Blog Money / Slovník pojmov / Daň z predaja nehnuteľnosti

Ak predáte nehnuteľnosť (dom, byt, pozemok atď.), máte povinnosť zaplatiť daň z príjmov z predaja nehnuteľnosti.

V niektorých prípadoch ale ako fyzická osoba daň z predaja nehnuteľnosti neplatíte. Stačí, keď splníte niektorú z nasledujúcich podmienok podľa konkrétnej situácie: 

  • pri nehnuteľnosti, ktorú ste vlastnili: ak uplynulo aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti do vlastníctva, 
  • .pri nehnuteľnosti, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku: ak uplynulo aspoň 5 rokov odo dňa vyradenia tejto nehnuteľnosti z obchodného majetku, 
  • pri nehnuteľnosti, ktorú ste zdedili: ak uplynulo aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku.

Pokiaľ žiadnu z vyššie uvedených podmienok nespĺňate, príjem z predaja nehnuteľnosti uvediete do daňového priznania. Svoj zisk z predaja (t. j. rozdiel medzi čiastkou, za ktorú ste nehnuteľnosť kúpili, a čiastkou, za ktorú ste ju predali) zdaníte 19 %.

Ak je váš zisk z predaja veľmi vysoký, môže sa vás týkať 25 % sadzba dane. Rozhodujúca čiastka zisku sa každý rok mení, pre rok 2022 sa týka ľudí, ktorí majú zisk z predaja nehnuteľnosti presahujúci sumu 38 553,01 eura. Zisk presahujúci táto čiastka zdaníte touto vyššou sadzbou dane. Je však potrebné povedať, že do tejto rozhodujúcej čiastky základu dane sa započítava aj základ dane z príjmov zo zamestnania, z prenájmu, z použitia diela a použitia umeleckého výkonu a z ostatných príjmov uvedených v § 8 zákona o dani z príjmov.

Právnická osoba, ktorá má nehnuteľnosť v obchodnom majetku, daň z predaja nehnuteľnosti platí vo výške 15 %, ak jej ročné výnosy neprevýšili sumu 49 790 eur, resp. 21 %, ak jej ročné výnosy prevýšili sumu 49 790 eur.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Daň z pridanej hodnoty