Aplikácia Overenie pokladničného dokladu

Čo je to aplikácia Overenie pokladničného dokladu?

Slúži pre jednoduchú kontrolu pokladničných dokladov vystavených vo virtuálnej registračnej pokladnici (podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice platného od 1.4.2015).