Daň z nehnuteľnosti

Čo je to Daň z nehnuteľnosti?

Daň z nehnuteľnosti patrí medzi miestne dane, ktoré ukladá mesto alebo obec. Príslušnosť sa určuje podľa toho, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Podrobnosti o výške dane, znížení alebo oslobodení od dane určuje obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Platí ju zvyčajne vlastník nehnuteľnosti – teda pozemku alebo stavby, bytových alebo nebytových priestorov.