Blog Money / Slovník pojmov / Business Intelligence

Business Intelligence (BI) je zber, analýza a interpretácia vnútro-firemných dát, na základe ktorých management prijíma strategické rozhodnutia a tým ovplyvňuje obchodnú výkonnosť firmy. Termín je známy už od 60. rokov, ale do popredia záujmu sa dostal až v dobe, keď sú informácie jednou z kľúčových konkurenčných výhod.

Napríklad reštaurácia môže na základe skúsenosti svojich zákazníkov, výkonnosti a vyťaženosti jednotlivých pobočiek a názorov čašníkov a kuchárov rozhodnúť o tom, ktoré jedlo by mala vyradiť zo svojej ponuky a ktoré naopak zaradiť. Pre zber a analýzu takýchto informácií využívajú firmy BI systémy, medzi ktoré okrem iných patria aj Money S4 a Money S5.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Cestovné náhrady