Daň z motorových vozidiel

Čo je to daň z motorových vozidiel?

Daň z motorových vozidiel patrí medzi priame dane. Musia ju platiť majitelia motorových vozidiel, ktoré spĺňajú tieto dve podmienky:

  • sú registrované a prevádzkované v Slovenskej republike
  • a využívajú sa k podnikaniu.

Výška dane sa určuje podľa typu vozidla. U osobných automobilov sa počíta podľa zdvihového objemu motora a u nákladných podľa počtu náprav a maximálnej hmotnosti na danú nápravu.

Okrem vozidiel, ktoré sa nepoužívajú k podnikaniu alebo inej zárobkovej činnosti, majú z dane výnimku aj tzv. ekologické autá (elektromobily).