Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.600
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.600

Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.600
Seyfor Slovensko, a.s.
29. 06. 2021
Doba čtení2 minúty čítania
Líbilo se4
Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.600

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 21.505 a verziou 21.600

Osobitná úprava dane OSS

  • Internetové obchody a aj ďalší podnikatelia, ktorí dodávajú tovar a služby spotrebiteľom do iných krajín EÚ, majú od 1. júla 2021 nové povinnosti. Ak predajú za kalendárny rok do krajín EÚ (mimo SR) tovar alebo služby v hodnote nad 10 000 eur, musia sa zaregistrovať pre DPH v každej krajine, kde sú ich zákazníci alebo využiť novú osobitnú úpravu dane – jednotné kontaktné miesto (OSS). Legislatívne podrobnosti k OSS nájdete na našich stránkach.Money sme upravili, aby ste doklady v režime OSS mohli správne evidovať.

    Na predajných dokladoch je k dispozícii tlačidlo OSS (pôvodne MOSS), pomocou ktorého si môžete vybrať štát koncového zákazníka. Po výbere štátu sa na doklad automaticky prevezmú sadzby DPH príslušného štátu EÚ. Do zoznamu Členení DPH sme doplnili nové členenia OSS_SLUŽBY a OSS_TOVAR, ktoré si môžete voliť podľa toho, či zákazníkom dodávate tovar na diaľku alebo poskytujete služby. Je to dôležité pre správny vstup dokladov do Priznania k DPH OSS.

    Prvé Priznanie k DPH OSS sa bude podávať až za 3. štvrťrok 2021 a funkcie s ním spojené plánujeme zapracovať do septembrovej verzie Money. 

    Pripravili sme tlačovú zostavu OSS – kontrola limitu pre registráciu, ktorá vám pomôže skontrolovať, či ste vo vybranom období neprekročili prahovú hodnotu 10 000 EUR pre registráciu do OSS. Tlačová zostava vytlačí za zvolené obdobie všetky doklady vystavené pre koncových zákazníkov z EÚ. Podľa záverečného súčtu potom môžete jednoducho zistiť, či ste limit prekročili alebo sa k nemu blížite.  

Zmena daňového bonusu na vyživované deti 

  • Od 1.7.2021 sa menia sadzby daňového bonusu na vyživované deti. Od júla pribudne nová sadzba pre deti od 6 do 15 rokov, pre deti do 6 rokov a nad 15 rokov zostávajú v platnosti doterajšie hodnoty daňového bonusu. Na tieto zmeny sme Money pripravili.Do Pripravených zoznamov sme pridali nové Nastavenie miezd s platnosťou od 1.7.2021, ktoré obsahuje sumy daňového bonusu podľa všetkých vekových kategórií (do 6 rokov – 46,44 eur; od 6 do 15 rokov – 39,47 eur; nad 15 rokov – 23,22 eur). Nové sadzby program zohľadňuje pri výpočte Mzdy a aj v nadväzujúcich tlačových zostavách (Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, Mzdový list

Vylepšenia Poštového klienta S3 

  • S novou verziou prinášame technické vylepšenie funkcionality Poštového klienta S3. Pôvodný spôsob fungovania bol nahradený modernejším. Ďalšia novinka sa týka nedôveryhodných poštových serverov. Doteraz nebolo možné funkcie Poštového klienta S3 využívať v situácii, keď sa na komunikáciu používal poštový server, ktorý nespĺňal všeobecné podmienky pre dôveryhodnosť. Napríklad vlastný server používateľa, ktorého certifikát nie je uznávaný certifikačnou autoritou. Od tejto verzie je možné v nastavení klienta toto overovanie vypnúť a vlastný poštový server používať.  

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia