Blog Money / Slovník pojmov / Cestovné náhrady

Keď je zamestnanec vyslaný na služobnú cestu, je preložený na iné pracovisko alebo napríklad dočasne pracuje v zahraničí, má podľa Zákona o cestovných náhradách od zamestnávateľa nárok na úhradu cestovných nákladov tzv. „cestovnými náhradami“.

Medzi cestovné náklady zvyčajne patria výdavky za:

  • cestu / jazdu,
  • cestu / jazdu na návštevu rodiny,
  • ubytovanie,
  • stravovanie
  • a ďalšie nutné platby.

Sumy cestovných náhrad, ktoré zamestnancovi patria napr. náhrada za používanie vlastného motorového vozidla alebo sumu stravného stanovujú Opatrenia MPSVR SR. S výpočtom cestovných náhrad vám pomôže modul Kniha jázd a cestovné náhrady.

TIP: Kompletný sprievodca cestovnými náhrady

Späť na slovník pojmov