Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.600
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.600

Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.600
Seyfor Slovensko, a.s.
30. 06. 2023
Doba čtení2 minúty čítania
Líbilo se12
Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.600

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 23.505 a verziou 23.600.

Oprava odpočítanej dane

Prehľad záväzkov po splatnosti viac ako 100 dní

Od roku 2023 sa zaviedla nová povinnosť pre odberateľov – platiteľov DPH, ktorí neplatia svoje záväzky včas. Ak odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatí za dodanie tovaru alebo služby, z ktorých si uplatnil odpočet DPH, je povinný opraviť odpočítanú daň v rozsahu, v akom nezaplatil za dodaný tovar alebo služby. Povinnosť opraviť odpočítanú daň vzniká v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 100 dní od splatnosti záväzku.

  • Pripravili sme pre vás novú tlačovú zostavu Oprava odpočítanej dane, ktorá vám uľahčí kontrolu záväzkov po splatnosti. V sprievodcovi tlačou zvolíte zdaňovacie obdobie a Money vygeneruje podklady pre vytvorenie opravných dokladov na opravu odpočítanej dane .

V oddiele Povinnosť opraviť daň sa vypisuje zoznam Záväzkov a Prijatých faktúr, pri ktorých mohla vo vybranom zdaňovacom období vzniknúť povinnosť opraviť odpočítanú daň. Oddiel Možnosť opraviť opravu odpočítanej dane po dodatočnej úhrade obsahuje prehľad dokladov, pri ktorých je možné si DPH opätovne odpočítať.

Preberanie typov dokladov

  • Do zoznamov Typy účtovných dokladov, Typy faktúr vystavených, Typy faktúr prijatých a Typy skladových dokladov sme pridali novú funkciu Prevziať / Z minulého účtovného roka. Po použití funkcie sa zobrazí zoznam typov dokladov z minulého roka, kde môžete označené záznamy alebo záznam pod kurzorom prevziať do aktuálneho účtovného roka.

Filtrovanie podľa nepeňažných platidiel v sklade

  • Rozšírili sme jednoduchý filter v zozname Skladových dokladov. Po novom máte možnosť vyfiltrovať Predajky aj podľa použitých Nepeňažných platidiel.

Rozšírenie nového modulu Mzdy a personalistika

Do novej verzie sme pripravili ďalšie funkcie a tlačové zostavy rozširujúce nový modul Mzdy a personalistika.

Hromadné zmeny zrážok a nezdaniteľných príjmov

  • Pridali sme novú funkciu, ktorá vám umožní hromadné pridanie vybraných druhov Zrážok a Nezdaniteľných príjmov. Funkciu Hromadné zmeny zrážok a nezdaniteľných príjmov spustíte v menu Zamestnanci / Hromadné zmeny.

Nové tlačové zostavy

  • Sprístupnili sme pre vás ďalšie tlačové zostavy v menu Réžia / Zamestnanci

– Sociálne poistenie / Evidenčný list dôchodkového poistenia

– Daňové zostavy / Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daňového bonusu

– Ďalšie zostavy / Potvrdenie o čistých príjmoch

– Ďalšie zostavy / Priemerný evidenčný stav zamestnancov

– Ďalšie zostavy / Stop stav zamestnancov

– Ďalšie zostavy / Prehľad čerpania dovolenky

  • Na Karte zaúčtovania miezd a na Karte zaúčtovania záloh je k dispozícii tlačová zostava Rozpis zaúčtovania miezd, ktorá poskytuje tlačové podklady pre zaúčtovanie mimo mzdovej agendy. Rozpis zaúčtovania miezd je možné vyexportovať do excelu. Pripravený je XML export do formátu vhodného pre program Money ERP (S4/S5). Pripravený export vyvoláte v Nastavení tlače po kliknutí na tlačidlo Export.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia