvedené v stromčekovej štruktúre prístupových práv jednotne, alebo povoliť / zakázať export vybraných zoznamov a zostáv.

Aby ste mali viac informácií o práci s osobnými údajmi v Money S3, pripravili sme pre vás rozšírené sledovanie akcií, ktoré používatelia vykonali v programe Money S3. V Nastavení agendy / História akcií si môžete zapnúť funkciu na sledovanie akcií typu tlač, export, či otváranie zoznamov v adresári a mzdovej agende. Všetky akcie sa zobrazujú v zozname História akcií v nových záložkách Tlač, Exporty zo zoznamu a Otvorenie zoznamu.
[div class=info]
ODPORÚČANIE: Administrátor programu Money S3 by mal zvážiť prístup jednotlivých používateľov pre nastavenie a sledovanie akcií s programom. Ide o prístupové práva na karte Nastavenie prístupových práv v stromčekovej štruktúre Nástroje / Nastavenie / Agenda a súčasne zoznam História akcií, ktorý sa nachádza na karte Nastavenia prístupových práv na záložke Ďalšie nastavenia, voľba Sledovanie histórie akcií vrátane možnosti mazania.
[/div]

Odmena pri príležitosti letných dovoleniek – nová zložka mzdy

Novela Zákonníka práce, ktorá je účinná od mája 2018 zaviedla možnosť vyplatiť zamestnancovi novú zložku mzdy – tzv. plnenie pri príležitosti letných dovoleniek. Ak sú splnené všetky podmienky uvedené v zákone neplatí sa z tejto „odmeny“ zdravotné poistenie za zamestnanca ani zamestnávateľa.

Pre nové mzdové plnenie sme v module Mzdy a personalistika pripravili nové funkcie:

Na Karte mzdy / záložka Mzda je nové pole „Odmena pri príležitosti letných dovoleniek“ a prepínač „Splnené podmienky pre oslobodenie„. Ak je prepínač zapnutý, suma odmeny až do výšky limitu 500 €, nebude vstupovať do celkového príjmu pre zdravotné poistenie, a teda sa z nej nebudú odvádzať preddavky na zdravotné poistenie.

Aby sme vám zjednodušili kontrolu, či zamestnanec splnil podmienky pre oslobodenie, na Karte mzdy v pravom paneli sa zobrazuje informácia o priemernom mesačnom zárobku zamestnanca a dobe zamestnania do 30.4. V prípade, ak zadáte suma odmeny aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku a zároveň je doba zamestnania aspoň 24 mesiacov, prepínač Splnené podmienky pre oslobodenie sa automaticky zapne.

Vzhľadom na to, že medzi podmienky na oslobodenie patrí aj to, že odmena je vyplatená v mesiaci jún. Všetky nové polia sú zobrazované iba na mzde za obdobie „máj“ a „jún“. Pre mzdy ostatných období sú tieto polia skryté a nebudú sa zobrazovať.

Nová zložka mzdy sa zobrazuje na formulári Výplatného lístku (ak bola vyplatená),  Mzdovom liste, Skladbe mzdy, Vyúčtovaní miezd.

Do Pripravených zoznamov sme pridali nové Nastavenie miezd s platnosťou od 1.5.2018, ktoré obsahuje sumu limitu pre oslobodenie odmien. Do agendy ho prevezmete prostredníctvom funkcie Synchronizácia účtovných konštánt.
[div class=warning]
UPOZORNENIE: Suma plnenia oslobodená od zdravotného poistenia sa bude po novom vykazovať aj v Mesačnom výkaze preddavkov na ZP v listinnej aj v elektronickej forme. Nové formuláre jednotlivých poisťovní neboli do uzávierky tejto verzie zverejnené. Nové formuláre a upravený export mesačného výkazu budú zapracované v nasledujúcej verzii Money S3 s termínom uvoľnenia – koniec mája 2018.
[/div]

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 18.401![/button]

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia