Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.900
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.900

Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.900
Seyfor Slovensko, a.s.
31. 10. 2023
Doba čtení3 minúty čítania
Líbilo se9
Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.900

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 23.801 a verziou 23.900.

Hromadné založenie nového účtovného roka

 • Upravili sme funkciu pre automatické zakladanie nového roka voľbou Pridať rok hromadne. Po novom sú označené, iba agendy ktoré ešte nemajú nový rok založený. Ide o agendy, kde je účtovný rok nižší ako systémový dátum alebo systémový dátum spadá do posledného mesiaca účtovného roka. V zozname agend pre pridanie nového účtovného roka sa nezobrazujú Vylúčené agendy a záložné kópie Dátových uzávierok.

Nové grafické prevedenie obrazoviek a ikon

 • Program Money S3 a všetky jeho súčasti ako je Editor formulárov, Money S3 Kasa, S3 Automatic majú nové grafické prevedenie úvodnej obrazovky.
 • Na kartu Nástroje sme pridali nové grafické ikony pre Editor formulárov, Prehliadač tlačových záloh, Porovnanie výtlačkov, ISDOC Reader, S3 Automatic a iDoklad.

Podklady pre odvodovú úľavu na sociálne poistenie pre potravinárov

 • Podľa novely Zákona o sociálnom poistení môžu zamestnávatelia využiť odvodovú úľavu a platiť znížené sociálne odvody za mesiace 8/2023 až 1/2024. Štátna pomoc je určená iba pre  zamestnávateľov, ktorých hlavná ekonomickú činnosť je zaradená pod vybrané SK NACE v divízii 01, 10 alebo 11 („poľnohospodári, potravinári“). Podrobnejšie informácie k legislatívnym podmienkam a krokom, ktoré musí zamestnávateľ urobiť pre uplatnenie úľavy sú uvedené na stránkach Sociálnej poisťovne.
   Zamestnávatelia, ktorým Sociálna poisťovňa schváli štátnu pomoc, si od októbra 2023 musia sami vypočítať výšku odvodovej úľavy a zaplatiť zníženú sumu poistenia.
  Ak využívate odvodovú úľavu, pripravili sme pre vás, nové tlačové zostavy Podklady pre odvodovú úľavu na sociálnej poistenie pre potravinárov, ktoré vám pomôžu pri určení výšky štátnej pomoci a sumy zníženého poistenia.
  Zostavy sú súčasťou Mesačného výkazu a Výkazu pre nepravidelné príjmy, stačí si v Karte nastavenia tlače vybrať formulár SPULAVAP.FRM (formulár pre mesačný výkaz), resp. SPULAVAN.FRM (formulár pre výkaz nepravidelných príjmov). V zostave sa zobrazuje rozpis zníženia poistenia za pracovný pomer zamestnanca (IČPV) podľa legislatívnych pravidiel:
  – Znižuje sa len suma odvodu za zamestnávateľa na nemocenské, starobné, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, financovanie podpory a rezervný fond solidarity. Odvody za zamestnanca a odvody na garančné a úrazové poistenie sa platia v plnej výške.
  – Poistné sa neplatí vymeriavacieho základu maximálne vo výške 700 eur (pre IČPV), tzn. ak vymeriavací základ (pre IČPV) prekračuje túto hodnotu zamestnávateľ platí znížené poistenie len zo sumy prevyšujúcej 700 eur
  – Zohľadňuje sa uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky.
  Obsahuje aj celkové znížené poistenie – tzn. sumu, ktorú má zamestnávateľ zaplatiť Sociálnej poisťovni celkom.

 

POZNÁMKA: Výpočet sociálneho poistenia na mzde ani mesačné výkazy / výkazy nepravidelných príjmov sa nemenia. Vykazujú sa vymeriavacie základy a poistné zamestnávateľa v pôvodnej výške bez uplatnenej úľavy. Z tohto dôvodu sa aj pri zaúčtovaní miezd vytvárajú záväzky voči Sociálnej poisťovni v plnej výške a je možné ich dodatočne upraviť alebo dohradiť interným dokladom. Rovnako pri generovaní príkazov na úhradu sa ponúka suma bez úľavy a je možné ju upraviť podľa údajov z podkladov.

Vyúčtovanie miezd – nové možnosti tlače

 • Zostavu Vyúčtovanie miezd si po novom môžete vytlačiť na formulári orientovanom na výšku alebo na šírku, podľa toho, ktorý vám viac vyhovuje. Nastavenie orientácie tlačového formulára si zvolíte na karte, ktorá sa zobrazuje pred tlačou.
 • Pridali sme nový formulár Vyúčtovanie miezd s rozpisom poistenia pre pracovný pomer, obsahuje podrobný rozpis sociálneho a zdravotného poistenia za zamestnanca aj zamestnávateľa pre konkrétny pracovný pomer samostatne. Formulár si môžete zvoliť pri tlači zostavy, je uložený pod názvom VYUCTPP.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia