CRM (z anglického Customer Relationship Management) je spôsob vedenia firmy založený na budovaní vzťahov so zákazníkmi. Odmieta neetické chovanie alebo spôsoby obchodovania, naopak snaží sa, aby zákazníci boli dlhodobo spokojní.

V súčasnej dobe nadobúda CRM na význame, pretože v ostrej konkurencii je omnoho lacnejšie udržať svojho zákazníka, ako získať nového. Firmy preto stále častejšie využívajú CRM systém. Money S4 a Money S5 majú už v sebe zahrnutý CRM modul so základnými funkciami, ktoré prinášajú používateľom nasledujúce výhody:

  • skrátenie a zjednodušenie implementácia, čím sa výrazne znížia obstarávacie náklady,
  • používatelia pracujú v jednom prostredí a pri hľadaní informácií sa nemusia zdĺhavo prihlasovať do viacerých aplikácií,
  • vždy sú dostupné aktuálne informácie bez nutnosti synchronizácie dát,
  • obchodníci získajú všetky potrebné informácie na jednom mieste,
  • je možné rozdelenie klientov do skupín podľa rôznych plne používateľsky nastaviteľných systémov členenia,
  • výrazne sa zjednoduší komunikácia so zákazníkmi, napr. hromadné posielanie e-mailov alebo nastavenie zliav,
  • vedúci pracovníci získavajú prehľad o efektivite práce obchodníkov, jednoduchšie delegovanie kompetencií a tiež informácií o klientoch,
  • vedenie firmy je informované o predpokladaných výnosoch zákaziek, aktivitách obchodníkov, či efektivite komunikácie s partnermi, k dispozícii je tiež prehľad histórie komunikácií.

Prečítajte si: Čo je to CRM systém a ako posunie firmu dopredu

Späť na slovník pojmov