Blog Money / Slovník pojmov / Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty alebo DPH patrí do kategórie nepriamych daní. Platia ju spotrebitelia pri nákupe tovaru a služieb, na ktoré sa DPH vzťahuje.

Základná sadzba dane na tovary a služby je 20 % . Pri vybraných kategóriách tovarov a služieb sa uplatňuje znížená 10 % sadzba.

Zníženou sadzbou sa zdaňujú napríklad potraviny – maslo, čerstvé mäso, farmaceutické výrobky, či ubytovacie služby.

Povinnosť platiť DPH sa nevzťahuje napríklad na:

  • rozhlasové a televízne vysielanie,
  • finančné, poisťovacie a niektoré poštovné služby,
  • zdravotnú a sociálnu starostlivosť,
  • vzdelávanie a výchovu.

Informujeme:

Od akého obratu sa stáva podnikateľ platiteľom DPH a ako na registráciu

Kedy vám vzniká povinnosť odviesť DPH?

Späť na slovník pojmov