CRM

Čo je to CRM?

CRM (z anglického Customer Relationship Management) je spôsob vedenia firmy založený na budovaní vzťahov so zákazníkmi. Odmieta neetické chovanie alebo spôsoby obchodovania, naopak snaží sa, aby zákazníci boli dlhodobo spokojní.

V súčasnej dobe nadobúda CRM na význame, pretože v ostrej konkurencii je omnoho lacnejšie udržať svojho zákazníka, ako získať nového. Firmy preto stále častejšie využívajú CRM systém. Money S4 a Money S5 majú už v sebe zahrnutý CRM modul so základnými funkciami, ktoré prinášajú používateľom nasledujúce výhody:

  • skrátenie a zjednodušenie implementácia, čím sa výrazne znížia obstarávacie náklady,
  • používatelia pracujú v jednom prostredí a pri hľadaní informácií sa nemusia zdĺhavo prihlasovať do viacerých aplikácií,
  • vždy sú dostupné aktuálne informácie bez nutnosti synchronizácie dát,
  • obchodníci získajú všetky potrebné informácie na jednom mieste,
  • je možné rozdelenie klientov do skupín podľa rôznych plne používateľsky nastaviteľných systémov členenia,
  • výrazne sa zjednoduší komunikácia so zákazníkmi, napr. hromadné posielanie e-mailov alebo nastavenie zliav,
  • vedúci pracovníci získavajú prehľad o efektivite práce obchodníkov, jednoduchšie delegovanie kompetencií a tiež informácií o klientoch,
  • vedenie firmy je informované o predpokladaných výnosoch zákaziek, aktivitách obchodníkov, či efektivite komunikácie s partnermi, k dispozícii je tiež prehľad histórie komunikácií.

Prečítajte si: Čo je to CRM systém a ako posunie firmu dopredu