Blog Money / Slovník pojmov / Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel patrí medzi priame dane. Musia ju platiť držitelia motorových vozidiel, ktoré spĺňajú tieto dve podmienky: 

  • sú evidované v Slovenskej republike 
  • a používajú sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Výška dane sa určuje podľa typu vozidla. Pri osobných vozidlách sa počíta podľa zdvihového objemu motora a pri úžitkových vozidlách podľa počtu náprav a celkovej hmotnosti alebo najvyššej technicky prípustnej celkovej hmotnosti v tonách.

Okrem vozidiel, ktoré sa nepoužívajú na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, majú z dane výnimku aj čisté elektromobily. Ďalšie ekologické autá, ktorými sú hybridy, autá jazdiace na plyn a autá jazdiace na vodík, majú 50 % zľavu z dane z motorových vozidiel. Majitelia nových motorových vozidiel platia zníženú daň z motorových vozidiel, ktorá sa s pribúdajúcim vekom vozidla postupne zvyšuje.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Daň z nehnuteľností